Archive

Парамунска пропаст, с. Парамун, общ. Трън, (р-н 301, БФСп № 2894)

Местонахождение: Намира се на североизточния склон на северния дял от Стража / Парамунска планина, на 1037 м н.в., 2 км северозападно от с. Парамун. Входът й e в букова гора на стръмен каменист терен почти на билото (малко от северозападната страна) на слабо изразено ребро, спускащо се точно срещу с.

Описания и технически описания

Описания и технически описания на посетени от клуба пещери

Искаме закон за пещерите - обръщение на БФСп

ДА ЗАПАЗИМ ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!

Ние, 900–те членове на 35-те пещерни клуба, обединени от Българската федерация по спелеология (БФСп), считаме, че е крайно време българската държава да вземе действени мерки за защитата и опазването на нашите пещери!

Решения на УС за членския внос и прониквачните листа (прот. УС-1/2010 г.)

Състоя се открито заседание на Управителния съвет на Пещерен клуб "Искър" - София, на което бяха взети следните решения:

1. Годишният членски внос за редовните членове да е дължим в срок до 31 март на съответната година, а за новоприети членове - до 3 (три) месеца след приемането им от УС; членският внос да е в размер както следва:

Инструкция за попълване на Прониквачен лист на Пещерен клуб „Искър”-София

Инструкция за попълване на Прониквачен лист на Пещерен клуб „Искър”-София

Свобода и Отговорност

Няма да сме далеч от истината, ако кажем, че занимаващите се с ексремни дейности, и в частност пещерняците, сме от най -свободолюбивите и свободни по дух хора. От другата страна на медала са някои произтичащи от специфичността на заниманията ни отговорности. Къде е балансът? Може ли монетата да стои на ръбчето си?

закриват Полския културен институт в София

Българските планинари добре знаят сградата на ул. Веслец N12 в София. там се намира сградата на Полския културен институт.

Препоръки към сайта

Като въпрос и препоръка:
констатирах че някои интересни описания на минали експедиции не влизат към "Експедиции минали" в банерите отляво, а към форума. Защо?

Епопеята "Ръжишка пещера"

Опитите за продължаване в Ръжишката пещера след блокажа продължават вече 30 години и не спират. От известно време и ние от "Искър" се включваме в тях.

Експедиции Здравковец и нашето участие в тях

Повече от успешна бе първата за 2010 година експедиция от национален мащаб, организирана от СК "Балкан Адвенчър". Може да се каже дори с международно участие в лицето на група украинци. База на експедицията бе кметството в с. Здравковец (общ. Габрово), а основните обекти - пещерите Мачанов трап и Падалото (Янтра).

Краткосрочни планове за експедиционни прояви на ПК "Искър"

Както си говорихме на последната клубна сбирка за 2009 г., нужно е да си съставяме приблизителни планове за обектите на експедиционната ни дейност в краткосрочен план (примерно за тримесечие). Тези идейни планове не включват прояви от националния календар, но трябва да бъдат съобразени с него.
Тази тема е точно за тая цел.

Експедиции през 2009 г., проведени или с участието на членове от ПК "Искър"

Прониквачни бумаги

Правилник за провеждане на прояви на пещерен клуб "Искър" - София

І. Проявите на ПК "Искър" -София се провеждат съгласно действащата нормативна уредба за спелеоложки и спортни прояви в България или страната в която се осъществяват.

Честита Нова 2010 година!

Изпратихме една забележителна за историята на клуба година и посрещнахме новата без сняг, с ясно време, пролетни температури и ... частично лунно затъмнение. Да си пожелаем тя да е по-добра и успешна за всеки от нас, за клуба и за българската спелеология!


Експедиция Здравковец'2010 , 2 - 10 януари

Това е първата проява от календарния план на БФСп за 2010 г. (ако сте го чели де, има го и на нашия сайт). Ако има желаещи - може да направим една група за 8 - 10 януари. Имаме покана от Роко, не се притеснявайте от формалностите.

Powered by Drupal - Design by artinet