Пещерен курс 2014/2015

На 2.11.2014 проведохме първото занятие на новия курс Пещерняк, като проникнахме в п. Ластовицата.
Общо се събрахме 16 души от клуба + курсисти (вкл. Орлин - плътния) - учудващо но и радостно за такова масова мероприятие.
Целта беше тренировъчна за курсистите. За радост на всички макар и някои с по-големи, други с по-малки трудности всички успешно минаха първия си тесняк.

Снимки от проникването ще има на таз вечерната сбирка, а по-късно и тук на сайта.

Програма на курса и присъствен списък

Моля лекторите на курса "Пещрняк" да записват в тук (по дати) темата на изнесената лекция и списък на присъстващите курсисти.
Също и за практиките на курса: пишете дата, място/обект, отработеми елементи и списък на присъстващите курсисти (а и другите клубни членове). Смятам, че ще е добре от 2015 г. тези прояви да фигурират и в Експедиционния дневник на клуба (вчера на сбирка започнахме обсъждане по този въпрос, но окончателно ще го решим по-нататък).

Тази тема, разбира се, е отворена и за други въпроси, свързани с курса.

Мисля, че е

Мисля, че е добре експедиционният дневник да си остане експедиционен дневник, а да се направи отделен дневник на курса (нова табличка за всеки випуск) - подобна табличка като табличката на експедиционния дневник.
Макар и курса да е почнал преди 2-3 месеца, проведените занятия не са чак толкова много, та лесно можем да го възстановим.

Таблица за присъствие на практически занятия

Така мисля, че ще е по-добре - занятията на курса да са на отделна таблица. Трябва да помислим как да направим така, че таблицата да може да се попълва и обновява без да се налага добавяне на отделен коментар, а просто темата да се продължава. Също и да се вмъкват занятия между вече публикуваните.

Програма - дневник на курс 2014-2015 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
01-11-2014. Лястовицата
Йовина, Силвия, Дея, Антон, Славчо
Венцислав Пенчовски, Димитър Кожухаров
Камен, Герасим, Мушморока, Рен, Диана, Крис
15,16-11-2014 Лакатник - Алпийска поляна
Силвия, Йовина, Дея, Слави, Антон
Венцислав Пенчовски
тренировка на ТЕВ
22,23-11-2014 Лакатник, Елата
Силвия, Йовина, Дея, Слави, Антон
Венцислав Пенчовски
тренировка на ТЕВ
29-11-2014 Духлата
Силвия, Йовина, Дея
Венцислав Пенчовски, Димитър Кожухаров
Крис, Мушморока, Диана, Вихрен
30-11-2014 Пропастта на Лакатник
Йовина, Георги
Вихрен Петков

07-12-2014 Мануиловата, с. Рибново
Силвия, Йовина, Дея
Цветан Остромски
Вихрен, Герасим, Камен, Крис
14-12-2014 Лакатник – Голямата ниша
Силвия, Йовина, Дея, Захари, Славчо
Димитър Кожухаров
тренировка на ТЕВ
21-12-2014 Лакатник – Малката ниша
Йовина
Венцислав Пенчовски
тренировка на ТЕВ
10-01-2015 Лакатник – Темната дупка
Силвия, Захари
Димитър Кожухаров, Венцислав Пенчовски
скална тренировка на Чатала
11-01-2015 Духлата
Йовина, Силвия
Димитър Кожухаров, Димитър Петров

