Нов напън за благоустрояване на Духлата

... или по-точно за благоунищожаването на част от нея, Тронните зали

Нов напън за благоустрояване на Духлата

Ето едно съобщение за среща по проблема ДНЕС - от Фейсбук, цитирам:

" Бихме искали да Ви поканим на среща на 28 юни 2011 г., в 15,30 часа в зала «Адакта» на хотел «Рила» (гр. София, ул. «Калоян» №6), на която със съдействието на Българска Геоинформационна компания ООД да Ви запознаем с резултатите от възложеното от ДПП «Витоша» триизмерно геодезично заснемане на Тронната зала в пещера Духлата и да открием диксусия за възможностите за благоустрояване на пещерата с цел туристически посещения.
Доклада на Геоинформационна компания ООД относно геодезичното заснемане на Тронната зала в пещера Духлата в ПП Витоша може да намерите тук: "
http://www.park-vitosha.org/sites/default/files/Doklad_za_3D-GD_zasneman... - ето го и доклада.Ето и линк към петицията в защита на Духлата и против плановете за благоустрояване на Тронни зали, пусната от колегите от СпК "Пещерняк".

Много удобно

Много удобно обсъждането е насрочено в 15ч30м когато хората са на работа и почти никой не може да отиде.
А самото съобщение е публикувано в свръхпосещавания сайт на НП Витоша.
Изобщо, идеално отбиване на номера.
За съжаление точно в момента съм служебно много натоварен и не мога да взема половин ден отпуска.
Ще подпиша петицията.

Да сте видели!

Съобщението за дискусията вися 20-ина дни на началната страница на федерационния сайт. На клубните сбирки стана въпрос за тази дискусия и доклада, писах веднага за това на всички по пощата. Никой не показа някакъв интерес по въпроса. А сега има неразбрали???

Споко

Споко, видели сме и сме разбрали. И интерес към въпроса, както знаеш, има.
Просто професионалните пещерняци в България са цифром и словом двама, всички останали имат други занятия. Ако организаторите наистина искаха тази дискусия да има поне минимална посещаемост не трябваше да я насрочват в работно време.

Дискусията за Духлата

С няколко думи да ви кажа какво се дискутира.
Присъстваха управлението на ПП "Витоша", кметство Боснек, начело с леля Роза, и от геодезическата фирма.
Стана ясно, че по искане на ПП "Витоша" е възложено заснемането от прокопаната галерия до Тронна зала (не малките тронни зали). То е направено, включвайки лазерно сканиране - нещо ново за пещерно картиране. Геодезистите бяха много горди с постигнатото и отправиха хиляди благодарности на Атанас Русев.
Присъстваха още членове от ПК "Хеликтит", ПКСУ "София" и ПК "Пещерняк", освен нас, Хинко и Жалов.
От пещерняците всички се нахвърлиха бурно върху всички проекти и заявиха колко е трудно да се направи благоустрояване (осветяване) на пещ. Духлата. Но ръководството на ПП "Витоша" обясни, че е залегнало министерско постановление от 2005 г., в което е казано, че ПЗ Духлата трябва да активно да се използва за задоволяване на туристическите интереси и да се превърне в атракционно място, за да се отбие част от туристопотока към Духлата.
В резултат на още хиляди дискусии и предложения ръководството си записа, че има алтернативно предложение с пещ. Живата вода, което е много по-лесно за осветяване. Че има не малко юридически нормативни пречки за по-нататъшното развитие, че има да се прави немалка инвестиция за укрепване на прокопаната галерия. Обявиха, че имат пари за пневматична врата и проект за изграждане, но нямат пари за по-нататъшно изграждане и укрепване на галерията.
Че трябва да се направи еко-проект за защита на фауната и изследване дали и колко туристопоток може да поеме пещерата, без да се промени нейната красота и образования.

Все пак е добре, че имаше дискусия по този въпрос.
Така и не им стана ясно, че Тронната зала не е толкова голяма нито като площ, нито като атракция, че да не разбиват дотам пещерата.
От тук нататък стискаме палци и дано се вслушат в разумните идеи.

Благодаря

Браво, че си имал възможност и си направил труда да идеш и че ни информираш от първа ръка.
Знае ли някой къде може да се прочете това министерско постановление от 2005г?

