Клубни сбирки - сряда

Много моля, появете се! Имаме да обсъждаме:
Отбор(и) за Прегледа на Крушуна(23-24.05);
Програма за лятото;
Допълниелни практики и поправителен изпит на незавършилите;
Кандидати за Курсовете за повишаване на квалификацията;
Организация за Балканския сбор;
... и други

Който има уважителни причини, да пусне един емайл, останалите се надявам да се видим.

Успешна седмица!

ПП. Инвентара!!!

Сбирката в сряда (13.05) е важна!

Наистина има неща за решаване, които са спешни.
Извън темата: Когато пускате нова тема, включете й коментарите и пуснете някакъв коментар, за да се показва. Тоя проблем на Друпала не знам как да се оправи.

3-ти март - сряда

Идната сряда, 03.03., няма да има клубна сбирка заради празника и отиването по дупки на някои от членовете. Който е налице и има желание да се видим неформално, да се обади и ще организираме една сбирка (така му се казва) в някоя сгодна кръчма.

Предложение за 10 -ти Март, сряда

Запазен е клуб "Куфаръ" от 20.00 часа. Може цялата сбирка да се проведе там. Може да си носи всеки каквото пожелае за консумация или да си вземе от бара. Носят се и слухове , че и Живка може да се заеме с кетъринга. Повечето знаят какво означава това (:
Кръчмето се намира като се тръгне от паметника Руски по посока площад Македония, и на първата пряка в дясно, на 50 метра от булеварда.

На 10.03. - съкратена сбирка

Поради по-специалните обстоятелства тази седмица, сбирката в сряда (10.03.) ще трябва да я започнем даже малко преди 19.30 ч. Моля, не закъснявайте, защото след 20.00 ч. трябва да сме вече в кръчмата.

сБирката в сряда

Поради засилената посещаемост на сбирките е целесъобразно по -стегнато провеждане на сбирката за да остане време за бирката. За това от тази седмица в понеделник сутрин във чата, а вечерта и във форума ще се пускат предложенията за дневен ред. Естествено ако възникне нещо спешно приоритетите ще се изменят.

Предложение за Дневен ред за сбирката на 21. 04. 2010

І. Разкази от уикенда
ІІ. Последни уточнения за Градския преглед
ІІІ.Определяне на организационнен комитет и задачите му за експедиция „Каците”
ІV. Къде ще се ходи –То се знае , на Церово
V. Разни

сБирката в сряда

Сбирката в сряда (28.04.2010) е повече за шампанско отколкото за бирка. Въпреки, че имаме само две от трите възможни първи места, на техническия преглед, е допустимо да отпразнуваме. Все пак предложението за дневен ред е следното:

І. Разкази от уикенда.
ІІ. Коментари, анализи, снимки и филмчета от техническия преглед.
ІІІ.Къде ще се ходи
ІV.Разни

Сбирка 12.05. - оформление

Ето очерталите се за обсъждане неща на сбирката тази седмица:

1. Разкази за участията в експедиционни прояви през почивните дни в началото
на месеца (Балканска експедиция и експедиция на МОЕРПА във Врачанския Балкан,
Мачанов трап, Безден и др.)
2. Уговаряне за предстоящи експедиции в края на седмицата (Каците - разузнавателно с ПКСУ "София" и др.)
3. Оформяне на становище на клуба по въпроси, свързани с общото събрание на федерацията, най-вече по предложението за промяна в устава - вж. т.2 от протокола на УС в изпратените по пощата материали.
4. "За Духлата... с любов" - идеи на Явор

и разни други.

Слуховете за евентуална промяна на мястото за седмичните сбирки са силно преувеличени и мястото и часът си остават обичайните - 19.30 ч. в Медицинския колеж.

сБирките

Добре остава за медицинския колеж! След официалната част който иска да пие бира ок! Наоколо не е забранена продажбата на бира до колкото знам. Кръчми има доста!

Решения от клубната сбирка

1. Накратко беше споделено за изминалите прояви.
2. Бяха уточнени подробностите около "Каците -предварително разузнаване"
3. Оформи се становището на клуба по въпросите свързани с ОС на БФСп.
4. Бе поставено началото на темата "За Духлата ...с любов", ще има и продължение.
5. Бяха разгледани няколко въпроса от финансово, инвентарно, техническо естество.
Търсят се свободни дати за няколко съществени прояви/дейности, но датите са на
свършване.

