От пръдня боя не става (консумация и сила на светене на българското осветление "DUAL 1000")

Понеже стана дума снощи, ето някои резултати относно консумацията на на българското осветление "DUAL 1000" на Кольо Гладнишки. Първо ще дам консумацията, а после относителната сила на светене. Измерванията са фокусирани върху употребата на осветлението с литиеви акумулаторни батерии (както се препоръчва от производителя). Даните са при околна температуеа 23 градуса Целзий.
Измерванията са предварителни и получените данни са ориентировъчни. Ако имам време и настроение, може да се постарая повече.
Относно силата на светене: Понеже нямам възможност да меря светлинен поток, то измерих относителната сила на светене спрямо светенето в режим "къси светлини", при напрежение 3.6V (номиналното напрежение на Li-Ion клетка).
Както се вижда от числата по-долу, осветлението на на Кольо Гладнишки свети силно, но затова е необходима енергия.
Казано с други думи, от пръдня боя не става

консумация

консумация спрямо захр. напрежение и режим на светене

надясно - режим; надолу - напрежение икономичен, 4-степен къси (широк лъч) дълги (тесен лъч) бележки
2.7V 0.05A
0.06A
0.04A
абсолютно минимално захр. напрежение, според ръководството за употреба на "DUAL-1000"
2.8V 0.11A
0.11A
0.09A

2.9V 0.29A
0.29A
0.26A
Aбсолютно минимално напрежение на разряд за Li-Ion клетка, не го препоръчвам. Това според мен е и по-реалистично абсолютно минимално захр.напрежение на DUAL-1000
3.1V 0.29A
0.29A
0.26A
препоръчвано минимално напрежение на разряд за Li-Ion клетка
3.6V 0.36A
0.60A
0.58A
номинално напрежение на Li-Ion клетка
4.1V 0.37A
0.75A
0.96A
препоръчвано максимално напрежение на заряд за Li-Ion клетка
4.2V 0.37A
0.78A
1.04A
абсолютно максимално напрежение на заряд за Li-Ion клетка
6 V 0.47A
0.81A
1.43A
три клетки на оловен акумулатор или 4 алкални батерии

относителен светлинен поток

относителен светлинен поток спрямо захр. напрежение и режим на светене

надясно - режим; надолу - напрежение икономичен, 4-степен къси (широк лъч) дълги (тесен лъч) бележки
2.7V 0.10
0.10
0.08
абсолютно минимално захр. напрежение, според ръководството за употреба на "DUAL-1000"
2.8V 0.19
0.18
0.17

2.9V 0.29
0.27
0.26
Aбсолютно минимално напрежение на разряд за Li-Ion клетка, не го препоръчвам. Това според мен е и по-реалистично абсолютно минимално захр.напрежение на DUAL-1000
3.1V 0.50
0.49
0.47
препоръчвано минимално напрежение на разряд за Li-Ion клетка
3.6V 0.60
1.00
1.00
приемаме за единица светлинния поток в режим "широк лъч" при захр. напрежение 3.6V
4.1V 0.62
1.23
1.38
препоръчвано максимално напрежение на заряд за Li-Ion клетка
4.2V 0.63
1.26
1.42
абсолютно максимално напрежение на заряд за Li-Ion клетка
6 V 0.77
1.22
1.49
три клетки на оловен акумулатор или 4 алкални батерии

Консумация на Petzl Duo LED14

консумация спрямо захр. напрежение и режим на светене

надясно - сила на светене; надолу - напрежение слабо средно силно бележки
3.6V 0.05A
0.15A
0.15A
1. Напрежението на 4бр. разредени NiMH акумулатора.
2. Няма разлика между среден и силен режим.
3.7V 0.05A
0.18A
0.18A
Няма разлика между среден и силен режим.
3.8V 0.04A
0.19A
0.20A
Няма разлика между среден и силен режим.
3.9V 0.04A
0.20A
0.21A
Няма разлика между среден и силен режим.
4.0V 0.05A
0.24A
0.25A
Няма разлика между среден и силен режим.
4.1V 0.04A
0.21A
0.32A
Вече има силен режим
4.2V 0.04A
0.21A
0.35A
---
4.3 V 0.04A
0.21A
0.38A
---
4.4 V 0.04A
0.20A
0.38A
---
4.8 V 0.04A
0.18A
0.51A
Номинално напрежение на 4 бр. NiMH акумулатора
5.2 V 0.04A
0.17A
0.52A
---
5.6 V 0.04A
0.15A
0.48A
---
6.0 V 0.04A
0.14A
0.42A
Приблизително напрежението на 4 бр. алкални елемента

Инструкция за ползване на пещерно осветление "DUAL 1000"

Често става дума за различните режими на пещерното осветление "DUAL 1000" на Кольо Гладнишки, особено за програмирането и за прочутия фото режим, но никой не го помни наизуст.
Намерих сред бумагите упътването и бързам да го препиша тук преди да съм го забутал отново:

РЕЖИМ „ИЗКЛЮЧЕНО“
В този режим се минава от веки от трите работни режима, както и от режим „Програмиране на икономичния режим“ чрез продължително (за повече от 3 сек.) натискане на бутона.
Консумираната мощност е 5 микровата. Теоретичното време за разреждане на 26Wh батерия – 36 години.

РАБОТЕН РЕЖИМ „КЪСИ“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „изключено“ или режим „икономично“ чрез краткотрайно (за по-малко от 3 сек.) натискане на бутона. Светлинният поток е 260 лумена, а мощността е 2 вата.

РАБОТЕН РЕЖИМ „ДЪЛГИ“ (теснолъчев)
В този режим се минава от режим „къси“ чрез краткотрайно натискане на бутона. Светлинният поток е 400 лумена, а мощността е 3.5 вата.

РАБОТЕН РЕЖИМ „ИКОНОМИЧЕН“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „дълги“ чрез краткотрайно натискане на бутона. Интензивността на светене може да се програмира на 5 стъпки. Светлинният поток е 33; 66; 99; 130 или 162 лумена, а мощността е съответно 0.25; 0.5; 0.75 1 или 1.25 вата.

ПОМОЩЕН РЕЖИМ „АВАРИЕН“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „изключено“ чрез продължително натискане и отпускане на бутона. Това е мигащ режим с ярък импулс (1000 лумена) за 7.5 милисекунди и 2 секунди пауза. Мощността е 30 миливата.

ПОМОЩЕН „ФОТО“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „авариен“ чрез продължително натискане и отпускане на бутона. Светлинният поток е 1000 лумена, а мощността е 7.5 вата.

ПОМОЩЕН „ПРОГРАМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧНИЯ РЕЖИМ“ (широколъчев)
В този режим се минава от режим „фото“ чрез продължително натискане и задържане на бутона. По време на задържането интензивността на светене се променя на 5 стъпки напред и назад на всяка секунда. След отпускане на бутона избраната интензивност се запомня в енергонезависима памет, а текущият режим остава „икономичен“.

Powered by Drupal - Design by artinet