Национални прояви с участие на ПК "Искър"

Здравейте,

Времето върви и ето след Техическия преглед идва Националния пещерен събор на 21-24 май на х. Скалните мостове, Родопите.
20-тина дена по-късно сме изправени пред предизвикателството да проведем национална експедиця - Каците заедно с клуб София.
През ноември ние сами трябва да организираме експедиция "Башовишки Печ”. Казват, че това ще е трудна експедиция.

Време е на наште редовни сбирки сериозно да се захванем с обсъждането, организирането и подготовката на тези прояви. Аз никога не съм участвал в такава дейност и нямам представа какво практически трябва да се прави. Това, което знам е от книжките.
Не си спомням през последните три години ние да сме организирали национални прояви. Може и да греша
Мисля, че всичко това е сериозно предизвикателство за всички от клуба.
Ако се справим добре, това ще ни даде опит и може да помислим и за нещо по-голямо и екстремно през следващата година - може би в чужбина.

Има и много общи прояви, за които може и да има хора от нашия клуб, които биха искали да отидат - например вижте последното препратено писмо за Италия.

Това са съществена част от въпросите, които трябва да объждаме сериозно на сбирките.

"Искър" и нац. прояви

1. На националния сбор има и национален технически преглед.
2. Към средата на май (след Гергьовден) трябва да се направи едно организационно-проучвателно ходене в Каците, за да се уточняват нататък нещата за самата експедиция.
3. В седмицата преди Каците има сбор (с предвидена насоченост предимно като на експедиция), на която също сме един вид съорганизатори, понеже е на АСКС.
4. По Башовишки печ работата почва от лятото, експедицията е тежка организационно и технически, а не толкова спортно (но не е сигурно последното дали ще е вярно). За нея мисля, че е редно да искаме съфинансиране от федерацията и съм сигурен, че няма да бъде отказано, ако предвидените за експедиции пари не са изразходени дотогава. Съответно с това нарастват възможностите, но и отговорностите.
5. Последните две седмици не остана ред да споделя с всички предварителната информация за уговаряните спелеоархеоложки експедиции, каквито тази година се очертава вече наистина да има и да участваме от името и с името на клуба си.

Досега ПК "Искър" не е организирал национални експедиции (едно време това не се правеше от клубове, а само "отгоре"). Всеки първи път е труден, а предполагам, че на никого не му се иска да бъдат организирани в стил "ей ви Балкана и пещерите - действайте".

Та мисля, че нещата са даже малко по-сериозни и по-отговорни, отколкото си ги представяш.

"Искър" и националните прояви

За съжаление на последните две сбирки единственото нещо по същество което се свърши бе изслушването на разказа на Цветан за продължението на Мачанов трап и дреболии около Градския тех. преглед. Надявам се , че ще успеем да наваксаме с по -голяма ангажираност от страна на повече клубни членове. Предлагам ако има кандидати за съместна работа с ПКСУ "София" по организацията на "Каците" да не се срамуват. Поради отпадането от програмата на курс "Млад пещерняк" ще има още хора без ангажименти, включително и аз. Нека за следващата сбирка в сряда това да бъде една от приоритетните ни задачите - определяне на група за организация и координация с ПКСУ. Също така трябва да решим и въпроса с приблизителната финансова рамка на експедицията.

Експедиция "Каците - 2010"

Бе определена групата за организацията на експедицията, от страна на клуб"Искър".
тя е в състав - Жоро Стайчев (избран и за ръководител на проявата, от страна на клуба),
Живка Георгиева (Жи) и Явор Стоянов (Явката).

Експедиция "Каците"-първо броене

Моля всички желаещи да се включат в експедиция "Каците"(18-20 юни) да заявят възможностите си за пътуване (от петък сутрин или вечер или събота сутринта) и дали разполагат с транспорт( колко свободни места). Също така е хубаво да се знае с какво биха се включили -картиране, копане , изследване, подомагане на основните екипи и.т.н. и дали разполагат с хидрокостюми. Хубаво е бройката да се знае до следващата сряда.
Основните цели на Експедицията са: В пещерата -докартиране на последните около 500 метра от пещерата, проучване и по възможност изкатерване на комини, биоспелеологично проучване. Извън пещерата - търсене на нови обекти, откопаване и картиране на Жабата(Пропадналата), работа по "цепките" до блатото. Може да отговорите в темата или скайп, на е-поща, по телефона.
П.П. И да се молим да спрат най -после тия дъждове!