Клубна сБирка 19.05.2010

Предложение за дневен ред:
1.Разкази от уикенда
2.Последни уточнения за Сбора и ОС но БФСп
3.Къде ще се ходи
4.Разни

Сряда, 15.09.

Тази сряда трябва да започнем сбирката навреме и да е по-експедитивна. След
като приключим с достатъчно важните въпроси - последни уточнения за участието
в техническия преглед, решаване за провеждането на курс 2010-2011 на клуба,
ще има непредвидена прожекция на диапозитиви от историята на "Искър" от Люси
(Людмил Тренков)
. Той е съвсем за кратко в България, а със сигурност има какво
да покаже и разкаже!

снимки и история

Добре стана, че се събрахме представители на всички поколения в клуба - от най-старите до най-младите. Надявам се да се виждаме с тях не само по сбирки, но и на дупки, от "старците" винаги има какво да се научи.
Снощи видяхме само малка част от огромен архив с голяма познавателна стойност - не само за преките участници в събитията, но и за нас, по-младите. Видяхме неща, които или вече ги няма, или са съвсем променени.
Знам, че е къртовски труд, но би било добре да се систематизира и придружи с обяснителни записки ако не всичко, то поне най-информативната част от наличния снимков материал.

Сряда, летен сезон

Вече времето е топло и денят е дълъг. Затова никой да не се учудва, ако на сбирките в сряда при сухо време не сме в заседателната зала на колежа. Може да сме в двора зад нея (от страната на х-л "Родина"). Ако сме в двора, последният дошъл на сбирката отива за втора партида мезе и бира :-))

Решения, 26.10.2011

На снощната по-сериозна клубна сбирка (открито заседание на УС) по същество стигнахме до следните решения:

I. За ОС на БФСп - гр. Търговище
1. ПК "Искър" ще се представлява на ОС от Цецо Остромски (делегат), а на сбирката на председателите - от председателя. Засега желание да присъстват на ОС са изявили още Мишо и Мушморока.
2. ПК "Искър" ще подкрепи предварително изпратените предложения за изменения в устава, с изкл. на предложението за въвеждане на мандатност на всички нива в БФСп, което ще бъде подкрепено само в частта му за председателя - за до два мандата по 5 години.
3. ПК "Искър" няма да предлага официално прояви за включване в националния календар за 2012 г., но ще предложи неофициално провеждането на такива, аналогични на включените от клуба в нац. календар за 2011 г.

II. Вътрешни организационни въпроси
1. Констатирано бе отпадането на доста от досегашните членове на клуба, като сега клубът продължава дейността си в състав от 20 членове.
2. Курс "Пещерняк" за 2010-2011 г. да бъде завършен с изпит във възможно най-кратък срок при наличие на желание и възможности за това от останалите в него курсисти. Предвид на това, след приключването на този курс да бъде организиран следващ - за 2012 г., който най-вероятно ще може да започне през м. февруари.
3. Да започне предварителна подготовка за провеждане на общо събрание на клуба (вероятно в началото на 2012 г.). Задачата за това е най-вече за членовете на УС на клуба.

III. Социални дейности
От двамата присъстващи именяци - Митака Кожухаров и Мушморока - бе предложено да ни почерпят за имения си ден. Предложението бе прието и изпълнено незабавно :-))

Възможно е идната сряда да има довършителни дискусии по т. I, като тогава трябва и решенията да бъдат оформени окончателно в протокол на УС.

14 март: клубно събрание

В сряда, 14 март, ще трябва да направим клубно събрание (открито заседание на УС), най-вече във връзка с предстоящото изборно общо събрание на федерацията. Ще обсъдим и всякакви други клубни организационни въпроси (каса, документално състояние, курс "Пещерняк", подготовка за общо събрание през 2012 г. и др.).
Моля, запознайте се с кандидатурите за членове на УС и председател на БФСп.

Събранието ще е на обичайното място и час: от 19.30 ч. в Медицинския колеж.

