Намерено е началото на хидрографската система на Темната дупка

На 20.04.2008 г., използвайки хубавото време, продължих проучването на карстовите води в района на с. Миланово, свързани с Темната дупка и Ръжишката пещера. След малко разхождане из храстите около пътеката от Алпийска поляна за паметника с цел снемане на уточняващи данни за водите в западния водосбор на извора Житолюб и за проверка на нанасянето на Темната дупка върху топографската основа, продължих с по-интересната част - продължаване срещу течението на основната река на Темната дупка (източния клон). От достигнатото при предното ходене с Дон Тони място малко след въртопа, разкопаван от ПК "Спелео +", багетите бързо ме понесоха над течащата в широка неизвестна подземна галерия обилна вода и то в посока, която не вещаеше скорошно приключване на заниманието. И наистина - след навъртането на значителен километраж по склоновете около с. Миланово успях да стигна началото на хидрографската система на Темната дупка и извора Житолюб. В понапреднал час достигнах над местността Магерски вир - подозирана от мен за начало на подземния път на водите още от първите ми посещения през 1983-1984 г., но багетите казаха "тук е!" не точно там, където предполагах, а малко над водослива по Магерски дол, в целогодишно течащия клон на реката, идващ от с. Миланово. Тепърва ще трябва да се направят проучвания на това място за проследяване на притоци и измерване на дебити в началото на системата и... за продължаване на опитите за проникване в прилежащата към губещите се там води пещера! Нямах време за нищо повече, освен за един състезателен глигански слалом в храсталаците през каньона на Петраница, при който (за кой ли път вече) само изгледах отдалече как преминават покрай мене набелязаните от много години обекти - Гьонова дупка с губилището под нея, периодичния извор за разкопаване на десния бряг, чернеещия се свод - извор по-надолу в каньона, скалните венци и над двата бряга... Е, пак останаха за по-нататък, с надеждата за бъдеща целенасочена експедиция и в този малко по-отдалечен район.
Май прясно придобитото познание за пътя на водите на Темната дупка се превърна и във физическа енергия, защото под помпената станция на Петров извор засякох време за слизане по Петренска река (почти без багаж) от водослива на Магерски дол 37 мин. - лично постижение, и то при утежнените условия на силно обрасналите през последните години пътеки!
В района, разбира се, има още неизвестни за уточняване с багетите. В близко бъдеще при първа възможност ще оформя и обобщя досегашните резултати и те ще бъдат публикувани тук, в нашия сайт.

Powered by Drupal - Design by artinet