Съвещание на председателите

Какво си говорихме и какво решихме на националното съвещание на председателите и какво от това

Националното съвещание на председателите на клубовете, членуващи в БФСп, има за цел обсъждане и оформяне на становища на организираното пещернячество, като това става в неформален порядък - като дискусия, без гласуване и без водене на протокол. Така беше и тази година на Дряново, където се събрахме представители на 22 редовно членуващи пещерни клуба (+ още 2 други) плюс УС на БФСп в почти цял състав.

1. УС отчете накратко дейността си, като бяха подчертани няколко момента: бюджетът е намален с 30% и няма други външни източници на финансиране; подготовката на световната конференция по спасяване върви успешно и е доста напреднала. Специално бе подчертано намерението да се въведе стриктен контрол върху нивото на подготовка на пещерняците на входа и на изхода на различните курсове за обучение.

2. Дискусията започна с проблемите на обучението, на които бе отделена основната част от времето, заедно с проблемите на опазването на пещерите. В тази част на дискусията се оформиха следните решения:
- за поддържане на квалификацията на инструкторите да се организират опреснителни семинари по време на националните курсове за обучение;
- да се състави унифициран тест за изпит на завършващите курсовете за пещерняци;
- да отпадне ограничението за упражняване на инструкторските права само при практикуване през последните 2 години.

3. Дискутиран и оформен бе проект за национален и международен календар на проявите. В това обсъждане бяха направени следните уточнения:
- за ползване на финансиране на прояви организаторите трябва да са изрядни с отчитането на предишните си прояви, в частност бе поставен срок до края на м. юни да бъде завършена картата на Арбанашката пещера. Това се отнася с голяма сила и за нашия клуб, тъй като гл. картировачи на най-отдалечените части на пещерата сме все ние (Сашка, Цецо, Иво).
- констатиран бе фактът, че възникналата "отдолу" инициатива на няколко от клубовете за възстановяване на техническите прегледи за съжаление не е възприета от останалите, може би поради гузност и неувереност в нивото на провежданото от тях обучение. Така през 2011 г. технически прегледи няма да има.
- за всички прояви да се публикуват и изпращат подробни наредби - покани, а след завършването им да бъде публикувана информация за цялата пещерна общност.
- за предстоящата среща на ветераните всеки клуб да поддържа връзка със старите си деятели и специално да ги информира и покани.

4. Дискусията продължи с проблеми на опазването на пещерите, като бе постигнато съгласие за следното:
- да се действа за отмяна по съдебен път на постановлението от 60-те г. на миналия век, с което всички благоустроени пещери се предоставят за монополно разпореждане на БТС, като противоречащо на сегашното демократично обществено устройство и правен ред. За целта да се събере доброволна комисия, която да се самопредложи да бъде утвърдена на сбор-конгреса през м. май.
- Клубовете да съберат материали, отразяващи дейността им през годината, за издаване на общ федерационен годишник.
- Поставен бе въпрос за съставяне на Етичен кодекс на българския пещерняк, който да бъде подписван от всички членове на клубовете. По въпроса за ползата и уместността на такава инициатива мненията бяха разделени и поляризирани и нямаше съгласие. Затова пък във връзка с него всички се обединихме около решението в унифицирания изпитен тест да влязат с достатъчна тежест въпроси за отговор в свободен текст, свързани с опазването на пещерите и карста.
- Да се действа за включване на тематиката за опазване на пещерите и карста в учебните програми за учениците от средния курс.

5. Обявено бе началото на дискусия за включване като нова дейност на БФСп на проучването, картирането и поддържането на отделен регистър на изкуствените подземни кухини без стопанско значение (стари минни изработки, стари градоустройствени, военни и култови подземия и т.н.) - "спелестология". Въпросът е от съществена важност и е нужно да се състои подробна дискусия.

6. Накрая отправих към общността въпрос от формално естество, пряко свързан с тазгодишното организационно състояние на клуба ни и начините за справяне с него, по който дискусията продължи в по-неформален тон и от няколко клуба получихме конкретни идеи и съвети, за което им благодарим.

В заключение тазгодишното съвещание на председателите бе оценено от всички като значимо и много полезно и бе решено такова да се проведе и през следващата година. По-пълни протоколни бележки от съвещанието бяха правени от Ал. Жалов и вероятно скоро ще бъдат публикувани в сайта на федерацията.

Съвещанието на председателите

В националния календар влязоха заявените за организиране от ПК "Искър" прояви със статут на ненационални:

3-10.07.2011 Интердисциплинарна спелеоложка експедиция "Ермиловец 2011" (х. "Мура", с. Илинденци)
2-9.10.2011 Експедиция "Башовишки печ 2011" (с. Гара Орешец).

Powered by Drupal - Design by artinet