Решения от 14.03.2012

На проведеното на 14 март открито разширено заседание на УС на ПК "Искър" с участие на членове на клуба бяха взети следните решения във връзка с предстоящото общо събрание на БФСп:

1. Има забележки по изпратения проект на отчетния доклад на УС за дейността (напр. за неточности в отразяването на дейността на ПК "Искър" в него и др.), като те не са значителни дотолкова, че той да бъде отхвърлен.
2. Гласуването за избор на членове на УС и за председател на БФСп да е явно, като първо се гласува за УС, а след това за председател. Гласуването за председател да бъде с обикновено мнозинство (с нужни 50% + 1 от гласовете на присъстващите клубове).
3. ПК "Искър" подкрепя напълно и безрезервно своя кандидат за член на УС на БФСп Ц. Остромски. Клубът възлага на делегата си в общото събрание на БФСп да гласува "за" следните вече издигнати кандидатури за членове на УС на БФСп: Ц. Остромски ("Искър"), Ал. Янев (СПК "Академик" - Сф), Св. Делчев ("Хеликтит"), А. Цветков ("Мездра"), Л. Миронов ("Пълдин"), Т. Танев ("Саламандър"). Засега няма издигната кандидатура за председател на БФСп, за която клубът да гласува. За останалия брой мандати в УС и за председател да се гласува по преценка, съобразно издигнатите и на самото събрание кандидатури.
4. ОС на БФСп да разгледа констативния доклад на МФВС от плановата ревизия на БФСп и да възложи на новия УС изпълнението на произтичащите от него задължения.
5. Делегат на ПК "Искър" в предстоящите на 17 март общи събрания на БФСп и на АСКС ще е председателят на клуба.

В клуба се оформи като преобладаващо становището да не се гласува за избиране в ръководните органи на БФСп за никой от досегашните членове на УС и ИТ.

Уточнени бяха участниците в нац. експедиция "Стражата 2012": четирима от 22.03. вечерта и трима от 23.03. вечерта.

Разбор на мача

Съботният мач, който трябваше да бъде финал за купата на БББ, МС, БТС и ПСС (и хиляди знайни и незнайни...), бе прекратен преждевременно при резултат 1:0 за "Пари АЖ" с гол от явна засада в самото начало на мача. Но пък и капитанът, който трябваше да бъде основен стълб в защитата, в типичен стил бе проспал положението. А играчите на двата отбора стояха и се оглеждаха в различни посоки в очакване на сигнал от съдията, но съдия нямаше. Всъщност, имаше и играчи, които все още загряваха край страничната линия, както и някои с нередовни екипи или изобщо без такива. Това все пак не беше толкова изненадващо, предвид на факта, че техническите лица за мача, незнайно защо, бяха от федерацията по парашутизъм и безмоторно летене. Веднага след почивката последва решителна намеса на крайния защитник, който с мощен шут изпрати топката далече от вратата в тактически тъч. Оказа се, че в това време децата край страничната линия съзерцаваха интересните буболечки в тревата на игрището, а публиката гневно плюваше шлюпки и коментираше влошеното качество на продаваните на стадиона семки, та нямаше кой да се занимава да гони някаква си топка. Предстои преиграване на неутрален терен в началото на юни. Най-разочаровани се оказаха резервите на отборите, които напразно вторачено очакваха да дойде техният час, когато в светкавичен миг на слава да решат мача. Напразни се оказаха и проведените преди мача от двамата треньори мотивационни инструктажи на отборите - единият в тържествена атмосфера пред препълнена зала с репортери, а другият (според неназовани източници) - протекъл в твърд и безкомпромисен дух при закрити врати в боксовата зала.
В сряда в съблекалнята на колежа след редовната учебна тренировка ще има разбор на мача и представянето на играча от наше село, заключаващо се в непрекъснато излизане извън терена за завързване на връзките на гащетата. Ще бистрим и тактиката как да изгоним треньора, при положение че той вече сам си е подал оставката, както и как да изпълним неговия завет: "Проклети да са брокерите в нашите редици!".

