Дневник: кратки разкази за клубни прояви от всякакъв характер