Техническите прегледи

Разбрах че част от клуба изобщо не са чували за такава проява.
Това което ще постна по-надолу като регламент, моля да се изчете от всеки, който е отворил тази страница.

Започваме със СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, организатор е АСКС.
място- Искрец, Софийска обл.
дата- 23-25 април, учасниците трябва да пристигнат до 18:30 на 23април

Целта на тези прегледи е:
Да се проверят практическите и теоретически познания на пещерняците в действителна пещерна среда;
Да се проверят възможностите им за провеждане на начални спасителни действия в пещери и пропасти;
Да се провери техническата и общо физическата подготовка на участниците;
Да се провери нивото на подготовка при екстремални условия;
Да се провери нивото за работа с топографски карти;
Да създаде условия за формални и неформални контакти, опознаване и обмяна на опит между участниците;
Да създаде възможност за осъществяване на прониквания в пещерите и пропастите с цел тяхното опознаване и повишаване на подготовката на пещерняцит;
Пещерните клубове ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точковата система съгласно правилник.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СБОРА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ
В техническият преглед могат да участват всички пещерни клубове с неограничен брой отбори от по трима души и са заявили своето участие най-късно до 19 април 2009 г.

Отборите са разделени по пещерен стаж в две категории:
1. Стаж до 3 години;
2. Стаж над 3 години;

Изискват се следните документи:
1. Документ със заверен периодичен преглед
2. Документ за пред състезателен медицински преглед
3. Документ за застраховане на всеки участник за най-малко 300 лв.
4. За не навършили 18 годишна възраст разрешение за практикуване от родителите или настойниците
Нередовните участници и представителни групи не се допускат за участие в прегледа.

МЯСТО НА БИВАКУВАНЕ
Палатъчният лагер ще бъде разположен на поляна. Участниците трябва да носят необходимите бивачни материали за нощуване на открито

ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Участниците в националния технически преглед на пещерните клубове ще трябва да носят лична екипировка за проникване в пещерни и пропасти, подходящо осветление минимум за 5 часа, както и всичко необходимо за картиране на пещери.

ПРОГРАМА
23- 04.2009 г.
-18.00-19.30 часа регистрация и проверка на документите - в палатката на ръководството
-19.30 - 20.30 часа техническа конференция
24.04. 2009 г.
- провеждане на прегледите по ред определен чрез жребий
25-04-2009 г.
- до 14.00 часа провеждане на прегледите
- 17.00 часа-обявяване на класирането и връчване на наградите

Прегледите ще бъдат проведени на скалите, намиращи се в района на с. Искрец и бъдат включени следните елементи от техниката за проникване в пещери и пропасти:
-Изкачване на скален пасаж 15-16 м. със само осигуровка...???
- Преминаване на парапет;
- Преминаване на тролей;
- Екипиране и дезикипиране;
- Спускане и изкачване по стълба и въже, с преминаване на възел;
- Спасяване (прихващане) - сваляне на пострадал от въже;
- Връзване на възли;
- Движение по карта и ориентиране в местността, намиране на вход на пещера.
- Картировка - част от пещера с дължина от 40 м до 80 м. Цялостно картиране на посочения участък и оформяне на картата според изискванията на БФСп и изчертаване на паус.

Елементите се преминават от целия отбор със съдийска багажна торба.
Контролното време на включените елементи ще се определи на място в зависимост от дължината и сложността им.
Преминаването на включените елементи ще се извършва последователно.

Класирането се определя по-точкова система съгласно правилника.
На клубовете, чийто отбори са се класирали от 1 до 3 място ще бъдат раздадени материални награди (съоръжения и екипировка).

ЕКИПИРАНЕ, СПУСКАНЕ, ИЗКАЧВАНЕ И ДЕЗИКИПЕРАНЕ НА ОТВЕС С МЕЖДИНН ЗАКРЕПВАНИЯ – НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Неправилно поставен и опънат начален парапет + 2
2. Липса на дублирана начална опора + 4
3. Неправилно организиране на основно закрепване +2
4. Къс или дълъг корем +2
5. Неправилен избор на планка и карабинер +1
6. Неподреден или неправилен възел +2
7. Необърнат карабинер +2
8. Движение без само осигуровка +2
9. Липса на контрол върху скоростта на спускане +1
10. Неправилно преминаване на междинна опора +2
11. Неправилно фиксирани съоръжения +2
12. Неправилно тялодържание спрямо скалата +12
13. Неправилна стойка при опората +2
14. Незавита муфа +10
15. Липса на сигнализация (комуникация) + 2
16. Изпускане на инвентар +2
17. Не прогонена екипировка +2

