Решения на УС за членския внос и прониквачните листа (прот. УС-1/2010 г.)

Състоя се открито заседание на Управителния съвет на Пещерен клуб "Искър" - София, на което бяха взети следните решения:

1. Годишният членски внос за редовните членове да е дължим в срок до 31 март на съответната година, а за новоприети членове - до 3 (три) месеца след приемането им от УС; членският внос да е в размер както следва:
- членският внос е пълен в размер на 40 (четиридесет) лева или намален в размер на 20 (двадесет) лева;
- членски внос в намален размер заплащат: ученици, редовни студенти, пенсионери; родители, гледащи дете до тригодишна възраст; членове, които през по-голямата част от годината не могат да участват присъствено в дейностите на клуба по уважителни причини (напр. обучение/работа в чужбина, заболяване и нетрудоспособност и др.);
- нови членове на клуба, приети от УС след м. ноември, не заплащат членски внос за съответната година.

2. Приета бе Инструкция за попълване на Прониквачен лист на ПК "Искър" с образец на Прониквачен лист на ПК "Искър".

Членски внос 2010 г.

С това кампанията за събиране на членския внос за 2010 г. може да се счита за официално започната.

Powered by Drupal - Design by artinet