Открито събрание на УС на ПК "Искър" и решения

На 11.02.2009 г. се проведе открито заседание на УС на ПК "Искър" с участието на общо 26 членове на клуба (неофициално общо събрание). Ето по-важните решения:

1. Членският внос става диференциран и може да се заплаща авансово за месеци от съответната година. Намален размер (наполовина) заплащат: ученици, редовни студенти, пенсионери; родители, гледащи дете до тригодишна възраст; членове, които през по-голямата част на годината не могат да участват присъствено в дейностите на клуба по уважителни причини.
2. На ОС на АСКС да бъде предложен Г. Стайчев за член на УС на АСКС.
3. ПК "Искър" ще подпомогне честването на 80 г. организирана спелеология в България с 10 доброволци при необходимост от помощ в "кетъринга". Ще бъдат предложени за почетни награди на БФСп основателите на клуба, които са същевременно изявени деятели на българското организирано пещерно движение.
4. Приет бе текст на предложение до УС на БФСп и клубовете за включване на точки в дневния ред на ОС на БФСп (м. май 2009 г.) за обсъждане на промени в състава на УС на БФСп и в Устава на БФСп.
5. Набелязани бяха най-належащите задачи във връзка с отбелязването на 30-годишнината на клуба - съставяне на списъци на всички членове и на проведените през годините експедиции, събиране на снимки, започване на съставяне на юбилеен сборник, изготвяне на проекти и графични оригинали за сувенири и др. материали - и бяха определени съответни координатори на дейностите.
6. Обсъдени бяха проблеми на опазването на пещерите, на Духлата, за форума на БФСп, бъдещи начинания на клуба, други организационни въпроси.

За пореден път ПК "Искър" благодари на Цецо Остромски - на събранието той подари на клуба спечелената от него Голяма награда от фотоконкурса в Русе (50 м въже).

Powered by Drupal - Design by artinet