Каците - среща със съорганизаторите от ПКСУ

За заинтересуваните от въпроси с организация на експедиция "Каците", в сряда ще наминем на гости на сбирката на ПКСУ -София, в "Баба Яга", зад паметника на съветската армия, след 19.30 часа.

Национални курсове за подготовка на кадри

От 6 до 15 август 2010 ще се проведат платени курсове за обучение на специализирани и педагогически кадри .

Предвид на съществуващите организационни, финансови и технически условия през този семестър ще бъдат проведени само курсовете за техническо усъвършенстване и инструктори!

Курсовете на научно-приложни методи и спасяване ще бъдат насрочени през есента!

Времетраенето на курсовете е 9 денонощия (вкл. дните на пристигане и отпътуване).

Цената на всеки от изброените курсове за пещерняците от клубовете колективни членове на федерацията ще бъде 110 лева, а цената за такива, които не са членове на федерацията ще бъде 220 лева. Посочената сума включва хранене, нощувка, организационни разходи, издръжка на инструкторите, консумативи и др.

Ø Време на провеждане на курсовете от 6 август до 15 август 2010 г.
Ø Място на провеждане: хижа „Бачо Киро" - Дряновски манастир, гр.Дряново, Габровска обл.
Ø Регистрацията на участниците : ще започне на 6 август (петък) вечерта от 21.00 ч и ще приключи в 10.00 часа на 7 - ми август 2010 г.
Ø Начало на приемните изпити: 7-ми август 2010 г. 10.30 ч.
ОРГАНИЗАЦИОННИ УСЛОВИЯ

Курсовете ще се проведат при условие, че за всеки един от тях се наберат минимум по 10 кандидати. Ако необходимият брой кандидати за даден курс не се набере, то той няма да бъда проведен.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

1. За курс "Техническо усъвършенстване" - завършен курс "Пещерняк" през 2008 година, навършени 18 години.

2. За "Инструктори" една от трите изброени комбинации:

- завършен курс за стажант инструктори;

- завършени курсове: техни. усъвършенстване + научно приложни методи и картиране ;

- завършени курсове: Спасител в пещери + научно приложни методи картиране).

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ
1. Кандидатът е заявил желанието си за участие, попълвайки и изпращайки в определения срок заявката за участие;
2. Кандидатът отговаря на съответните изисквания;
3. Кандидатът е удостоверил правото си за участие като е представил следните документи: лична карта, удостоверение за завършен курс и свидетелство за пред състезателен медицински преглед, документ за застраховка "Злополука" за 1000 лева и оригинален документ удостоверяващ това;
4. Кандидатът е преминал успешно приемният изпит;
5. Кандидатът да има изискващите се индивидуална екипировка и съоръжения за проникване в пещери и пропасти както следва:
Ø За техническо усъвършенстване и спасители: седалка, майон"Делта", осигурителен ремък, педал, презраменна лента, самохвати (гръден и водещ), съоръжение за спускане, карабинери с и без муфа 5 бр, чук, ръкохватка, раздвижено ключе, спитарник, прониквачна торба, каска с двойно осветление, гащеризон, ботуши и ръкавици.
Ø За инструктори : лична прониквачна екипировка за пещери и пропасти (вижте изброената по-горе екипировка) , тетрадка, принадлежности за писане.
6. Кандидатът е внесъл определената такса за участие в курса.
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

•1. За курсовете за техническо усъвършенстване и спасяване - екипиране на система и движение по нея, преминаване на възел. (подробно описание на теста ще получите допулнително), специализират писмен тест обхващащ теорията и практиката на ТЕВ.

•2. За курса за инструктори - писмен тематичен тест обхващащ теорията и практиката на спелеологията.

Крайният срок за получаване на заявките за курсовете 20 юли 2010 г..

След този срок заявки не се приемат!!!

След обобщаване на заявките ще бъдете уведомени с обратна поща , а и чрез съобщение тук - панел "Форуми" за това кой курс ще се проведе, и съответните, допълнителни организационни и технически изисквания

м. юли - Орешец

Съвсем сериозно предложение за проява: В единия от оставащите до края на месеца уикенди да посетим селото и района с приоритетно организационна цел. Сега е моментът покрай провеждащата се археологическа експедиция да се направят уговорките и да се определи мястото (къщата) на лагера на експедицията на Башовишки печ през есента, а по възможност да се обадим за това и в кметството. Покрай това да посетим някои от пещерите в района - Пропастта на Стола, Пърнак, Сухи печ (ако ни пуснат археолозите) и др.