ОС на БФСп (21.09.2012 г.) и ние

Накратко за резултатите от Общото събрание на БФСп на 21.09.2012 г. от наша гледна точка:

1. Включихме се в работни органи на събранието - Цецо в Мандатната комисия, аз - в Изборната, и мисля, че си свършихме работата.
2. Гласувахме съгласно решенията на клуба от 14.03., с изкл. на балотажа за председател, на който нямаше вече място за въздържане между единствените двама кандидати - П. Берон и Ал. Стоев, тъй като практически на карта беше поставено бъдещето на федерацията по спелеология.
3. След точно поравно разпределени сили и балотаж за председател на БФСп бе преизбран Петър Берон.
4. Радостно е, че Цецо беше избран в УС още на първи тур (заедно с Алис от "Академик" и Колевски от Търговище) с най-много гласове от всичките 23 кандидати. Така за първи път в историята си ПК "Искър" стана "федераторски" клуб, т.е. негов член е в състава на УС на федерацията. Да му е честит чудесният избор и да ни е жив и здрав да работи в полза на българската и искърската спелеология!
5. След балотаж, патова ситуация и направени леки компромиси от страна на цялото събрание се оформи съставът на новия УС: П. Берон (председател), Ц. Остромски, Алис, Колевски, А. Жалов, В. Пелтеков, Теодор от Русе, Жоро Стайчев и Джонсън. За зам. председател на БФСп ще бъде назначен на обществени начала А. Жалов. Избирането на четирима от 9-те съвпадна с нашето желание (Цецо, Алис, Колевски, Жоро).
6. За пръв път началникът на АСО бе избран от общото събрание, съобразно последните изменения на Устава на БФСп. След гласуване единодушно бе избран В. Пелтеков.

Като равносметка може да се отбележи, че това общо събрание се оказа решаващо за бъдещето на федерацията ни и на него успяхме да запазим нейната цялост, независимост и статут на национална спортна федерация. Окончателно затвърдихме и с формални решения запазването на пещерното спасяване като неразделна част от организираната българска спелеология. Така успяхме да устоим на нездравите домогвания от разни страни до нашия опит, традиции и постижения, а слуховете от недоброжелатели за разпадането на федерацията по спелеология се оказаха силно преувеличени. Волята на клубовете отреди да се случи толкова спряганото обновяване в ръководството на федерацията - от 9 само 3-ма са били и преди това в ръководни органи (П. Берон, А. Жалов, В. Пелтеков), но пък би било странно началникът на АСО (В. Пелтеков) да не е член на УС, а ръководителският опит на П. Берон и А. Жалов е безспорен и може само да помогне без сътресения да се извърши смяната на поколенията, диктувана от неизбежния ход на времето. За всичко това гласът на нашия клуб определено тежеше и решително натежа!

Междувременно, в навечерието на събранието бе официално дадена "зелена светлина" с финансирането на Национална експедиция "Башовишки печ 2012" от държавната субсидия и сега е ред на подготовката ни с пълна пара за нея.

Повече за събранието и експедицията ще обсъждаме на клуб в сряда.

Обсъждане на снимки

В сряда на 3.10.2012 г. в клуба от 20.00 ч. трябва да огледаме и коментираме снимките за следващия пещерен календар на клуба. Ще има осигурена мултимедия. Който има снимки с добро качество и счита че имат естетическа стойност може да ги покаже в сряда. Темата е красотата на пещерите. Трябва да се подберат 13 снимки, които да ми се предадат в електронен вариант.
Присъствието със снимков материал на Цецо, Иво и Митака-мушмурока е задължително!

Другата сряда, 10.10.

Точно тази сряда няма как да стане. Имаме занятие с курса, а от четвъртък сутринта тръгваме за Башовишки печ и трябва да доизмъдряме организацията. Трябва снимките да останат за 10 октомври, след лекцията на курса.

За тази сряда 10.10.2012

За тази сряда остана като краен срок огледа на снимките от 20:30 ч.
Апела ми е освен горепосоченото от 29-ти Септ. Всеки който иска да му се разгледат снимките да ги подбере предварително с име на снимката, пещера и готовност за копиране на електронен носител. Колкото е по-високо качеството - толкова по-добре. Време за корекции няма и още в четвъртък сутринта се предават за печат.

Някои съображения за снимките

Имам някои притеснения и съображения:

1. Мисля, че не бива да се публикува името на пещерата, особено ако са изобразени крехки и редки образувания и изобщо ако са от уязвими и застрашени пещери.
Това, което стана миналата година - снимки на крехки образувания или засега опазени пещери и под тях се мъдри името на пещерата смятам за грешно и опасно.
Затова на моите снимки никога не давам къде са снимани, няма да кажа и сега.
Ако по тази причина моите снимки не бъдат приети няма да се сърдя - за мен по-важно е да се съхрани нещо нежно и красиво, отколкото да си видя снимката в календар.