17-01-2015 Лакатник – Малката ниша
Йовина, ???
Димитър Кожухаров тренировка на ТЕВ
25-01-2015 Темната на Беренде извор
Силвия, Захари
Димитър Кожухаров
Диана, Герасим, (гости: Вальо - Док, Калоян, Стефан)
31-01-2015 Лакатник – Малката ниша
Захари, Силвия, Йовина, Георги
Димитър Кожухаров
Диана, Герасим, Крис движение по системи, преминаване на възел, преминаване на прехвърляне с пандюл, движение по стълба
07-02-2015 Боснек- Пепелянка и Академик Йовина, Захари Цветан Остромски Мушморок, Крис, гост: Вальо - Док
15-02-2015 Темната дупка на Лакатник
Йовина, Захари
Кристиян Ляпов
До крайния сифон
28-02-2015 Карлуково - п. Свирчовица
Захари, Йовина, Силвия
Димитър Кожухаров, Венцислав Пенчовски
Ду, Герасим, Крис, Вальо - Док, Катя с парапета и отвеса
01-03-2015 Карлуково - п. Темна дупка
Захари, Йовина, Силвия
Димитър Кожухаров, Венцислав Пенчовски
Ду, Герасим, Крис, Вальо - Док, Катя с отвеса
02-03-2015 Брестница - пр. Свърчилица
Захари, Йовина, Силвия
Димитър Кожухаров, Венцислав Пенчовски
Ду, Герасим, Крис, Вальо - Док, Катя отвес, движение в блокаж
07, 08-03-2015 Гложене - п. Моровица
Захари, Йовина, Силвия
Герасим Леков
Вальо - Док, Калоян зимен преход, парапет, отвес, лабиринт
14-03-2015 Лакатник - системите отвън край Темната дупка
Захари, Йовина, Силвия
Венцислав Пенчовски, Димитър Кожухаров
Ду, Катя екипиране, разекипиране, движение по система
22-03-2015 Лакатник - Алпийска поляна
Захари, Йовина, Силвия
Венцислав Пенчовски, Герасим Леков
??? движение по система, екипиране, разекипиране
29-03-2015 Лакатник - Ръжишката пещера
Захари, Йовина, Силвия
Цветан Остромски, Димитър Кожухаров
Ду, Мушморок, Крис, Док картиране - 1 част
05-04-2015 Лакатник - Ръжишката пещера
Захари, Йовина
Цветан Остромски, Димитър Кожухаров
??? картиране - 2 част
10-04-2015
11-04-2015
12-04-2015
Орлова чука
Захари, Силвия
водачи Ачо и Камен от Русе

Димитър Кожухаров
Венци, Катя, Големия Митак, Диана, Крис, Цецо Проникване до Райски части
Участие в контеста- 30м по въже
Учебна спасителна акция, скална тренировка
18,19-04-2015 Панчови грамади, Шипката, N13
Захари, Силвия, Йовина, Георги
Венцислав Пенчовски, Цветан Остромски
Вихрен, Герасим, Катя, Крис, Док Екипиране и разекипиране на пропаст
25,26-04-2015 Карлуково
Захари, Силвия, Йовина, Георги
Димитър Кожухаров, Цветан Остромски
Васко, Герасим, Ду, Крис Изпит - Проходна (м.вх.)
Проникване в Свирчовица и Банковица

Програма - дневник на курс Пещерняк 2014-2015 - лекции-

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
12-11-2014 История на спелеологията по света, в България и в клуба
Димитър Кожухаров
Йовина, Силвия,Слави, Антон, Дея
-
19-11-2014 Екипировка за пещери и планини
Венцислав Пенчовски
Силвия, Йовина, Дея, Слави, Антон
-
26-11-2014 Опасности и рискове в пещерите
Димитър Кожухаров
???
03-12-2014 Принципи на ТЕВ, Качества на въжета, фактор на падане
Димитър Петров
Силвия, Йовина, Дея, Георги, Слави, Захари?
без възли!
10-12-2014 Методи за преодоляване на алпийски пасажи с катерене, осигуряване
Герасим Леков
Силвия, Йовина, Дея, Слави, Захари
-
17-12-2014 Видове опори и типове закрепвания в пещери
Цветан Остромски
Силвия, Дея, Славчо, Йовина, Захари
-
14-01-2015 Екипиране на пропасти
Цветан Остромски
Силвия, Йовина
-
21-01-2015 Проникване във водни пещери
Диана Стефанова
Силвия, Георги
-
28-01-2015 Организация и тактика на проникването в известни и неизвестни пещери и пропасти
Диана Стефанова
Силвия, Йовина, Захари
-
04-02-2015 Възли
Герасим Леков
Силвия, Йовина, Захари, Георги, Славчо
-
11-02-2015. Прожекция на филм за най-дълбоките и най-дълги пещери по света и у нас
Орлин Атанасов
Силвия, Йовина, Захари, Георги
-
18-02-2015 Видове скали и карстообразуване
Иван Петров (ПК Хеликтит)
Георги, Силвия
-
25-02-2015 Биоспелеологични изследвания, пещерна флора и фауна.
Димитър Кожухаров
Йовина, Силвия, Захари
-
11-03-2015 Райониране на пещерите. Разпространение на карста, карстови райони и по-големи пещери в България (1).
Мария Златкова
Йовина, Силвия, Захари
18-03-2015 Райониране на пещерите. Разпространение на карста, карстови райони и по-големи пещери в България (2).
Мария Златкова

