Дневник на курс Пещерняк

Отварям дневник за курсовете Пещерняк.

Дневник на курс Пещерняк 2016 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
09-03-2016 Встъпителна
Цветан Остромски
Веселин, Северина, Биляна, Кирил
Същност и предмет на спелеологията, какво се изучава в настоящия курс.
16-03-2016 История на пещерното дело по света, в България и в клуб Искър
Димитър Кожухаров
Веселин, Биляна
Северина се отказва от курса поради невъзможност да посещава занятията
23-03-2016 Лична екипировка на пещерняка
Димитър Петров
Веселин, Биляна, Кирил
---
30-03-2016 Принципи на ТЕВ. Фактор на падане, върхово динамично натоварване. Видове въжета, експлотационни качества, фактори намаляващи здравината, подържане.
Димитър Петров
Биляна, Кирил
---
02-04-2016 Движение по въже. Еволюция на методите за придвижване във вертикални пещери
Димитър Кожухаров
Биляна, Кирил
---
03-04-2016 Възли - 1 част
Димитър Кожухаров
Биляна, Кирил, Веселин
възли за свързване на въже със въже
06-04-2016 Карстов процес, първични и вторични карстови форми
Цветан Остромски
Биляна, Веселин, Кирил
---
13-04-2016 Видове скали, карстообразуващи скали
гостуващ лектор Иван Петров от ПК "Хеликтит"
Биляна, Веселин, Кирил
---
20-04-2016 Видове опори, използване на естествените и създаване на изкуствени опори
Цветан Остромски
Биляна, Веселин, Кирил
---
20-04-2016 Основни принципи при изграждане на система за ТЕВ
Цветан Остромски
Биляна, Веселин, Кирил
---
27-04-2016 Организация и тактика за проникване в непознати пещери и пропасти. Проникване във водни пещери
Диана Стефанова
Биляна, Веселин, Кирил
---
04-05-2016 Оказване на първа долекарска помощ
д-р Михаил Вулджев
Биляна, Веселин, Кирил
---
11-05-2016 Опасности в пещерите
Димитър Кожухаров
Биляна, Кирил (+ гост Мария)
Веселин е болен
18-05-2016 Биоспелеология
Димитър Кожухаров
Биляна, Кирил (+ гост Мария)
Лекцията е проведена в Биологическия факултет на СУ "Климент Охридски".
25-05-2016 Карстови райони в България
гостуващ лектор Мария Златкова
Биляна, Кирил, Веселин, Захари (+ гост Мария)
---
01-06-2016 Картиране и сглобяване на карта
Диана Стефганова, Цветан остромски
Биляна, Кирил, Захари
---

