Гледай ти...

Нямам за цел да обсъждаме кусурите и съдбата на БАН - това не е наша работа. Нито бих желал да се включа във възпитаната и високоинтелигентна дискусия под цитираната статия.
Просто за мен бе интересно да науча как гледат на "неизползваните" пещери най-отговорни държавни и научни институции в България.

източник:
http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/11/19/996715_kak_ban_ne_opredeli_plos...
============
Как БАН не определи площадка за отпадъци от АЕЦ "Козлодуй"
От доц. д-р инж. Николай Ангелов, д.т.н., Технически университет - София
Последна промяна в 17:17 на 19 ное 2010, 2084 прочитания, 39 коментара

През 2001 г. образователното министерство (в мое лице като директор в структурата му) подписа договор с колектив на БАН за определяне на площадка за радиоактивните отпадъци (РАО) от АЕЦ "Козлодуй". При сключването на договора и по време на проведените междинни обсъждания се отчиташе винаги, че този проект, преминал благополучно през всички равнища на процедурите за оценка с рецензии и решения на експертни съвети, ще бъде особено полезен за държавата и въз основа на резултатите от него ще бъде написан доклад до Министерския съвет за взимането на решение от национално значение.

При обсъждането на последния заключителен етап от договора в БАН вместо ръководителят на договора да направи заключителния отчет, той предостави думата на млад мъж, негов докторант, който запозна аудиторията с проблемите, свързани със съхранението на РАО в световен мащаб и у нас. След това ни запозна и с използваната методика по договора, както и с получените резултати от направените компютърни симулации за поведението на РАО при тяхното съхранение в условията на различни, изследвани потенциални площадки на територията на България. Накрая направи съответните изводи, между които най-същественият беше, че у нас има около 40 места, подходящи за площадки за съхранение на РАО.

Зададох съвсем добронамерено следния въпрос: може ли да бъдат посочени приоритетно две или три площадки с необходимите качества, които да залегнат в доклад до премиера. Докторантът заяви, че първите три площадки от съставения списък са най-подходящите. Установи се обаче, че първата площадка е неизползвана пещера във Врачанския балкан. Втората беше бивша минна галерия, отстояща на километър разстояние от голямо село, а третата също беше изоставена мина, намираща се на десетина километра от държавната граница.

Възразих относно избора на тези предложения, защото Врачанският Балкан има структурата на швейцарско сирене и тамошният евентуален престой за няколкостотин години на контейнери с РАО при тези условия, в които безпрепятствено се втичат и изтичат води, е свързан с рискове от силна корозия за контейнерите и от потенциално радиоактивно замърсяване на околната среда. Никой не ми опонира.

За втората потенциална площадка не бяха направени нито прогностични оценки за въздействието на РАО върху местното население, нито беше коментирана необходимостта от преместването на селото на друго място при евентуалната реализация на подобен проект. Пак отново никой не ми опонира.

За третата площадка беше повече от ясно, че при евентуалното й изграждане и складирането на РАО на посоченото място ще възникне дипломатически въпрос.

Установи се, че всяка една от посочените 40 потенциални площадки е оценявана само по геоложки карти и нито една от тях не е била посетена на място от страна на колектива по договора.

Заявих, че ще подпиша документа за последния транш от предвидените средства по този договор, само след като получа удовлетворителни предложения, свързани с площадки за РАО с висок капацитет по отношение на тяхната практическа реализация. До моето напускане на министерството аз не получих подобно предложение. Разбира се, че доклад до тогавашния премиер не беше написан, но и пари за последния етап по този договор не бяха преведени. Не ми е известно до този момент да е проектирана и изградена площадка за РАО от АЕЦ "Козлодуй".

Наскоро в "Панорама" известен депутат, който беше председател на Комисията по образование и наука, блъфираше откровено, твърдейки, че нямало задача, която е била възложена от държавата на БАН и тя да не е била изпълнена.

Позволих си да опиша само един случай, който може да бъде отнесен към категорията "кипи безсмислен труд".

Гледай ти...

Безсмисленият труд не е преставал да кипи и прекипява, също и безсмислените приказки.

Гласът на хеликтитите от Врелото

Голяма група хеликтити бяха открити на необичайно място, в края на 400 метровите новооткрити части на изворната пещера Врелото край с. Долни Лом. Предполага се, че са мигрирали тук от горните етажи на Лакатнишката Темна дупка след откриването и проникването на пещерняци в убежищата им. Според вожда им – 20-сантиметров хеликтит с остър, подобен на жило край, откъдето и името му, Жилко (на снимката) – били принудени да се изнесат от там след продължителната инвазия на пещерняци от едноименния софийски клуб. Според Жилко, Хеликтитци не само се настанили като у дома си в родната им пещера, че дори прилепите взели да бройкат кой кога излиза и кога се прибира, но за капак си били присвоили и ... името им. Жилко и събратята му не могли да преглътнат това и потърсили своето ново убежище далеч на северозапад. Надявали се, че тук никога няма да бъдат открити, но не би ... нашего брата ги откри!

Жилко и други хеликтити

Попитах Жилко не е ли малко „по македонски” несговорчив по въпроса за името, нали то в крайна сметка е от гръцки произход, не е ли могло някакъв компромис да постигнат с Хеликтитци, които по принцип са много благоразположени и грижовни не само към хеликтитите, а и към всички пещерни образувания? Той отговори, че му е писнало от компромиси, довели до разграбване на културното наследство на събратята му! Още на времето дядо му, родом от по-южните пещери, позирал с многолюдната си фамилия на майстора, направил звездата от Вергина. Тя, както си трябва, била наречена в тяхна чест Хелиос. Гърците много я харесали и започнали по аналогия и слънцето така да наричат. После обаче всичко това било забравено, потулено и изопачено от гърците. Обидени от това, хеликтитите се покрили в най-недостъпните места на пещерата, далеч от всякакви слънчеви лъчи и възможни некоректни асоциации. Това било истината, а онова – за гръцкия произход на името им – пълна инсинуация!

Powered by Drupal - Design by artinet