от сайта на ПП "Витоша"

Ето как са отразени резултатите от дискусията в сайта на ПП "Витоша":
====================
"На 28юни 2011 г., в хотел Рила, гр. София се състоя работна среща относно възможностите за експониране на пещера Духлата в Природен парк „Витоша”, на която присъстваха експерти от Областна управа Перник, МОСВ, ДПП „Витоша”, ОУПБЗН-Перник, Община Перник, РИОСВ Перник, Кметство с. Боснек, Българска Асоциация по спелеология, Българска федерация по спелеология, Пещерните клубове „Пещерняк”, „Хеликтит” и „Искър”, „Българска геоинформационна компания” ООД и граждани.

На работната среща сепредстави доклад за геодезично заснемане на Тронната зала в пещера Духлата с изпълнител „Българска геоинформационна компания”(БГК) ООД и възложител ДПП „Витоша” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014”. Въз основа на доклада се осъществи дискусия за възможностите за експониранена пещерата.

Преобладаваща част от присъстващите експерти споделиха опасенията, изложени в геоложкoто становищена изпълнителя на геодезичното заснемане, че благоустрояването на пещера Духлата за туристически достъп до Тронната зала би могла да доведе до увреждане на природната забележителност при подобряване проходимостта на основната галерия към Тронната зала, както и до сериозни опасности за посетителите в резултат на слабата устойчивост на скалата и наличието на подземни води. Като алтернативно предложение за експонирането на пещерния свят в района на Боснешкия карст широка подкрепа сред присъстващите получи пещера Живата вода, която също се намира в района на с. Боснек и за разлика от пещера Духлата има неограничен достъп.
В тази връзка, Дирекцията на Природен парк „Витоша” ще поиска промяна в Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша, към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Дейност 12: „Намаляване на натиска върху Боснешкия карстов район и пещера Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация”, като средствата за експонирането на пещера Духлата бъдат пренасочени към експонирането на пещера Живата вода. "

Когато се дискутира разумно и аргументирано, резултат има

Трябва да признаем най-напред, че докладът на Българска геоинформационна компания (БГК) за геодезично заснемане на Тронната зала в пещера Духлата е съвсем професионален и обективен по отношение на изводите. Това, обаче, не даваше гаранции, че той няма да бъде прочетен "както дяволът евангелието", както се е случяало неведнъж в подобни ситуации. В този смисъл срещата за обсъждането му имаше важно значение за доизясняване на цялостната ситуация (геодезистите не бяха пещерняци и признаха, че нямат цялостен поглед върху обекта). Клубът ни взе активно участие в дискусията и заедно с присъстващите колеги от други клубове представянето на гледната точка на пещерняците бе доста представително и добре аргументирано. Всичко това даде резултат, на този етап поне!

Доколко добро решение?