Дневник на курс Пещерняк 2016 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
13-03-2016. Лястовицата
Биляна, Веселин, Кирил
Цветан Остромски
Голям Митак, Док, Камен, Мушморока, Силвия, Взети 3 каски от клубните
20-03-2016. с. Боснек: Академик и Пепелянка
Биляна, Веселин, Кирил (+ Захари, + гост Мария)
Диана Стефанова
Катя, Крис, Митко Кожухаров, Мушморока, ---
26-03-2016. с. Боснек: Духлата
Кирил, Веселин (+ Захари)
Диана Стефанова, Кристиян Ляпов
Герасим, Йовина, Митко Кожухаров, Мушморока, от вход Б до вход А
02 и 03 -04-2016. Лакатник - Академишки скали
Кирил, Биляна, Веселин
Димитър Кожухаров
Йовина, Васето, Мушморока, Борис, Крис, Катя, Камен, Силвия Обръщане на посоката на движение, преминаване на прехвърляне. Ползван клубен инвентар: две въжета 60 и 40м, 10 карабинера, 10 удължителя, 10 таванни планки, 7 планки-лопатка, 13 примки, 4 комплекта сбруя
8-04-2016. с. Пепелина: Орлова чука
Кирил (+ Захари)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Силвия, Йовина Движение в камина, преминаване на тесбяци
9-04-2016. с. Пепелина: Орлова чука
Кирил, Биляна
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Катя, Голям Митак, Бастуина, Рен, Ани, Крис, Митко Кожухаров, Мушморока, Силвия, Йовина, Док Движение в тесняк, копане, упражняване на възли за свързване на две въжета
10-04-2016. с. Пепелина: Орлова чука
Кирил, (+ Захари)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова, Цветан Остромски
Катя, Крис, Силвия, Йовина Контест на 30м, система "жаба"
16 и 17 -04-2016. гара Лакатник - Петранишки дол
Биляна, Веселин (+ Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Катя, Крис, Силвия, Йовина Движение по система "жаба", обръщане посоката на движение, преминаване на възел. Ползван клубен инвентар: 3 комплекта сбруя, 2 каски, Първа употреба на два нови десандьора
23 -04-2016. Бежаново - Парниците
Биляна, Веселин, Кирил (+ Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Катя, Силвия, Рен, Голям Митак, Мушморок, Герасим, Цецо, Крис (+ Васето, Боряна, Жоро8, Плътния) Проникване във водна пещера. Ползван клубен инвентар: 40м въже, 10 примки, 10 карабинера с муфа
02 -05-2016. Елата над с. Зимевица
Веселин, Кирил, Захари
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Герасим Проникване в пропастна пещера. Ползван клубен инвентар: въже Мие 40м, три карабинера, две примки, един удължител и една таванна планка, два комплекта джаджи
07-05-2016. Карлуково - Свирчовица
Веселин
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Герасим, Крис, Цецо, Васето (+ Милко, + Ани) Проникване в пропастна пещера, движение по хоризонтален парапет. Ползван клубен инвентар: 100м. въже, 10 карабинера, 10, удължителя, 17 планки, два комплекта лични джаджи.
08-05-2016. Карлуково - Белите езера
Веселин
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Док, Крис, Катя, Цецо Проникване в пропастна пещера. Ползван клубен инвентар: 100м. въже, 10 карабинера, 10, удължителя, 17 планки, два комплекта лични джаджи.
15-05-2016. Петранишки дол - голямата ниша
Биляна, Кирил, Захари (+гост Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Крис, Катя, Борис, Мушморок, Герасим, Гогата Движение по система, преодоляване на възел, екипиране. Движение по таванен парапет. Ползван клубен инвентар: въже 100м, 60м и 40м, 10 карабинера, 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, три комплекта лични джаджи.
21-05-2016. Карлуково - Темната дупка и Разсовата яма
Биляна, Кирил, Веселин
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Крис, Катя Ползван клубен инвентар: в100м въже - 60 и 40м., 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, четири лични комплекта джаджи.
22-05-2016. Карлуково - малкият вход на Проходна
Биляна, Кирил, Веселин
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Крис, Катя Екипиране на система за ТЕВ, движение по система, преминаване на възел, движение по стълба нагоре и надолу и прихващане на пострадал. Ползван клубен инвентар: в100м въже - 60 и 40м., 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, четири лични комплекта джаджи.
28-05-2016. Петранишки дол - Свинската пещера
Биляна, Кирил, Веселин
Цветан Остромски, Димитър Кожухаров
--- Картиране
29-05-2016. Петранишки дол - Академишки скали
Кирил, Веселин (+ гост Мария)
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Мушморок Екипиране на система за ТЕВ, движение по система, преминаване на възел. Изграждане на полиспаст. Ползван клубен инвентар: въже - 100 и 60м., 10 удължителя, 17 планки, 13 примки, четири лични комплекта джаджи.
05-06-2016. Лакатник - Алпийска поляна
Веселин, Кирил, Биляна, Захари
Димитър Кожухаров, Диана Стефанова
Герасим, Силвия и Камен Екипиране, движение по отвес нагоре и надолу, преминаване на възел, разекипиране, връзване на възли. Използван клубен инвентар 160м. въже, 13 примки, 10 карабинера, 10 удължителя, 17 планки, 4 комплекта сбруя.
12-06-2016. Петранишки дол - Голямата ниша
Веселин, Кирил, Биляна, Захари
Изпитващи: Янко Кръчмаров и Владимир Георгиев от ПКСУ София
??? Изпит: решаване на тест, екипиране и разекипиране, преминаване на възел, възли. Използван клубен инвентар 200м. въже, 20 примки, 20 карабинера, ? удължителя, ? планки, 4 комплекта сбруя.