2. Миналата година предпечатната подготовка на календара беше на високо ниво, явно хората си разбират от работата и умеят да “изстискат” всичко от кадъра. Предполагам, че тази година ще се печата на същото място.
Затова обработките и “корекциите” следва да се сведат до минимум – основно в изрязване (т.нар. “кропване”) на излишните неща.
Не пипайте цветове, контраст, острота, дори да ви се струват незадоволителни.
Нека оставим това на хората, дето ще правят предпечатната подготовка – те познават в пълнота целия процес и най-добре знаят как изображението на екрана се отнася към крайния резултат на хартия.

Календарът - без съображения

Накратко: т. 1 от тези некои съображения няма как да я приемем, защото по тази логика тогава би трябвало да закрием този сайт и да разпуснем клуба си. Винаги съм отговарял на такива предложения с "вижте чл. 4 от нашия устав", правя го и сега. Нашата задача - на организираните пещерняци - не е да пазим в тайна пещерите, а обратното. Иначе не бихме се различавали от иманярите. Отделно от това, календарът би загубил идеята си, ако в него има просто някакви красиви снимки, каквито има предостатъчно из Интернет. Календарът трябва да съдържа снимки, правени от членове на клуба, от 12 различни български пещери, а всяка от тях си има своето име, местоположение, специфика и забележителности. Кои ще са тези 12 пещери за 2013 г. - ще определим довечера. Ако пък някой автор желае да остане анонимен, това си е негово право.
Наистина, най-добре е снимките да са необработени. Но за подбора трябваше да има повече време, а сега периодът беше най-неподходящият за целта поради многото натрупали се по едно време други, по-важни задачи пред клуба. Можеше отдавна да е направен, поне частично, подбор от галерията тук. Примерно аз почти всичко съм публикувал в нея и на всичко пазя оригиналния необработен файл (или негатив), при Цецо е същото. Взимам си бележка и за 2014 г. ще си подготвям снимки за календара още от зимата и пролетта, тъй като е ясно, че лятото и ранната есен са по принцип претоварен сезон.

Така е

Съгласен съм, но преди член 4, още в член 2 и 3 се споменава думичката "опазване".
Нито мога, нито някой ме е упълномощил да застана с пищов на входа и да пазя.
Единственото, което мога да направя е да не бия тъпан. Това и правя.

П.П. Много от нещата на снимките вече ги няма.
П.П.П. Разбирам твоето становище и го уважавам, просто не го споделям. Слава Богу, хората сме различни.

Календарът

Искам да благодаря на всички, които взеха уастие както със снимки така и с коментари. Мисля че свършихме много добра работа.
Догодина - нова година нов късмет.
Все пак трябва да се знае, че крайният срок за предаване на снимките е началото на октомври - 1-вата седмица. Октомври и ноември всички печатници са препъленени с работа по календари и други подобни. Така че ако ни се сбират и други задачи, значи трябва да изтеглим обсъждането на снимките примерно началото на септември.

по отношение на съобръженията на Мушморока: Митак, 90% от разпространението на календара ще бъде сред хора, които не стъпват в неосветени пещери и за тях формите и красотите са пълна изненада, а останалите 10% ще са за нас в клуба, един за федерацията и един за Берон. Така, че ако се опасяваш за пещерите, то значи от нас самите се страхуваш!

Сряда, 10.04: Патагония и др.

В сряда, 10 април, лекцията за курса ще е много кратка и след нея Големия Митак ще ни показва и разказва за скитанията си по Патагония, Огнена земя и Великденските острови. Това значи ще бъде от около 20.15-20.30 ч. Няма да има пещерна тематика, но поканваме и колегите от други клубове, които се интересуват от такива пътешествия.

Предложение от Гогата за клубна сбирка на 3.09.2014

Вчера ми се обади Гогата и предложи днес - 3.09.2014г. да се съберем на клубна сбирка на ул. Кирил и Методи 42 - там се събират ПК София. Идеята е да се видим със заминаващите за Австрия и да помогнем евентоално при приготовления на багажа. Всъщтност Искърската група за Австрия е най-голямата петима души.