Около Орешец

На 24 и 25 юли с Герасим, Мушморока, Камен и Цецо направихме организационно и разузнавателно ходене до гара Орешец. Основните цели, свързани с експедицията през есента, бяха постигнати. Срещнахме се на място с археолозите и набелязахме подходяща къща за лагер, като в организацията се включи Иво от Белоградчик и разчитаме на неговото съдействие. Огледахме положението с водата в Башовишки печ и възможностите за изпомпване на вода от водното огледало. Резултатите бяха положителни - водното ниво в първия полусифон беше ниско и най-вероятно вътрешните полусифони са били отворени въпреки все още сравнително водния период, а възможността за понижаване на нивото на водното огледало чрез изпомпване към преддверието изглежда реална.
За съжаление не успяхме да изпълним изцяло разузнавателната прониквачна програма. Поради моя грешка с боравене с неточна документация изгубихме половин ден в лутане из храстите на хълма Стола в търсене на основната ни прониквачна цел - Пропастта, която намерихме чак на връщане по противоположния склон на хълма, когато вече нямаше време за проникване. Все пак вече знаем точно нейното местоположение, а и поразучихме района около Орешец, като посетихме и други пещери в района.

Сбор на спасителите в пещери - октомври 2014, Тетевенски Балкан

От десети до дванадесети октомври в Тетевенския район се проведе редовния есенен трениворъчен сбор на АСО (Пещерно Спасяване). В сбора взеха участие и четиримата - пещерни спасители, членове на клуба. Проведени бяха три учебни спасителни акции - две групи спасители последователно проведоха акции в пропастта Малия соват - над махала Брязово а едната и в Градежнишката или Урушовата пещера.
До колкото знам в Малия соват или отдавна не е провеждана тренировъчна акция, или въобще не е провеждана такава. Едно от предизвикателствата при такава акция е над двучасовото качване на багаж на около 500м денивелация над мястото където се оставят автомобилите. Друг затрудняващ момент особенно това лято и есен е, че в пропаста си има течаща върху спасителите и носилката вода. Хубаво е, че в момента пропастта е преекипирана на спитове и анкери и системата за спускане и изкачване е отдалечена от водата в рамките на възможното.
В Градежнишката пещера си има постоянно течаща вода с различен дебит. Сега беше относително голям. Тренировката беше проведена чрез вкарване на "пострадалия" с носилката отвън навътре а в последствие и с изнасянето му навън. Разходихме носилката и на двата етажа на пещерата а "пострадалия" беше тежичък - 110кг без масивната верижка която отказа да махне от врата си.
В допълнение имаше и занятие по използване на комуникационни средства под земята. Това е задължително при акции на големи отвеси където горната и долна групи не могат да се чуват без такива средства - радиостанции или телефон.

Участие в зимен сбор на спасителите - март 2016, Картала - Рила

От трети до шести март в района на хижа Бодрост и билото на Рила в Парангалишкия район на планината, се проведе поредният зимен тренировъчен сбор на Пещерно Спасяване (АСО). В сбора участвахме и четиримата спасители от клуба. Базата бе в хижа Бодрост, в която хижарят ни посрещна изключително гостолюбиво. През първият от дните имахме занимания с различни типове носилки използвани в пещери и пробвахме възможности за позването им в снежни условия - ами оказа се, че работят успешно. Също така имахме лекции и упражнения проведени от Марто от ПСС и БАСЕС - за лавинна безопасност и д-р Бенджи за първа долекарска помощ при пострадали от лавини, измръзване и хипотермия. На следващия ден на билото на планината при типични планински условия - ниска облачност, снеговалеж, вятър и хладно време - - 6 градуса С, проведохме упражнения по лавинна безопасност - лавинни тестове и търсене на пострадали в лавина. Задачата бе да се намерят и извадят успешно трима "пострадали" затрупани от лавина и имащи лавинни предаватели (пипс) и четвърти без пипс. Поучителният резултат бе, че тримата имащи пипсове бяха локализирани извадени и с оказана първа помощ и изнесени от лавинното поле общо за 17 минути а пострадалият без пипс бе намерен за един час и двадесет минути! Изводът е, че който иска да ходи зиме във високата планина по пещери или да кара ски по хубави извънпистови терени трябва да си носи такъв уред иначе не е добре!
На следващия ден се разделихме на две групи - копаеща която повтори упражненията от предния ден и пробва нови елементи, и ходеща група, която направи ски поход по билото към хижа Македония а после се върна обратно и слезе ... до там до където имаше сняг - т. е. над Картала.
За всяка акция или упражнение правихме съответния разбор.
През цялото време Цецо снимаше така, че очакваме в галерията хубави и нагледни снимки от занятията.

