Събрание (11.02.2009)

На 11.02.2009 г. (сряда) от 19.30 ч. в сградата на Медицинския колеж ще
проведем събрание на УС и клуба. Дневен ред:
1. Уточняване на членския състав на клуба
2. Определяне на размера и периодичността на членския внос
3. Разни

Моля всички членове на клуба да плануват ангажиментите си така, че да осигурят присъствието си на
събранието.

Събрание (11.02.2009)

Събрание (11.02.2009)

Мисля, че всички знаят за събранието днес (19.30 ч.) и актуализирания дневен ред, но напомням за всеки случай.

Събрание (29.04.2009)

На 29.04.2009 г. (сряда) от 19 ч. в сградата на Медицинския колеж ще направим събрание с основна тема предстоящото Общо събрание на БФСп на 09.05. Ще трябва да утвърдим окончателно текстовете и мотивите на нашите предложения за изменения в устава на федерацията, да обсъдим евентуални персонални промени в състава на сегашния управителен съвет на БФСп и други въпроси за общото събрание на федерацията. Ако остане ред, може да обсъдим и други неща (напр. участието на клуба в Градския сбор и техническия преглед, подготовката за национален технически преглед и др.).
Присъствието на членовете на УС на "Искър" е неизбежно, на останалите членове на клуба е желателно, като може да участват и успешно преминалите изпитите сегашни курсисти, ако заявят желание за членство в клуба. Който няма да може да дойде, остава му възможността да си казва мнението предварително по ел. поща.
(Първоначално се бяхме разбрали за четвъртък, 30.04., но от петъка започват почивните дни и затова е по-подходящо да направим събранието в сряда.)

Сбирка в чт, 07.05

По изключение седмичната клубна сбирка ще е в четвъртък (07.05.) от 19.30 ч. вместо в сряда, заради празниците. Надявам се, че ще се сместим и с МОЕРПА в кръчмата (дано не вали). Моля всички, в които има клубен инвентар, да го донесат в подходящ приличен вид и състояние.

Powered by Drupal - Design by artinet