Спелео-лектория на ПК Искър

В сряда, 26 януари 2011 г. се открива спелео-лекторията на ПК Искър с презентацията на Ц. Остромски на тема: “Проучване, актуално състояние, проблеми и опазване на пещерите в Боснешкия карстов район”. Поканват се всички членове на клуба, ветерани и курсисти, както и други интересуващи се лица (пещерняци или не).

Целта на тази инициатива е чрез поредица от лекции и презентации, изнасяни от опитни пещерняци и специалисти, както и в последващите дискусии по разнообразни теми от теоретичен и практически интерес за пещерняците, присъстващите да задълбочат и обогатят познанията си в определени области, както имат възможност да споделят и личен опит и знания.

Времето на тези презентации е всяка последна сряда от месеца от 20:15 часа на обичайното място за сбирки на ПК Искър (в сградата на Медицинския колеж, ул. Й. Филаретова № 1, на I етаж в ляво в заседателната зала в дъното на коридора). Темата на всяка презентация ще бъде обявявана преварително на сайта (в тази тема) най-малко 3 дни преди съответната дата.

Предвижда се тематиката през тази година да засегне следните примерни области (без да се изчерпва с тях):

  • Характеристика, потенциал, актуално състояние на проучванията и нови открития в определени карстови райони
  • Резултати от по-мащабни пещерни експедиции
  • Физико-химия на карста, пещерни минерали
  • Изучаване на пещерната фауна в България
  • Пещерните прилепи и опазването им
  • Фотография в пещерите
  • Археологическо и палеонтологическо проучване на пещерите в Източни Родопи, Сакар и Странджа

Лекторията е отворена за пещерняци от всички клубове, както и за нечленуващи в пещерен клуб хора с интерес към съответната тема. Насочена е предимно към завършилите курс “Пещеняк” и занимаващи се активно с пещерно дело, но ще бъде полезна и за ветерани или курсисти, желаеши да научат нещо повече по дискутираните теми.

Цецо Остромски

26 януари 2011 г. - спелео-лектория на ПК Искър (откриване)

И така, в сряда, 26 януари 2011 г. от 20:15 - първа презентация от спелео-лекторията на ПК Искър на тема: “Проучване, актуално състояние, проблеми и опазване на пещерите в Боснешкия карстов район” от Ц. Остромски. Поканват се всички членове на клуба, ветерани и курсисти, както и други интересуващи се лица (пещерняци или не). Заповядайте!

за Боснешкия карстов район

Цецо, дали е възможно на лекцията да коментираш и последните новости от района?
http://www.clubextreme.org/node/356

за Боснешкия карстов район - ще има и дискусия накрая ...

Да, естествено. Но и да пропусна нещо - ще има и дискусия накрая и всеки, който знае нещо повече по темата, е добре дошъл да се изкаже!

Слелео-лекторията на 23 февруари: Прилепите в пещерите

Прилепите в пещерите ще представят Виолета Желязкова и Ния Тошкова от ПКСУ София на втората презентация от спелео-лекторията на ПК Искър. Тя ще се проведе в сряда, 23 февруари, от 20:15 ч. на обичайното място - в заседателната зала на Медицинския колеж (ул. Й. Филаретова № 1, на I етаж в ляво в дъното на коридора). Поканват се всички интересуващи се лица (пещерняци или не). Заповядайте!

На 30 март: "Проучване на пещерите във Врачанска планина"

Поредната презентация от лекторията ще се проведе следващата сряда, 30 март. В нея инж. Мария Златкова ще представи карста и проучените пещери във Врачанска планина (и по-специално Стрешерския дял) и перспективите за по-нататъшното му проучване .
Лекцията започва в 20:15 ч. на обичайното място за сбирки на клуба - в заседателната зала на Медицинския колеж (ул. Й. Филаретова № 1, на I етаж в ляво в дъното на коридора). Поканват се всички интересуващи се лица (пещерняци или не)!

