Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2013 г.

--- 2013 г. ---

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
12.01. 1
Духлата, с. Боснек
5
клубна трен.
16-17.02. 2
Колкина дупка, с. Зимевица
1
междуклубна проучв.+карт.
20-24.03. 5
Зимен сбор, Рила
2
БФСп сбор АСО
05.04. 1
Пропасттъ, гара Лакатник
3
клубна трен.
12-14.04. 3
Пролетен сбор "Орлова чука", с. Пепелина
2
"Приста"-Русе и "Академик"-Русе нац. сбор - експедиция
13-14.04. 2
Попов извор, с. Боснек
1
МОЕРПА проучв.
26-30.04. 5
Зеленич, Злостен, гр. Котел
7
клубна трен.
27-28.04. 2
Хайдушкото кладенче, с. Дружево
4
клубна проучв.
2-6.05. 5
Сбор-експ. "15 г. ПК "Стрешеро", Леденишки валог
3
"Стрешеро" - Враца нац. сбор - експедиция
24-26.05. 3
Експедиция "Шуменско плато - скални църкви, манастири и килии"
7
"Хадес" - Шумен нац. експ.
29.06. 1
Гинска река
4
клубна проучв.
5-7.07. 3
Експедиция "Стенето - Сухата река", НП Централен Балкан
2
"Саламандър"-Ст.З., "О.гнездо"-К-к, "Приста"-Русе национална експедиция
7.07. 1
Духлата, с. Боснек
4
клубна трен.
13-14.07. 2
Хайдушкото кладенче, с. Дружево
3
клубна проучв.
18-21.07. 4
Летен сбор, с. Карлуково
2
БФСп сбор АСО
20.07. 1
с. Бов, вр. Колибището
2
клубна обход
26-28.07. 3
"Ермиловец 2013", м. Разкола, Пирин
4
клубна проучв.
3-4.08. 2
Хайдушкото кладенче, с. Дружево
4
клубна проучв.
7-11.08. 4-5
Експ. "Летен Беляр 2013", м. Барките, Г. Озирово
3
МОЕРПА проучв.
18.08. 1
Заселе-Церово
1
клубна обход
24-25.08. 2
Боров дол, с. Ч. Осъм
3
МОЕРПА проучв.
31.8-01.9. 2
Боров дол, с. Ч. Осъм
4
МОЕРПА проучв.
6-8.09. 3
м. Беляр, Г. Озирово
2
МОЕРПА проучв.
14-15.09. 2
Беляр, Г. Озирово
1
МОЕРПА проучв.
7-22.09 14
Радоина, Албания
2
ПКСУ "София" межд. проучв.
21-22.09 1-2
Духлата, с. Боснек
4-7
СПК "Академик" честване
29.09 1
Торбова дупка, р. Петренска
3
клубна проучв.
5-6.10. 2
с. Черни Вит
1
клубна обход
06.10. 1
Гинска река
2
клубна проучв.
окт. 2
водни пещери, с. Крушуна
3
клубна трен.
10-13.10. 4
Есенен сбор, х. "Марциганица"
2
БФСп сбор АСО
19-20.10. 2
с. Черни Вит
7
клубна проучв.
25-27.10. 3
плато Стражата, с. Здравковец
3
"Балкан адвенчър" нац. експ.
1-3.11. 2-3
Башовишки печ, гара Орешец
6
междуклубна с "Бонония" проучв.
9-10.11. 2
с. Черни Вит
6
клубна проучв.
30.11. 1
Ямата на Прявода, с. Черни Вит
3
клубна проучв.
15.12. 1
Духлата, с. Боснек
1
МОЕРПА проучв.
22-23.12. 2
Извора, с. Борино
1
МОЕРПА проучв.
28-29.12. 2
Ямата на Прявода, с. Черни Вит
4
клубна проучв.

* Не са включени експедиционни прояви, проведени в рамките на програмата на курс "Пещерняк".

Powered by Drupal - Design by artinet