Следващи практически занятия

Следващото занятие е на 26 март 2016г (събота) - в Духлата край с. Боснек.
Събираме се в 8ч сутринта пред медицинския колеж.

Практика на 2 и 3 април 2016

Ще се проведе на Лакатник.
Тръгване в събота в 8ч от медицинския колеж.
Носете си бивачно оборудване.
За да се избегнат недоразумения и да не се губи време по пътя, всеки да си носи каквото му се яде и пие, пък то после нищо не пречи да се направи голяма трапеза

Практика 8 до 10 април 2016г.

Практиката на 8, 9 и 10 април 2016г. ще се проведе на Орлова Чука край с. Пепелина.
Подробности в сряда на сбирка.

Практика на 16 и 17.04

Практиката на 16 и 17.04.2016г. ще се проведе на Лакатник - на скалите на Петренски дол - малка ниша. Сборен пункт за тръгване МК "Филаретова" в 8ч. на 16.04. Носете си храна кой каквато прецени, че му се хапва за да не губим време с пазаруване по пътя.

Практика на 23.04

Практиката на курса на 23.04.2016г. ще се проведе на пещерата Парниците край село Бежаново. Сборен пункт за тръгване МК "Филаретова" в 8ч. на 23.04. Носете си дрехи за преобличане - пълен комплект от бельо до топли горни дрехи, за след пещерата защото ще се поизмокрим. Носете си и хапване, каквото предпочитате за да не губим време за пазаруване по пътя.

Практика на 2.05.2016г.

Следващата практика на курса ще е еднодневна и ще се проведе на последния ден от Великденските празници - 2.05. Занятието ще бъде на пропастната пещера Елата в района на с. Зимевица, което е разположено в района над гр. Своге. От мястото където се тръгва пеш до входа е около 1ч ходене. Удобните туристически обувки са наложителни. Носете си топли дрешки за под гащеризоните. В района над селото няма вода, така, че всеки да си носи поне по 1,5л. вода за пиене. Носете си и храна за да не спираме за пазаруване по пътя. Сборен пункт за тръгване - МК "Филаретова" в 8ч.
Светли Великденски Празници на всички!

Практиката на 15 май 2016г

Ще се проведе на Лакатник.
Събираме се в неделя, 15 май в 8ч сутринта пред медицинския колеж.

Лекция на курса по Биоспелеология на 18.05.2016г.

Лекцията по биоспелеология за кураса и желаещи гости ще бъде в Биологически Факултет на СУ "Климент Охридски" - бул. Драган Цанков 8 от 19ч на 18.05. в 167 лаборатория. Тя се намира на първия етаж в лявото крило, при влизане. За дамите е задължително да не си слагат грим. Ще гледаме дребни организми на микроскопи и бинокуляри, а гримът поврежда оптиката.

Практика на 21 и 22 май 2016г.

Ще се проведе на Карлуково, както в пещери/пропасти така и на открито. Събираме се на 21.05 в 8,30ч. пред МК "Филаретова".

За преспиването???

С спането как??!!!!.
Шато "Крис ПАЛАС" или на палатки?

Практика на курса на 5.06.2016г.

Ще се проведе на Лакатник на открито. Събираме се на 5.06. в 8ч. пред МК "Филаретова". Това ще е последната практика преди изпита на курса.
Моля клубните членове които смятат да се присъединят към практиката да се обадят на мен или на Герасим предварително!

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ за курса "Пещерняк"

В раздела Курс "Пещерняк" > УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ (в менюто отляво) са качени някои от изнесените лекции на тазгодишния курс "Пещерняк". Има и интересни лекции за археологическите проучвания в нашите пещери на доц. Стефанка Иванова от НАИМ-БАН, които поради липса на достатъчно време и заетост на авторката не бяха представени на курсистите тази година.

По-долу ще намерите и директни линкове към тези материали, касаещи най-вече завършващите курсисти, но може би от интерес и за други други членове на клуба.

Поздрави,
Цецо

Добри илюстрации.

Лекцията за първични и вторични картсоеи форми е много добре илюстрирана.

Лекция карстови форми и процеси

Цветан е направил една много добре онагледена и подходяща за обучение лекция!

ИЗПИТ Курс Пещерняк 2016 г.