ПРЕМИНАВЕНЕ НА ХОРИЗОНТАЛЕН ПАРАПЕТ – НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Неправилно самоосигуряване +2
2. Използване на по-малко от 3 опори +2
3. Изпускане на инвентар + 2
4. Друсване + 2
5. Липса на сигнализация (комуникация) + 2
6. Изпускане на инвентар + 2
7. Сковани и бавни действия + 2
8. Невъзможност да достигне до обозначения край на парапета – декласиране +12

ИЗКАЧВАНЕ НА СКАЛЕН МАРШРУТ С КЛАСИЧЕСКИ ПАСАЖИ С ВИСОЧИНА НА СКАЛИТЕ ДО 20 МЕТРА – НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Контролно време
2. Използване на въжето като опора + 2
3. Свличане +2
4. Друсване + 6
5. Липса на сигнализация- бутане на камъни, предмети +4
6. Липса на сигнализация при освобождаване на системата +2
7. Изпускане на инвентар + 2
5. Невъзможност да продължи + Декласиране + 18

ПРИХВАЩАНЕ НА ПОСТРАДАЛ КАТО СПАСИТЕЛЯ ИДВА ОТГОРЕ И СПУСКАНЕ НАДОЛУ БЕЗ МЕЖДИННО ПРЕХВЪРЛЯНЕ – НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Контролно време
2. Движение без самоосигуровка +2
3. Не използване на осигурителния ремък на пострадалия +2
4. Изоставяне на самохвата върху въжето при сваляне на пострадал +2
5. Неправилно фиксиран десандьор +2
6. Липса на допълнително триене +2
7. Не прогонена екипировка +2
8. Невъзможност за сваляне на пострадалия-декласиране + 12

ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРОЛЕЙ – НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Движение без осигурителен карабинер на самохвата +2
2. Изпускане на инвентар +2
3. Неправилно транспортиране на торбата + 2
4. Неправилно използване на съоръженията +2
5. Липса на сигнализация- бутане на камъни, предмети + 2
6. Липса на сигнализация при освобождаване на системата +2
7. Друсване +2
8. Невъзможност да продължи – Декласиране + 14

ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБА - НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Неправилно само осигуряване + 2
2. Неправилно изкачване + 2
3. Неправилно слизане + 2
4. Движение без само осигуровка + 2
5. Липса на сигнализация (комуникация) + 2
6. Изпускане на инвентар + 2
7. Невъзможност да достигне до обозначения край на стълбата – декласиране + 12

ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗЕЛ - НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Липса на самоосигуровка при преминаване на възел +2
2. Нефиксирано съоръжение за спускане + 2
3. Невъзможност за откачане на водещия самохват + 2
4. Липса на сигнализация (комуникация) + 2
5. Неправилна последователност при преминаване на възела + 2
6. Неуверени действия

ОЦЕНКА НА КАРТИРОВКАТА НА ГРУПАТА – НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Контролно време
Максимално допустимо време – За всеки 2 минути пресрочено време по + 2 наказателни точки
2. За всеки два града над два града отклонение в хоризонталния ъгъл на отделните отсечки + 2
3. Ако отклонението на отделна отсечка премине над 10 града на всеки отделни два града + 4
4. Грешно измерване на дължина на отсечките за всеки 0.10 м. по +2
5. За оформяне на картата извън изискванията на БФСп +2
6. За описание неотговарящо на изискванията + 2
7. Липса на подробности на картата +2
8. За всеки два града над два града отклонение във вертикалния ъгъл на отделните отсечки + 1
9. Неправилно и непълно попълване на фиш А и Б
10. Липса на напречни сечения +2

ВРЪЗВАНЕ НА ВЪЗЛИ – НАКАЗАТЕЛНИ НОЧКИ

1. Осмица
2. Двойна осмица
3. Насрещна осмица
4. Двоен такачески
5. Лентов възел
6. Стреме
7. Пеперуда
8. Само затягащ се
9. Единичен булин
10. Протриващ
За направата на неподреден възел (за всеки възел) + 2
За грешно направен възел (за всеки възел) +2

Градския техническия преглед

Градският технически преглед за 2009 г. трябва да е в края на април на Лакатник, р. Петренска. Съвсем скоро, след като бъдат доуточнени нещата, всички материали и подробности ще бъдат публикувани по сайтовете. Въпросът ще се решава на сбирката на софийската асоциация този вторник от 19 ч. Който иска - може да се включи в обсъждането.

Градския технически преглед на Церово

Датата до която трябва да се заявят отборите е 15 април.
За повече подробности в сайта на АСКС.

Powered by Drupal - Design by artinet