Подбиране на снимки за новия клубен календар за 2015г

Както говорихме миналата седмица, вече е време за подбор на снимките за календар за 2015г. Герасим предложи тази сряда да се направи традиционното подбиране на снимки предложени от изявените фотографи в клуба. Предполагам, че Цецо, Митко Димитров известен още като "Фотографа" и "Мушморок", Герасим и Иво Тачев ще се включат активно в мероприятието със снимки. Разбира се който от другите членове на клуба има снимки които смята, че си заслужават да ги донесе на флашка за да ги подбираме. Колкото повече са оценяващите и наслаждаващите се на естетическите качества на снимките толкова по-добре.
Ще си позволя да помоля адаша да сложи специално снимката на отвеса на Свирчовица!
Допълнение:
Извинявам се, че допуснах тази досадна печатна грешка с изписването на думата "снимики" в заглавието на текста. Много благодаря на Герасим, че го е забелязал и коментирал. Това което е допълнил за тематиките и за качеството на снимките също е много важно за да се сдобием надявам се с още по-хубав календар!

"Снимики"

Хубаво е когато нашето литературно наследство се обогатява с нови думи!

Още по-хубаво е ние да си направим вече традиционната сбирка за обсъждане на снимките за календара 2015 г.
Бих искал да припомня целите и тематиката на календара:
Снимките трябва да бъдат с възможно най-голяма разделителна способност, не по-малки от 3-4 Мба, за да имат това качество. Снимки които съдържат запалки, фасове и други предмети за мащаб няма да се приемат. Снимките да бъдат разпределени в 2 раздела:
- красотата на пещерите в България
- хората в пещерите.

Времето достатъчно отново избяга напред и възможност за отлагане няма. Ако могат ще бъде чудесно да се включат и старите "искърци" с някоя интересна снимка.
Моя лична препоръка е повече от вече познатите лица да се включат със снимки. Календара 2014 г. вдигна отново летвата високо и ще трябва да я достигнем пък дай Боже и я вдигнем!

Предложение за фоторазказ за първия курс за научни водолази

Както говорихме на сбирката на клуба миналата сряда, предлагам тази сряда след лекцията на курса която ще е от 19 до 20 часа, да ви покажа ограничен брой снимки и коментари за провеждането на първия курс за научни водолази проведен у нас в базата на института по Океанология на Маслен нос.

5.11 , 20ч. - фоторазказ за първия у нас курс за научни водолази

Това е чудесно и ще ни бъде интересно!! Не вярвам някой да се възпротиви! ;)

Календар 2015

Снимките се предадени за печат.
Една седмица ще имаме да уточним тиража, т.е. до другата сряда.
Който иска допълнителни бройки моля да се обръща към мен.

Заявки за клубния календар за 2015 - до петък, 14.11

Моля, изпращайте на мен заявките си за допълнителни бройки от клубния календар за 2015 г., или ги заявете в тази тема. Крайният срок за заявките е петък, 14.11. Цената, както и миналата година, е 12 лв/брой, плаща се при получаването.

Поздрави, Цецо
e-mail: ceco@parallel.bas.bg

Списъкът !!!

Много моля Цецо да публикува списъка на хората, платили допълнителни бройки. Снощи напразно го чакахме.
Другарят председател работи само по устав и без документи нищо не дава.
Няма време, календари се подаряват преди Нова година, а не по Великден.

Относно списъка на заплатените допълнителни бройки календар

Присъединявам се към вопъла на Адаша, та дано Цецо да вземе да реагира и да изпрати прословутия списък на Герасим или да го качи на сайта. Разбираме, че е човек зает, но това не отнема много време.

Календари 2015 - допълнителни поръчки

Ето списъка на поръчаните (и платени предварително) календари за 2015.

Име - поръчани бр. - (платени бр.)

I. Клубни членове (45 бр)
Дон Тони 1
Митко Кожухаров 3 (платени 3 )
Диана 2 (платени 2)
Мушморока 2 (платени 2 )
Гогата 1 (платени 1 )
Венци 1
Цецо 20
Вихрен 15
II. Курсисти (5 бр)
Ива 1
Марина 1
Силвия 1
Слави 1
..... 1
III. Клуб София (3 бр)
Владо Георгиев 1
Биляна 1
Яна 1
IV. Клубове (3 бр)
Плътния 1
Георги Генов (Бургас) 1
Галя Колева 1

Други предвидени (8)
БФСп, Берон 2
МОЕРПА 3
Ветерани Искър 3

(Общо - 64)

Специфика на клубната сбирка - 1.04.2015г.

