НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕДИЦИЯ 2010г.

Ето и моето предложение:
Място - Ямата на Кипилово
Главни цели- проучване възможностите за катерене и техническо екипиране на неизследвани комини в пещерата. Основно проучване на блокажа в дъното.
Допълнителни цели- Запознаване на незапознати с пропастта, оформяне на подземен подкрепителен лагер(зала Темерут), надземен междинен лагер ( при входа),спортни прониквания.
Предимства: Традиционна за нас пропаст, свързана с историята на клуба. Не е правено в последни години мащабно проучване и изследване на комини в страната. Възможност за произволно определена дата.Така или иначе ще се ходи там от нашия клуб.
Недостатъци- сравнително отдалечено, сложна организация при прониквачните групи. При сериозно отношение към главните цели ще е необходима специфична насока на тренировки и взаймодеиствие с други клубове от страната, както и може би съдеиствие от федерацията.

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕДИЦИЯ 2010г.

Определено съм ЗА тази идея!

Добро предложение - подкрепям тази идея ...

или може би - в леко модифициран вид, с оглед на това, че и аз имах подобна идея като първо предложение за наша експедиция догодина. То е с малко по-широки интереси (включващи търсене и проучване на други пещери в района). Това е необходимо, тъй като в пещерата едва ли ще има фронт за едновременна работа на много хора, а и с оглед на безопасността и опазването на пещерата не трябва да се допуска да се струпват прекалено много хора в Ямата, която си остава приоритетния обект, естествено.

Имам предложения и за два други алтернативни района, но ще ги обсъдим на клуб (в сряда), като решим най-напред какъв ще е формата на експедицията (чисто работна, с ограничен брой участници и конкретни задачи за изпълнение; или експедиция - сбор, на която да участват повече хора и според техния потенциал - задачите и очакваните резултати).

Powered by Drupal - Design by artinet