Полезни връзки с данни за работа на пещерняка с ГИС

Топографски карти М1:50000 за цяла България (Пулково-1942): www.topomaps.eu/europe/bulgaria.shtml
Защитени зони по Натура-2000: www.natura2000bg.org
Землища и имоти (Система-1970): ftp://ftp2.mzgar.government.bg
Регистър на защитените територии и защитените зони в България (WGS84 UTM 35N): http://eea.government.bg/zpo/index_additional.jsp
Национален концесионен регистър (Система-1970): http://www.nkr.government.bg/app?service=external/AdvancedSearch

ГИС на МРРБ

Вече официално работи ГИС на МРРБ: http://212.122.182.105/mrrgisv1/
(слоеве за административно деление, води, растителност, защитени и устройствени зони, топография, вкл. М1:5000 !!!, и др.)

Разгледах я,

Разгледах я, доста е добра

Powered by Drupal - Design by artinet