Желая да изясня, че аз застъпвах малко по-различно становище на дискусията (и продължавам да съм на същото мнение). В края на краищата, постигнатото съгласие за благоустрояване на Живата вода вместо на Духлата е по принцип добро, но се опасявам, че това няма да намали туристическия натиск върху Духлата и просто ще имаме още една (ненужно) благоустроена пещера. Казано във финансов контекст, средствата за инвестиции и поддръжка ще се пренасочат не към уязвимия обект, за който са нужни и са предназначени. Дано да не съм прав.
Такова решение е удобно за ПП "Витоша" - той ще си отчете дейността по задоволяване на интереса на туризма, и то с по-малко средства. Последното май си е най-важен критерий за държавните организации, вкл. тези по опазването на природата. Но не беше ли по-добре паркът да си спести парите за тоя доклад с триизмерното заснемане на Тронната зала? Самото възлагане на такъв доклад подсказва за предварителни нагласи за пробиване на нов тунел към Тронната зала или поне за къртене и строителни дейности към нея, съответно показва непознаването на особеностите на пещерата от страна на възложителите. Толкова ли служителите на парка не са се запознали предварително с проблема и обекта? Не допускам, че не са се консултирали, по-скоро не са попаднали на добри и адекватни съветници. Така на практика този доклад се е превърнал в чисто "усвояване" на пари. А и изводите накрая му нямат никаква обосновка в съдържанието му, да не говорим за някои смешки в него, показващи отново непознаване на особеностите на обекта и на пещерите/карста като цяло. Триизмерното заснемане е извършено, то е ефектно и много лови дикиш за реклама, но аз не се сещам кому би било нужно то, при положение че на всеки поне веднъж посетил Духлата (Тронни зали) пещерняк е ясно, че там просто не трябва и дума да става да се правят повече каквито и да е разбивания и монтиране на трайни стационарни съоръжения. С "усвоените" пари би могло да се направи инженерно-геоложка експертиза, а вероятно биха останали средства и за изработване на проекто-сметната документация за евентуално укрепване на тунела.
Вече дискутирахме и всички сме наясно, че в Духлата трябва да се ограничат влизанията само до такива с изследователска и учебна цел. Паркът изглежда склонен да възприеме такова ограничаване на достъпа. Но при сегашното положение това не би помогнало много и задълго за намаляването на туристическия поток и запазването на Духлата. Защото няма кой ефективно да следи за спазването на ограничителния режим и вратите пак ще бъдат разбивани, и тунелът пак ще осъмне някой ден с дупка - доста преди да е успял да се срути от само себе си. Колкото и да е малко само Тронната зала за лакомията на туристите (напълно прав е Герасим), тя би задоволила в значителна степен интереса им и отслабила мераците към крайно неподходящите (от всяка гледна точка) за тях други части на пещерата. Напълно възможно е тя да бъде приспособена за посещения от туристи без увреждане на пещерата - по примера на Лепеница (винаги давам за пример и начина на благоустрояване на Ухловица, а тя е по-уязвима и трудна от Тронната зала). Така или иначе, независимо какво се предприеме, тунелът го има и не можем да върнем времето назад, че той да изчезне. Да, това би изисквало инвестиции за инженерен проект и изпълнение на укрепването на тунела и средства за поддръжка (повече отколкото за Живата вода). Но от наша гледна точка най-важното би било, че там по всяко време ще има човек (екскурзовод), отговарящ не само за тунела, а за достъпа до цялата пещера, и на този човек ще се плаща от постъпленията от туристите (както е при всяка благоустроена пещера). А стопанинът ще бъде персонализиран и отговорностите няма да са размити между една купчина различни общини и ведомства. Разбира се, пред такова решение има доста трудности от финансово и нормативно естество (както беше казано на дискусията), но те не са непреодолими. Смятам, че от гледна точка на опазването на пещерата такова "благоустрояване" би било далеч по-добър вариант от оставянето физически на нещата в сегашното им положение и само нормативно ограничаване на достъпа на хартия. Според мен, двете направления на действие трябва да се съчетаят, за да се постигне реален резултат. Пример вече има с Темната дупка на Лакатник, където подобен подход е влязъл в устройствения план на ПП "Врачански Балкан".
Мисля, че интересът към Духлата отдавна е достатъчно голям и туристите ще продължат да искат да посетят именно нея. Професионалните или самозвани туроператори - също. Някои предвидливо ще се ориентират към формално членство в пещерен клуб, включително в нашия. Други ще ни предлагат сътрудничество. Примери вече си имаме. Ще продължат да се пръкват още какви ли не идеи в трескаво търсене на реално действащо и трайно решение за опазване на пещерата, вкл. и нелепи, като списъци на правоимащи за влизане, разкопаване/закопаване с багери, бетониране и т.н.
Както вече казах, дано да не съм прав...

Ех, създадох впечатление, че съм черногледец. Напротив, оптимист съм, но ще обясня защо малко по-нататък.

Има и "ЗА" и "ПРОТИВ"

Иво това е много разумно и добре аргументирано становище. Ако всичко се направи според тези твои идеи, ще е много добре. Да не забравяме обаче че почти винаги рационалното и разумното се опорочава с печалбарски интереси. Нека си представим че ПП Витоша благоустрои точно както ти предлагаш Тронната зала, която е не чак толкова значителна по площ и образувания. Сигурен съм че ще има голям наплив от туристи. След първата вълна съм сигурен че ще се усети известно отръпване, което за да не спре туристическия поток (който вече ще е влял немалко пари) ще решат да "благоустроят" още някои галерии или други места около Тронната - например бялата зала или Приказки. И тогава ще почне голямото чупене.
Има само един много добър аргумент: Ще има официално конктролиран достъп с отговорник. Дали обаче ще продължава да се влиза в другите части? Дали тези които влизат ще бъдат само пещерняци? Дали някои пещерняци няма да искат да припечелят като водят туристи в другите части, като този натиск и търсене ще нарастне значително? Дали ще се спре чупенето на останалата част от пещерата - това също най-вероятно ще нарастне? А дано ама надали! Всички проблеми ще останат, като най-вероятно положението може и да се влоши.
При този риск не е ли наистина по-добре да се благоустрои Живата вода? Или в краен случай да се прокопае галерия до голямата зала в п. Академик (там поне няма да се троши) и ще може да се каже че тя е част от Духлата?
Все още стои актуален въпроса да се затегне сегашния режим като се приложат, както ти предложи, единствено влизания за учебна и изследователска дейност. Всички туристически обиколки да се спрат.

