Експедиционен дневник 2020

Експедиционен дневник 2020
дата брой дни проява, район, обекти Участници от П.К. "Искър Организатор на проявата бележки
--- --- --- --- ---  
4 - 5.07 2 Врачански Балкан, Околчишки дял (Паволче - Зверино) 1: Цецо (+ Мария Златкова, Иво Тачев, Додо-Враца) МОЕРПА, ПК Искър, ПК Искър, ПК Стрешеро-Враца работа на обекти край с. Паволче и кошарата под вр. Яворец
20-21.06 2 Вр. Ботев, Централен Балкан 3: Гогата, Герасим, Цецо (+ В.Пелтеков) ПК Искър туризъм
 6 - 7.06 2 Струма - Пирин; с. Влахи, с. Плоски 2: Цецо, Крис ПК Искър водопади (Горица, Влахински)
23-25.05 3 Карлуково, лагер при входа на пещ. Свирчовица 2: Цецо, Крис ПК Под ръбъ - Церово курс "Пещерняк" на ПК Под ръбъ
17.05 1 Глогово - пр. Джебин трап 5: Цецо, Герасим, Камен, Крис, Стефан (+Стефани) ПК Искър  
28.02-01.03 3 Беклемето: зимен сбор на Пещерно спасяване 3: Митко Кожухаров, Ду, Киро БФСп, АСО  
22-23.02 2 Курс по електронно картиране

2: Ани, Док

(+ Невенче)

БФСп. Лектор: Владимир Георгиев
15.02, 16.02 2 х 1

гара Лакатник:пещера Феникса

Зимевица - Кенова дупка

1: Стефан (+ Стефани) самостоятелна

Феникса (рег.н. 2991)

Кенова (рег.н.

6-9.02. 4 Кипиловска яма 3: Киру, Митко Кожухаров, Ду Пещерно спасяване  
09.02.2020   Гара Лакатник 2: Юли, Стефан (+Стефани) самостоятелна

Пещери:
Феникса (рег.н. 2991)
Лалугера (рег.н. 5028)
Проветривата (рег.н. 5110)
Лабиринтчето (рег.н. 2989)
Кубенцето

08.02.2020 1 Гара Лакатник - вражите дупки 2: Юли, Стефан (+Стефани) самостоятелна

 

01.02.2020 1 гара Лакатник - пещера Пробойница 2: Стефан, Юли (+Стефани) самостоятелна  
31.01.2020 1 гара Лакатник:
Бабина пършивка;
Крайната пещера,
Грешната дупка;
Очиларка
1 Стефан (+Стефани) самостоятелна

Бабина пършивка:
рег. номер 5250

Крайната:
рег. номер 2999

Очиларката:
рег.номер 5490

25.01.2020 1 с. Бов -> вр. Яворец-> х. Тръстеная-> с.Бов 2: Юли, Стефан (+Стефани и Рая) ???? традиционен туристически поход
23.01.2020 1 Гара Лакатник: Пещера "Тъмната страна", Прашната ?: Стефан, Юли? самостоятелна

Тъмната страна:
рег. номер5294

Прашната:
рег. номер 5674

11.01.2020 1 Понор планина 2: Юли, Стефан (+Стефани и Рая) самостоятелна туристически поход
07.01.2020 1 Кенова дупка 2: Стефан, Юли самостоятелна  
04.01.2020 1 Искърски пролом: пещери "Колибището" и "Катя" 2: Стефан, Юли самостоятелна

"Колибището: рег. номер=5492;

"Катя": рег. номер=4225