Открито събрание на УС на ПК "Искър" на 30.04.2009 г. и решения

На 30.04.2009 г. се проведе открито заседание на УС на ПК "Искър" с присъствието на още 11 от членовете на клуба и 6 кандидат-членове. Бяха взети следните решения:
1. Прекратено членството на 1 от досегашните членове поради отпадане и приети за членове завършилите курс "Пещерняк 2008-2009";
2. УС дава висока оценка на проведения курс "Пещерняк" за 2008-2009 г. и изразява благодарност на водещия инструктор Г. Стайчев, като приканва за в бъдеще членовете на клуба със съответната квалификация да се включват по-активно и да помагат при провеждането на занятията на курс "Пещерняк";
3. УС оценява участието на ПК "Искър" в Градския технически преглед (Лакатник, април 2009 г.) като активно и ползотворно, предвид активното участие на членове на клуба в организирането и съдийството и представянето на клуба с два отбора;
4. Приети бяха окончателните текстове и мотиви на предложенията от ПК "Искър" към ОС на БФСп за промени в Устава на БФСп;
5. Прието бе ПК "Искър" да подкрепи или направи пред ОС на БФСп предложение за замяна на члена на УС на БФСп Константин Стоичков с друго лице и съответните мотиви;
6. Делегатът на клуба на общото събрание на БФСп да поиска обсъждане и допълнителни разяснения относно предвиждани изменения в досегашната система на обучението на национално ниво;
7. Делегат на ПК "Искър" на Общото събрание на БФСп на 09.05.2009 г. да бъде Иво Тачев;
8. Препоръчва на представителя си в УС на АСКС да предложи да бъдат организирани периодични практически опреснителни семинари за усъвършенстване на подготовката за проникване в пещери и пропасти и техниката на безопасност съвместно с другите пещерни клубове в рамките на АСКС.

Powered by Drupal - Design by artinet