И от нас си зависи

Това с воденето на туристи от пещерняци е друга бира. Ако някой клуб се изкуши да го направи в части с ограничен достъп, каквито и мерки да се предприемат, която и пещера да се благоустрои, нито парк, нито друго ведомство могат да направят нещо. Това изцяло е наша отговорност - на пещерните клубове. Както имаме съгласие, достъпът за изследователска и учебна работа би трябвало да се осъществява от клубовете, а не от отделни пещерняци.
Туризмът - туроператору (на определените за целта места), пещерите - пещерняку.

Апетитът идва с яденето

Надеждите, че отварянето на Тронни зали ще засити туристическият апетит са неоснователни. Вкарването на туристи в Тронни зали, независимо по какъв начин, само ще вкара вълка в кошарата. Сетне каквото и да се направи, вече ще е късно. Дългогодишният човешки опит показва, че веднъж започнал, процесът на усвояване и комерсиализация на една природна забележителност не може да бъде спрян.
Когато даваме за пример Лепеница и Ухловица не бива да забравяме, че за разлика от тях Духлата се намира до двумилионен град и на 5 километра от оживена магистрала. Натискът върху нея ще е неизмеримо по-голям. И понеже обществото ни става все по-консуматорско, ще се наложи да се усвояват нови и нови части от Духлата. Благовидни предлози за това ще се намерят предостатъчно.
Надеждата, че ако има един „стопанин”, то той ще бъде по-лесно контролиран също не е много издържана. За съжаление българската държава многократно е показвала и показва, че не може, а в понякога изглежда и не желае да упражнява ефективен контрол. Примерите с националните паркове Рила и Пирин са известни на всички вас и са много показателни. При това, забележете, става дума за неща, които стават над земята пред очите на всички в много посещавани планини, определено радващи се на голям интерес от страна на обществото. Ако си спомняте, на последния голям митинг в защита на Рила имаше арестувани трийсетина младежи, почти деца. Те се оказаха най-опасните нарушители.
Какво ни дава основание да мислим, че държавата ще осъществи по-ефективен контрол върху нещо, което става под земята далеч от хорските очи и от което се интересуват може би няма и хиляда активни пещерняци в България?
Когато говорим за туристически интерес към Духлата, трябва да отбележим, че за него известна отговорност носи и управата на ПП. „Витоша”. Когато постоянно се хвалиш, какво на територията на парка се намира най-дългата и най-красива българска пещера, когато я рекламираш в брошури, когато туряш на пътя табели със снимки от пещерата, напълно естествено е у хората да се породи любопитство (и не можем да ги виним за това). Управата на парка може забележимо да намали натиска за посещение на Духлата, при това без да похарчи нито стотинка – достатъчно е да спре да рекламира Духлата.

Сравнението е неудачно

Сравнението на Духлата с планина - национален парк в случая е неудачно поради морфологията на пещерата. Ако става дума за някаква форма на благоустрояване, от Тронната зала нататък това просто е невъзможно да стане, в която и да е посока. Така че апетитът на масовия тип туристи, ще - не ще, няма как да не спре до там физически. Остават другите - спелеотуристите (чепекари) и туроператорите. За тях си остава да важи казаното от мен по-горе. Няма да има причина нерегламентираното влизане в Духлата да бъде по-лесно от такова в сега съществуващите благоустроени пещери (при това за последните няма специален ограничителен режим, какъвто може би ще има за Духлата).
А за рекламата - и да спре паркът да я рекламира, географският факт не може да се скрие, а той сам по себе си е достатъчна реклама и действа като мухоловка. По същия начин не можем да променим примамливо достъпното местоположение - на шосето до селото (за разлика от Живата вода). Ако Духлата беше на място подобно на пещерата, дето я посетихме последната седмица, едва ли щяхме толкова да мъдрим по проблеми с опазването й. Всичко това са просто факти - изходни параметри в условието на задачата.

