Австрия - Tennengebirge 2014

Резултати и отзиви от тазгодишната експедиция в Австрия - Tennengebirge'2014. Снимки от експедицията можете да видите /качите/ в албума Tennengebirge'2014 от клубната галерия.

Tennengebirge 2014 - какво се случи

Плануваната експедиция Tennengebirge 2014 се проведе с дейното участие с ПК Искър в лицето на: Гогата, Цецо и моя милост. Иво Тачев също взе участие в експедицията.
Едно малко парче от планината Tennengebirge вляво от връх Кнолощайн още през 1978 г. Се отделя за проучване от българските спелеолози. През 1980, 81, 82 и 83-та години се провеждат 4 експедиции в които са проучени доста от обектите в района. Открити и картирани са 2 пещери: S1 и S2, съответно с дълбочини 584 м и 420 м. Редица други пещери са проучени без картиране, като за тях е известно надморската височина и достигнатата дълбочина. За съжаление повече данни за тях няма.
От миналата 2013 г. в която от страна на ПК Искър участие взе Гогата бяха GPS-нати много обекти и открити старите отбелязани преди 30 г. пещери. Областта е малка, но наситена с отворени много бройни обекти за проучване.
2014 г. ПК Искър се включи във всички мероприятия и проучвания.
След 3 дневни сизифовски изкачвания (1100 м денивелация с тежки раници) за изграждането на лагера и след пристигане на 2-та група започва реалното проучване на района. Основен фокус беше пещерата Б§К или Снежната. Пещерата започва с внушителен вход и прав отвес с диаметър около 5 м който в дълбочина се разширява. Очакванията бяха големи защото пещерата се намира 70 м над голямата загадка на експедициите от миналото S30, в която тогава на 160 м – силно е духало през един сипей. Но 2013 г. – не е открито продължение. Ето защо с ентусиазъм Гогата влиза и екипира около 90 м. Надолу се вижда дъно но не се знае какво е. На следващия ден Гогата набива спитове и излиза, а ние с Цецо, въоръжени с 50 м въже слизаме до последния спит. Там продължавам с новото въже и стигам до снежна тапа, покрай която се минава за щастие. Продължавам като търся къде да направя прехвърляне. След около 20 м по-надолу покрай скала и сняг екипирам на една снежна чучка и продължавам надолу (това го няма в литературата, но в такива моменти трябва да се импровизира, въжето е 9-ка и след 30 м става като ластик). Стигам дъното, което се разклонява на 2. Лявото е перспективно – снега продължава в една снежна диаклаза. Изчаквам Цецо да пристигне до снежното дъно и проверяваме в диаклазата. Отваря се нов отвес извън снежната тапа. Така обнадеждени се връщаме в лагера. На следващия ден Цецо и Гогата минават отвеса и стигат до затапено със сняг продължение. За съжаление за сега проучването на Снежната се прекратява.
На другия ден се включваме в проучването на S30 и S45. В S30 е намерено междувременно продължение през духащия тесняк, наречен по-късно „духалката“ и пещерата е стигнала близо 250 м. S45 e малка пещера която се нуждае от уширяване. След извършването му се отваря 17 м отвес, който свършва с много тясна диаклаза. Засега и с тази пещера – толкоз.
В последния за проучване ден Гогата нарамва последното 130 м-ово въже и тръгва към крайните части на S30. След като екипира и слиза надолу въжето свършва, но на отвеса дъното не се вижда. До тук предполагаме че пещерата надхвърля 400 м. А колко е още – не се знае.
Междувременно моя милост се включва в проучването и картирането на едно разклонение от S30 – 2 малки отвесчета и достигане на уникална снежна зала – челната стена от чист древен лед, а пода от по-нов насипан сняг. В началото на залата открихме ново духащо разклонение, което остава за по-нататъшно проучване.
С това Tennengebirge 2014 остави своите по-нататъшни загадки и въпроси към следващата 2015 г., в която надявам се ПК Искър ще вземе още по-силно участие.

Фото-презентация на експедиция Tennengebirge 2014

В сряда, 22.10 на сбирката на клуба ще разкажем и ще покажем снимки на нашите участници в проведената миналия месец експедиция в Австрия, в която клубът ни взе дейно участие. Поканват се и пещерняци от други клубове, ветерани, както и всички интересуващи се. Презентацията ще започне в 20 ч. на обичайното място за клубни сбирки - залата на Медицинския колеж, ул. Й. Филаретова 3.

Powered by Drupal - Design by artinet