Представянето на Стрешерския дял

На лекторията от М. Златкова бе направено максимално сбито, систематизирано и изчерпателно представяне на геоложкия строеж на този дял от Врачанска планина, пещерите в него, историята на изследването им и предпоставки и насоки за бъдещи пещерни изследвания и открития в района - всичко това богато онагледено с топографски, геоложки и пещерни карти. Специално внимание бе обърнато на някои от най-дълбоките и най-дългите пещери в България, намиращи се в този район. Обхванати бяха предимно изследванията и откритията, направени от СПК "Академик" и в по-ново време от МОЕРПА. Повече от това не би могло и да се желае, с оглед на ограниченото време от около час и половина и големия обем от събрана през годините информация. Едва ли има някой, чийто интерес към този пещерен подрайон да е останал незадоволен. Надяваме се, че така изнесената лектория ще спечели нови сподвижници за продължаване на изследванията в подземните дебри на масива и така чаканите нови открития там няма да закъснеят. Сърдечни благодарности на Мария за лекторията! Благодарности и на Кики (К. Стоянков) за прехвърлянето и презентирането в триизмерен вид на илюстриращите картни материали!

Очакваме идеи и лектори за следващата лектория в края на април.

Представянето на Стрешерския дял

За мен бе удоволствие да слушам представянето на Мария! Тя по-принцип си е добър лектор, но сега с онагледяването с картите и нанесените спрямо повърхността обекти се получи още по-добре. Мога само да съжалявам, че нямаше повече от по-младото поколение пещерняци за да прихванат от нейния ентусиазъм и знания. Би било добре тази лекция да я чуят Академишките младежи а и тези от всички Софииски клубове!
Та предлагам ако разбира се Мария е съгласна, тази лекция да се повтори и за членовете на Асоциацията на Софииските Спелео Клубове. Предполагам, че в скоро време Мария и Кики ще добават още информация в онагледителния материал!
Още веднаж и аз да кажа благодаря и на двамата!

Стрешерски дял - II

Идеята да се повтори тази лектория след време е добра, ще питаме Мария и Кики. От тях най-вече зависи да се дообработят и подредят материалите, пък и ние ще помагаме доколкото можем. Със сигурност ще е след 1-майската експедиция в района - може пък да излязат неща за допълване (да даде господ). Ще я направим в друг ден, да не е в сряда (ако това е оправданието за по-младите членове на другите клубове), без да е ограничено за асоциация, федерация и т.н. Последната дума имат Мария и Кики.

Между другото, на лекторията някои снимаха - заслужава да сложим тук снимки за илюстрация:

                        

1 юни: Разказ и филм за Ел Капитен

Тази сряда, 1 юни 2011 г., я пишем последна сряда на м. май и на клубната сбирка ще има лектория, на която Светльо Щирков ще разкаже за стената на Ел Капитен. Ще бъде показан филмът за успешното "българско" изкачване на стената преди няколко години от него и Валентин Бояджиев (Вили) - и двамата съучредители и почетни членове на сдружението ПК "Искър".
Поканваме всички интересуващи се от това постижение, макар и не пещерно, в сряда от 20.15 ч. в Медицинския колеж.

Беше много

Беше много приятно, както филмът, така и разговорът с участниците.
Авторите определят филма като "любителски". Под "любителски" следва да се разбира нещо направено с любов и мерак. И като логично следствие крайният резултат по нищо не отстъпва на добрите филми на катерачна тематика, които сме гледали.

Изключително!

Видяхме и усетихме не само едно изключително спортно постижение, но и една изключителна филмова творба! Филмът се гледаше със затаен дъх и широко отворени очи, а мимоходом забелязах, че това се отнася за цялата зала. Усещането ми беше сякаш двамата автори са ме пришили към свръзката и са ме закачили там някъде на тази внушителна стена - за да изживея накрая пълното чувство от постигнатата цел и да надам и аз своя вик над близо 2-километровата бездна. При това филмът не спестява нищо от техническите подробности за изцяло изкуственото катерене по невероятно гладката скала, с полезната информация за нужния инвентар, многото килограми багаж за петдневното изкачване и транспортирането му - реалистично до такава степен, че неволно се опипваш около кръста, за да напипаш дали пък не е у тебе точно необходимият номер клема, която ще те задържи в цепнатината на екрана над празното под тебе, изразяващо се в четирицифрено число метри. А самата стена я виждаш и усещаш до степента, в която изобщо е възможно да бъде пресъздадена от ограничените възможности на обектива. Който поне веднъж е поглеждал от ръба на Централната стена на Вратцата или от вр. Вихрен през северната му стена, може мислено да си представи как би изглеждала гледката, умножена по 4. Но представата ще е съвсем бегла и непълна. Трябва да се види този филм!
Не мога да обясня точно защо, но от филма на Светльо веднага у мене изникна паралел с любимата ми книга на алпийска тематика "Моята първа голяма стена" на София Фотева, стояща неизменно най-отпред пред очите ми на рафта в библиотеката, винаги под ръка. Може би защото с авторите им ме свързват приятелски и колегиални чувства. А може би просто те са съумели еднакво добре да предадат на зрителя и читателя изцяло своите изживявания, стремежи и идеали.
Мисля, че двамата автори на изкачването и филма страдат от излишна скромност (това си е още от изкачванията на комините в Ямата на Кипилово). Филмът им за Ел Капитен заслужава да бъде видян и от по-широката общественост!