Откъде нагоре

Откъде нагоре почваше снежната покривка и как беше като дебелина и състояние?

Състояние на снежната покривка в Рила - района на Картала

Снегът на билото беше около 30-40см. - доста издухан от вятъра. Под билото, в района на тестовете и учебната акция бе около 1,30 - 1,50м. Там естественно беше навят. На втори март на Картала нямаше сняг. Заваля на втори срещу трети и натрупа около 20см горе и 3 - 4см. на хижа Бодрост. Иначе по-сериозната снежна покривка започваше от над 1500м. Според направения профил снегът беше разслоен на шест пласта като най-горния беше пръхкав с дебелина около 15см. Под него имаше уплътнен много здрав слой - не може да се вкара пръст или химикалка. Отдолу под него имаше два по-слаби слоя - там влизаха четири пръста без проблем. Стълбовият тест показа средна лавинна опасност. Докато търсехме място за теста, Марто откъсна по склона снежна дъска та се наложи да се местим.

Участие в зимен сбор на спасителите на х. Бузлуджа, март 2017

От девети до дванадесети март 2017г. се проведе поредният зимен сбор на спасителите в пещери в района хижа Бузлуджа. Участвахме и четиримата спасители членове на клуба. За съжаление метеорологичните условия не бяха от най-подходящите за такъв тип мероприятия. Старият сняг бе на петна а падналият нов сняг - около 20см. бе недостатъчен за провеждане на част от заплануваните дейности. Проведохме излизания из района със ски с панти и снегоходки за отработване на техника за движение в планината при такива условия - мъгла и бая силен вятър.
Имаше и занятия по първа долекарска помощ с разиграване на сценарии за различни пострадали.
Изнесена бе лекция свързана с юридическите аспекти на спасяването в пещери. Актуална с оглед на ситуацията в която са били нашите колеги и приятели участвали в акцията край с. Кипилово през миналата година.
Радващо е, че все повече от спасителите в пещери се убеждават от ползата от ските с панти и се оборудват с такива.

Участие в зимен сбор на спасителите на х. Плевен, март 2019

От 1.03 до 4.03.2019г. в района на хижа Плевен се проведе поредният тренировъчен зимен сбор на Пещерно спасяване. Въпреки недобрите метеорологични условия се проведоха занятия в района на Млечния чал и на Водните дупки. Проведе се и занятие - дискусия на медицински казуси. От ПК Искър участваха двама от спасителите в клуба.

ГОЛЯМ КЕФ !!!

В полите на любима планина,
в околността на най-любимата пещера,
на брега на вълшебна българска река,
в компанията на стари приятели...

Какво повече да желае човек?

По стара традиция вчера и днес (15 и 16 юни 2019 г.) клуб „Искър” взе дейно участие в провеждането на обиколката на Витоша.
Захари, Цецо и Борис като състезатели, а моя милост, Гогата, Адаша, Ду и Братока като част от екипа на организаторите. Редом се трудиха или състезаваха и много наши стари приятели (няма да изброявам за да не пропусна някой).
Витоша-100 е тежко изпитание не само за участниците, но и за организаторите. За да бъдат обгрижени състезателите трябва да се положи много труд, голям обем чисто физическа работа да се извърши, за хиляда дребни подробности трябва да се помисли. Два дена живяхме пълноценно на високи обороти. Първата нощ спахме 3 часа, а втората 2 часа. Сега едва гледаме, но изпитваме голямо вътрешно удовлетворение. Струва ми се, че това беше едно от най-безпроблемните състезания, в чиято подготовка и провеждане сме участвали, благодарни сме за топлите думи на участниците.
Особена наслада беше да се наблюдава как целия екип - и на състезанието и на нашите постове, работи в пълен синхрон, като добре смазан часовников механизъм.
Как без началник и без заповеди, без паника или мотане всеки е на своя пост и знае какво трябва да върши. Как дори думи не са необходими – прекрасно сработен екип, който някак от самосебе си, автоматично работи. Предварително премислени, добре планирани действия. В редките паузи салатката, биричката и пържолките ни бяха тройно по-вкусни. Хем се отметна много работа, хем не се наложи героизъм. Рядко се наблюдава такава добра сработеност, усещането е неописуемо.
Затова с благодарност към нашите другари за пълноценното съвместно преживяване ще кажа само:
ГОЛЯМ КЕФ !!!

Powered by Drupal - Design by artinet