Програмен пакет PESTERI

Програмен пакет PESTERI за управление на базата данни на ГКП към БФСп (само програмен код) и PGP-подпис на архива.
(Версия 1.2pre4 от 30.09.2009 г.)

Последни промени:
1. Въведена за всички логически полета стойност "н.д." ("няма данни", празно логическо поле в БД) поради случаи на некоректно показване като маркирани на пещери, за които няма данни дали са маркирани (файлове dataform.php и dataform_RO.php).

Забелязани дефекти:
(няма)

Разпространена в пещерните клубове последна версия на базата данни PESTERI Portable 20101130 на компактдиск (м. декември 2010 г., Съвещание на председателите):
PGP подпис на текстовата база данни (файл pesteri с дата 30.11.2010 г.)

Забелязани дефекти:
1. *некритичен* В някои случаи приложенията (предназначени само за ОС Windows NT5 +) не стартират от твърд диск, когато са копирани на устройство, различно от C:. Дефектът не може да бъде възпроизведен и причините са неизвестни.
2. *маловажен* В папката за временни файлове на потребителя остава регистрационен (лог) файл на уеб сървъра, който нараства след всяка сесия на PESTERI Portable. Ще бъде изтриван след сесията в следващите издания на компактдиска.

За желаещи да помогнат в по-нататъшното разработване на PESTERI: Можете да изтеглите файл с намерения и заготовки в помощ на работата по версия 2.

PGP подпис на разпространения за вътрешно ползване в пещерните клубове файл с координати на пещери (GIS_SPELEO_BFS_20140704.zip от 04.07.2014 г.)

Предпочитано място за обсъждане и предложения по PESTERI и процеса на събиране на географски координати на пещери е пощенският списък kartirane /в/ yahoogroups.com.

Powered by Drupal - Design by artinet