Archive - page

От пръдня боя не става (консумация и сила на светене на българското осветление "DUAL 1000")

Понеже стана дума снощи, ето някои резултати относно консумацията на на българското осветление "DUAL 1000" на Кольо Гладнишки. Първо ще дам консумацията, а после относителната сила на светене. Измерванията са фокусирани върху употребата на осветлението с литиеви акумулаторни батерии (както се препоръчва от производителя).

Добре дошли на интернет-сайта на пещерен клуб "Искър"!

40 години от създаването на ПК „ИСКЪР“

Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2015 - 2017 г.

--- 2015 г. ---

дата, месец

Отчет за дейността на ПК “Искър” през 2013 г.

Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” през 2013 г.

1. Организационно състояние

ОТЧЕТ ЗА КУРС "ПЕЩЕРНЯК" НА ПК "ИСКЪР" - 2012-2013 Г.

ОТЧЕТ ЗА КУРС "ПЕЩЕРНЯК" НА ПК "ИСКЪР" - 2012-2013 Г.

Предишни курсове "Пещерняк" на ПК "Искър"

Този раздел е за отчети и др. за проведени курсове "Пещерняк" от ПК "Искър" през предишни години.

ПОДЗЕМНИ КАРСТОВИ ВОДИ, СЕВЕРНА ЧАСТ НА ПЛАТО СТРАЖАТА

Приложение към отчета за нац. експедиция „Стражата 2013“, октомври 2013 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КАРСТОВИ ВОДИ, СЕВЕРНА ЧАСТ НА ПЛАТО СТРАЖАТА
(землища с. Здравковец, с. Търхово; с. Козирог)

Метод:

Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2014 г.

--- 2014 г. ---

Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2013 г.

--- 2013 г. ---

Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” за 2010-2012 г.

Отделни отчети за дейността по години за 2010 и 2011 г. са публикувани в уеб сайта на клуба (http://iskar-speleo.org/drupal/?q=node/23).

1. Организационно състояние

Powered by Drupal - Design by artinet