Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2021 г.

 

дата брой дни проява, район, обекти участници от ПК "Искър" организатор и вид на проявата бележки
1-3.01 3 с. Иванковци (ЧНГ) - плато Стражата (1) Цецо МОЕРПА /проучвателна/ пещери във венеца над с. Армените; п. Дрисля
3.01 1 "Средния камик"  до с. Царевец, Мездренско Стефан, Калоян, Док, Цветелина Ганева (+Стефани) клубна /проучвателна/ "Средния камик": рег.номер 4267
4.01. 1 "Дупката на ентусиастите" и "Кристалната пещера" край гара Лакатник Стефан (+куче Чара) клубна /проучвателна/

"Дупката на ентусиастите" : рег. номер 5092;
"Кристалната пещера": рег. номер
0877

5.01 1 "Маркова дупка" край с. Кунино и "Темната дупка" край с. Реселец Стефан (+Стефани) клубна /проучвателна/

"Маркова дупка" : рег. номер 3057;
"Темната дупка": рег. номер 0176

9-10.01 2 х. Амбарица (4) Д. Кожухаров, Ду, Мушморок, Цецо

клубна /турист. поход/