95 години пещерно дело в България

На 23 март 2024 г. от 10 до 17ч в националния музей "Земята и хората" ще се проведе тържествено събрание по случай 95-годишнината на Българската спелеология и пещерно дело.