25-03-2015 Оказване на първа помощ
д-р Михаил Вулджев
Силвия, Захари, ?
01-04-2015 Картиране на пещери и пропасти
Цветан Остромски
Силвия, Захари, Йовина, Георги
сглобяване на карта по замервания от практическото занятие
08-04-2015 Характерни белези за ориентация в месността. Карти и работа с тях. Работа с GPS приемници. Съставяне на окомерна скица на района.
Валери Пелтеков
Силвия, Захари, Йовина
-
15-04-2015 1. Нормативни документи за проникване в пещери
2.Замърсяване, повреди и опазване на карста и населяващите го съобщества
1. Георги Георгиев
2. Димитър Кожухаров
Силвия, Захари, Йовина
-
22-04-2015 Подготовка за изпита: преговор-възли и решаване на тест
Димитър Кожухаров, Цветан Остромски
Силвия, Захари, Йовина

Благодарност към ПКСУ "София"

В събота на тренировката на курса ни на малката ниша на Петреница - Лакатник приятелите ни от ПКСУ "София" бяха на същото място, като освен останалия инвентар носеха и пещерна стълба. Благодарение на любезността им нашите курсисти - Захари, Силвия, Йовина и Георги успяха да пробват да се движат по стълба нагоре и надолу. Присъстващите членове на клуба също си припомниха как се работи с това полезно и много удобно в определени случи съоръжение.

Практика в събота, 7 февруари 2015г.

В събота, 7 февруари 2015г. практиката ще се проведе в Академишката пещера край Боснек.
Необходима екипировка: лично осветление, каска, гащеризон, ботуши, кирливки, който иска - работни ръкавици.
Събираме се в 8ч20м пред Медицинския колеж.

Лекция на курса и клубно заседание - 25.02.2015г.

Искам да напомня на курсистите а и на клубните членове, че довечера клубната сбирка ще е след лекцията на курса - "Биоспелеология". Както се разбрахме миналата сряда и двете дейности ще се проведат в сградата на Биологически Факултет на СУ "Св. Климент Охридски" намираща се на бул. Драган Цанков N 8 на първия етаж, лявото крило в 167 лаборатория. Който иска от членовете на клуба може да дойде също от 19ч. за лекцията.

следваща лекция на 11.03 и за практиката от 7 и 8-ми 03.

Поради отсъствието на курсисти лекцията от 4-ти март не се състоя.

За следващата лекция сме поканили Мария Златкова. Както и в предишни курсове, така и сега ще имаме възможността да почерпим от нейния огромен опит в спелеологията. На живо от първо лице ще чуем за изследването на едни от най-интересните пещери в България.

Практиката на 7-ми и така се стекоха обстоятелствата че обхвана и 8-ми март:
Участници: Герасим, Док, Калоян; от курсистите: Захари, Йовина и Силвия.
Пещера: Моровица.

Избор на делегат

за 25-ти сряда трябва да изберем делегат за общото събрание на федерацията. Затова апелирам за присъствие на членовете на управителния съвет.

Powered by Drupal - Design by artinet