Дервентска (Пролазка) пещера

Това е най-дългата и най-красива пещера в Преславския карстов район (218), БФСп № 0923. Намира се на южния склон на Преславска планина, в землището на с. Пролаз, общ. Търговище. Посетихме я - Ц. Остромски, И. Тачев, М. Вулджев и П. Берон - на 6.11.2011 г, на връщане от Общото събрание на БФСп, проведено предния ден на х. Младост край Търговище. Колевски от местния пещерен клуб "Луцифер" бе любезен да ни упъти и придружи до кариерата над с. Пролаз, откъдето до входа се стига за 10 - 15 минути.

Дервентска (Пролазка) пещера

Описание на достъпа: Най-удобен изходен пункт е с. Пролаз, разположено в началото на Дервентския боаз на пътя Омуртаг – Търговище. От източния край на селото продължаваме срещу течението на малка (най-често пресъхнала) река. Подминаваме кариера в ляво и веднага след нея се изкачваме в ляво по склона и навлизаме в дола над кариерата. По него върви малка пътечка за х. Младост, маркирана с червена боя. По нея може да се дойде и от хижата (за около час). Продължаваме нагоре по дола около 600 м и в дясно на 30 м (веднага след излизането от дола) търсим входа на пещерата (отвесен, има стоманена решетка без катинар). Пещерата е обявена за природна забележителност със заповед №534/25.09.1978 г.

Техническо описание: Входният отвес (-8 м) е оборудван с перманентна желязна стълба. От дъното му в дясно започва 80 – 100 м сравнително тясна галерия с малки уширения, извеждаща в Голямата зала. Подът на залата е покрит с купчини прилепно гуано от обитаващата я голяма колония прилепи, въздухът е със съответната миризма. В ляво има неголям лабиринт с няколко по-малки зали, също с много прилепи. В дясно от Голямата зала по широка галерия се стига до втори отвес, който се състои от два прага по 3,5 м, разделени от 5 м наклонена площадка. За екипирането му е необходимо 15 м. въже и дълга лентова примка. На два скални блока на пода преди отвеса се правят основното и дублиращо закрепване. Следва кално изкачване на противоположната стена със същата денивелация (до нивото на горния край на отвеса), завършващо с 2 м праг. Тук има оставено перманентно въже с възли. Следва нова яма с подобна денивелация, но по-полегати стени – слиза се и се изкачва на класика. Продължава се по широка равна галерия с разнообразни образувания. След поредица от няколко масивни сталактона преди края й в ляво има 3-метров тесняк, извеждащ в малка зала с множество хеликтити и други образувания. Има невисока концентрация на CO2.

Ц. Остромски, 6 ноември 2011 г.

Powered by Drupal - Design by artinet