Тръпката да си на върха

Който се занимава или занимвал с алпинизъм знае колко рядко може да види филм за истинските препядствия свързани със заветната мечта да стигнеш върха. За мен беше едно голямо удовоствие да се насладя и усетя малка част (знам че реално е много повече) от тръпката на преживяното. На всички ни беше особено приятно да гледаме филма, макар че сме пещерняци. Като си представя че всъщност и Светльо и Вили са пещерняци, това граничи с истниски героизъм. Те най-добре знаят какви усилия се изискват да се постигне това, а са положили и не малко усилия да създадат филма. Едно от нещата, които за мен е много интересно как са го постигнали е че всъщност това е документален филм и съм сигурен че никакви дубали не са правили. Ето това е майсторството! И изглежда толкова естествено и вълнуващо действието!
Гледайки филма в мен също гореше желанието да тръгна и да го кача Ел Капитен. Да ама това не е толкова лесно колкото във филма може би изглежда. И макар само от допълнителните въпроси които зададох и от моите предположения, всъщност на филма не са показани доста от криещите се опасности. Бих искал да споделя част от тях да не би да си помисли някой че всъщност не е чак толкова трудно или опасно! Няма да обърна внимание на такива общи въпроси като психиката - да стоиш над бездната, да живееш там - да спиш, да ядеш, да ходиш по нужда дори и да катериш спазвайки графика. Понятията напред-назад, горе-долу се променят, само гравитацията остава. Светльо ми сподели че на няколко пъти опорите са се компрометирали, имало е и друсвания, предполагам че горе, след 6 дена катерене и пръстите са им се поизтъркали. Да не говорим за общото обезводняване, а предполагам и обезсилване - 6 дена на ядки при това натоварване.... Рисковете за въжето при по-големите пандюли също не са за пренебргване. Всичко това като се вземе предвид е ясно защо филма е вълнуващ.
Но все пак си мисля, че ако някой силно желае (колкото тях) може да отиде и да го изкачи!

Новини три в едно

1. На сбора на Карлуково проведен от 5.05 до 7.05. нашите млади пещерняци Невена Ланджева и Васил Маринов участваха в състезанието по скоростно изкачаване на 50 метра въже със самохвати. Невена се класира четвърта всред жените и получи грамота и поощряваща награда. Васко също се представи добре! Надявам се, че освен като практика им беше и приятно! Живи и Здрави следващия път и на по-предни места!
2. Павлин Цалов дари на клуба десет трапецовидни карабинера. Благодарим за дарението и Дай Боже да ги ползваме успешно, заедно и с удоволствие по пещери!
3. В сряда 9.05.2018г. лекцията на курса ще е в обичайната 166 лаборатория на Биологически Факултет от 19ч. Цветан Остромски ще говори за видове закрепвания, типове опори и сили които им действат. Ако курсисти дойдат по-рано да ми се обадят за да връзваме възли.

Обиколка на Витоша - 100км.

На 23 и 24.06.18г. се проведе поредната обиколка на Витоша за велосипедисти и скороходци. Както винаги мотор на организацията за провеждането му беше нашата приятелка Ани Пенчева - (т.. д Витоша и магазин Алпи). Като съдии на постове и грижещи се за добруването на състезателите на постове Студена, Чуйпетльово и още един от постовете, участваха петима клубни членове. В състезанието с велосипеди участва един клубен член, който успя да завърши с добро време въпреки тежкия и много кален терен.

Powered by Drupal - Design by artinet