Не е сравнение

Не е сравнение между планина и пещера, а пример как държавата опазва природата.
Ако държавата не може да осъществи ефективен контрол и да опази нещо което е над земата пред очите на всички, което е известно на всички и е във фокуса на общественото внимание, то как да вярваме, че ще опази нещо, което е под земята, не се вижда и само малцина се интересуват от него?
При евентуално развитие на нещата по твоите идеи, нерегламентираният достъп, разбира се, няма да бъде по-лесен отколкото е сега. Просто туроператорската дейност ще бъде поета или от парка или от концесионера.
За разлика от Харамийската, например, където след туристическо-екстремната част на практика няма нищо, то след Тронни зали има още много и то се рекламира непрестанно. Още след първия тур до Тронни зали, любопитните туристи ще попитат “А какво има нататък по онази галерия?” и най-вероятният отговор на водача ще бъде “Това, за 5 лева е малкият тур. За 20 лева има голям тур до зала Приказки, а срещу 30 лева и предварително записване всяка неделя се организира рапел от тавана на Уринарника.”
И не можем да виним нито любопитните туристи, нито водачите, задоволяващи тяхното любопитство.
Всички сме съгласни, че Духлата не може да понесе масирано човешко присъствие, даже доброволно ограничаваме нашите посещения там, а на практика ще се получи точно вкарване на спелеотуристи. Единствената “утеха”, е че туроператорът ще е монополист.
Да не говорим. че като се почне веднъж да се късат билетчета, нещата започват да се мислят с икономически категории и тогава аргументите за опазване, защита и т.н. вече нямат същата сила. А Духлата ще бъде апетитна хапка.

Антилогика

С подобно балканско мислене и безогледно априори отричане на всичко, всякакви идеи и начинания (не само за Духлата, а изобщо) са предварително обречени на неуспех и единствено ще се поддържа съществуващото положение. В казаното от теб има само антилогика, защото картините, които описваш, биха могли много по-лесно да се реализират при сегашното положение, а още по-лесно - в близкото минало. За щастие не са. По тази антилогика би трябвало да се отменят всички закони, защото, видиш ли, можело някой да не ги спазва и да ги престъпи. Или да премахнем полицията, защото някой полицай би могъл по-лесно от всеки друг да ни обере (примерно). А държавата, понеже е калпава според нас и все ни е крива, дай да я разтурим - майната й, след нас и потоп, и да бягаме надалече? Разбира се, че не затова сме останали тук и ходим по българските пещери.
Като писах в тази тема, не предполагах, че ще напълним сайта с думи, все едно че е някакъв чат. Исках само да се знае какво мнение застъпвах на т. нар. дискусия, защото то се различава (не на 180°, но достатъчно) от това, което са писали като единодушно в сайта на ПП "Витоша", както и за съмненията ми, че в края на краищата е взето най-ефикасното за запазването на пещерата решение. Защото въпросната "дискусия" се получи по-скоро агитка след рекламно мероприятие на частна фирма. На нея не присъстваше НИКОЙ (не знам защо) от изследователите на Духлата (с изключение на Цецо, който донякъде се числи към тях) и от спелеолозите, които професионално се занимават с карстология, инженерна геология и пр. (знаем ги, че са предимно от "Академик" и изследователи на пещерата). Даже и Жалов с претенциите си на "професионален пещерняк", неочаквано за мен, не каза почти нищо и си тръгна по средата. Липсваше аргументация и се повтаряха едни и същи неща, които и на хората от парка би трябвало отдавна да са им ясни, за съжаление за факти се представиха и неистини, а накрая от парка се хванаха тутакси без никакви въпроси за спонтанно подхвърлената идея за благоустрояване на Живата вода, защото тя беше първата, която идеално ги устройва. Всъщност, това беше единственото предложение освен моето, защото повтарянето само на "не и не" не може да се брои за предложение. И с това се приключи - дискусията с пещерняци беше отчетена.
Имах намерение да пиша няколко неща, поради които се считам за оптимист. Но няма нужда, само излишен пълнеж за сайта ще е. Едно е достатъчно - Духлата може да се опази за в бъдеще, защото до работещо и удовлетворяващо всички решение рано или късно ще се стигне, и то без да употребяваме неистини като аргументи. Пещерата си има достатъчно аргументи в своя полза, за да бъде запазена.
Така че аз нямам какво да пиша повече по тази тема, пълненето й тук е безполезно. Биха могли да добавят нещо тези, от които чакахме наистина да дискутират и да изложат предложения и аргументи, но и да го направят тепърва, това няма да е в нашия сайт, а и надали сега паркът ще се вслушва в още мнения, след като вече си е отчел дейността. Хубаво е, че поне са възприели въвеждането на ограничителен режим, какъвто трябва.

Powered by Drupal - Design by artinet