Много ми се иска довечера да сме повече членове на клуба, на сбирката за да обсъдим идеи, предложения и виждания които да бъдат представени на предстоящото в събота Общо Събрание на БФСп на 4.04.2015г. В тази връзка моля прегледайте отчета на федерацията за 2014г. който Цветан бе любезен да разпрати до пощите ни. Също и предложения дневен ред на събранието.

Относно началната страница на сайта за трети път

Много моля някой от имащите умението и съответните права за работа със сайта поне да махне надписа частитящ Рождество и Щастлива Нова 2015г. Ако не сме забелязали вече е 28.04.2015г.! Снимката за сега да си седи докато не се разберем за подходящ колаж или нещо друго подходящо за сайт на Уважаващ себе си клуб!

Клубната сбирка на Гергьовден

Клубната сбирка идваща сряда, предвид това че е неработен ден - Гергьовден, ще се проведе на Боснек край п. Духлата, на поляната след пещерата. За повече информация търсете Гогата 0889 385544, който е именник.

Ще използваме случая и да връчим сертификатите на издържалите изпита курсисти.

Гергьовден

От колко часа на поляната?

Членски внос и предложение за час на клубната сбирка в сряда

Искам да напомня на всички клубни членове, че вече е месец май, а членския внос за тази година е платен от дванадесет от членовете на клуба, т. е. повече от половината членове не са си платили членския внос. Тези които не са си платили членския внос могат да сторят това довечера на сбирката. Знаете, че инвентарът непрекъснато има нужда от обновяване и допълване, а за това в касичката трябва да имаме средства.
Предлагам също сбирката да бъде от 19 часа, така както се провеждаха лекциите на курса.

Честит имен ден на Адашите носещи името Димитър!

Честит имен ден Митковци от ПК Искър! Да сте Живи, Здрави и Корави (аз също!).
Предлагам в сряда да донесем и изпием по питие в клуба за празника ни!

Раздаване на календари 2016

На предстоящата сбирка в сряда 16.12.2015 ще бъдат раздадени клубните календари за 2016 г.
За да не пропусне някой да получи календар, както и за допълнително заявените бройки моля да се съберем всички.
След 16-ти ако останат календари за недошлите на 16-ти - може и да има ама може и да няма. Резервации не се предвиждат.

Следваща сбирка сряда 23.12.20115

По решение на УС на клуба следващата сбирка ще я проведем предколедно и на купон в близката кръчма. Мислехме да е в Гогата, но той е настинал. Затова се събираме до 8:30 и после отиваме на познатата ни китайска кръчма. Който закъснее може направо там да дойде.

Една Добра Вест по Коледа

Разбрах от нашия приятел Флориан, че майсторът - иконописец, който рисува стенописите във възстановената скална църква "Света Марина" на Карлуково е завършил изографисването и точно преди Рождественските празници! Каза ми, че стенописите са много хубави и можем да се организираме в някои от празничните дни да отидем и да ги видим.
Прекрасно е, че клубните члемове, а и приятели които не са от клуба, се включиха да помогнат на Флориан в това Богуугодно и Народополезно дело!
Дай Боже да имаме Сили и Воля да продължим да помагаме в довършителните мероприятия като прекарване на постоянен ток, вода и др.
Честито Рождество Христово и на Многая Лета!

Като пътувах с

Като пътувах с влака за празниците видях, че църквата е изографисана и отвън.

Клубна сбирка в сряда - 27.01.2016г.

Миналата сряда Гогата предложи да се видим на 27и при него в къщи на сбирка. Така и решихме, но той ми се обади преди малко, че на 27.01 ще е зает и сбирката у тях се отлага. Така, че тази сряда ще се съберем пак във "Филаретова".

разпродажба на употребявана екипировка.

Съжалявам, че толкова късно го пускам, но и аз научих преди минути:
Довечера Орлин плътния ще донесе за разпродажба разни малко употребявани джаджи. Който се интересува може да дойда на клуб

Powered by Drupal - Design by artinet