Общо събрание на ПК "Искър"

На 16.12.2009 г. се проведе общо събрание на ПК "Искър", на което присъстваха много голяма част от членовете на клуба. Събранието продължи над 3,5 часа с дълги дискусии по някои въпроси, многократни прегласувания и преброявания по някои решения заради точно гранични бройки на гласовете за приемане/отхвърляне. В крайна сметка бяха взети следните по-важни решения:

1. Констатирано бе отпадането на един от членовете на клуба;
2. Приети бяха отчет за дейността и финансов отчет за 2009 г., както и насоки за дейността и бюджет за 2010 г.;
3. Избран бе нов управителен съвет в състав Явор, Живка, Иво, Бастуна, Вихрен, като за председател бе преизбран Иво;
4. Отпадна уставната забрана на двойното членуване и в други пещерни клубове;
5. Членският внос за всички членове става годишен, като размерът и срокът за плащането му се определят от управителния съвет;
6. Управителният съвет ще взима решения с квалифицирано мнозинство от 4/5, вместо досегашното необходимо пълно съгласие;
7. Приет бе един нов член на клуба (Живко Генчев).

Отчетът за дейността през 2009 г. е публикуван отделно тук.

Powered by Drupal - Design by artinet