Бялата пропаст

Местонахождение: Намира се на североизточния склон на Стрешерския дял от Врачанска планина, в местността Белият камик над с. Бели Извор. Входът й е на стръмен горист склон, в основата на скален венец на 640 м н.в.. Представлява сравнително широк продълговат отвор в успоредна на венеца скална пукнатина, от далеч трудно се забелязва.

Бялата пропаст – описание

Tехническо описание: За екипиране на 25-метровия входен отвес са необходими 30 м. въже, 3 примки и 2 карабинера. Опорите на основното (Y – закрепване) са на дървета от долната страна на входа (с две примки през скалния праг). Подвежда се и къс парапет от едно от дърветата (с края на въжето). Прехвърляне на 16-тия метър при наклонената площадка (в дясно с лице към входа), с примка на скална издатина. Дъното на отвеса е на 9 м по-надолу (наносен конус). Пропастта набира още 6 м. денивелация през тесняци в калциран блокаж.

Ц. Остромски

Powered by Drupal - Design by artinet