Към всички курсисти:

В неделя тръгване от Йорданка Филаретова точно в 7:15 ч.
закъснения не са допустими!
Изпитът започва точно в 9:30 и всички преди това трябва да са стигнали до изпитните скали и да са се подготвили с необходимите пещерни атрибути!

Успех на курсистите!

Относно изпит курс "Пещерняк" 2016

На 12-ти юни 2016 г. нашите курсисти успешно положиха изпит "Пещерняк" и от мое име и от името на ПК " Искър" ги поздравявам.
Пожелавам им в много пещери и пропасти да проникнат и да излязат без инциденти, а така също и за най-амбициозните нови открития и много метри картирани от непознатите очакващи да бъдат открити дупки.
За тези от тях, които искат да се присъединят в организираните мероприятия на ПК "Искър" препоръчваме да станат членове на клуба.

Очаквам скоро да им връча лично сертификатите!

Дневник на курс Пещерняк 2017 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
08-04-2017 Лична екипировка на пещерняка
Цветан Остромски
Мария
---
12-04-2017 История на пещерното дело по света, в България и в клуб Искър
Димитър Кожухаров
Мария
---
26-04-2017 Видове въжета, експлоатационни качества, фактори, намаляващи здравината, поддържане.
Димитър Петров
Мария
---
03-05-2017 Принципи на ТЕВ. Фактор на падане, върхово динамично натоварване.
Димитър Петров
Мария
---
10-05-2017 Карстов процес - 1 част: основна формула, геоложки и хидрогеоложки предпоставки. Карстообразуване - стадии.
Цветан Остромски
Мария
---
17-05-2017 Карстов процес - 2 част: Вторични карстови форми
Цветан Остромски
Мария
---
24-05-2017 Организация и техника на проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери
Диана Стефанова
Мария
---
31-05-2017 Опасности в пещерите
Димитър Кожухаров
Мария
---
07-06-2017 Принципи на екипиране на пропасти за ТЕВ
Димитър Кожухаров
Мария
---
21-06-2017 оказване на първа долекарска помощ
Димитър Кожухаров
Мария
---
28-06-2017 картиране
Димитър Кожухаров
Мария
---

Дневник на курс Пещерняк 2017 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
08-04-2017. Орлова чука
Мария
Цветан Остромски
Биляна, Мушморок, Катя, Док, Крис, Киро (+ 3 гости) не е ползван клубен инвентар
13-04-2017. гара Лакатник - Малката ниша
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
Крис (+3 гости), Движение по система, смяна на посоката. Ползван клубен инвентар?
30-04-2017. гара Лакатник - Малката ниша
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
Гъбата (+1 гост), Движение по система, преодоляване на възел. Ползван клубен инвентар?
01-05-2017. гара Лакатник - Малката ниша
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров, Братока
Гъбата, Движение по система. Ползван клубен инвентар?
07-05-2017. гара Лакатник - Малката ниша
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
Кирил Движение по система, преминаване на пандюл
13-05-2017. Петранишки дол - Голямата ниша
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
Кирил, Мушморок, Камен, Крис (+1 гост) Движение по система, преминаване на таванен парапет. Ползван клубен инвентар: 60, 40, 20 метра въже, 9 таванни планки, 8 планки "лопатка", 10 карабинера. (останалото е личен инвентар)
21-05-2017. Петранишки дол - Малката ниша
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
??? Движение по система, преминаване на пандюл, преодоляване на възел. Ползван клубен инвентар: 40м въже Мие и 40м. Сингинг рок, 10 карабинера, 10 удължителя, 10 планки, 4 таванни планки, един комплект джаджи (останалото е личен инвентар)
27, 28 -05-2017. Гинци: Ел Сагуаро, Кривата пещ
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
Крис, Киро, блуден син Явор Проникване във водна пещера, преодоляване на тесняци, събиране на биологични проби (Nyphargus cf. bureschi, Opilionales, Diplura g. sp., Phegomisetes bureschi и други)
03, 04 -06-2017. Карлуково: Свирчовица (и двата клона), Разсовата яма
Мария
Диана Стефанова, Димитър Кожухаров
Крис, Мушморок, Дон Тон, (+2 гости) Проникване в пропастна пещера, преминаване на парапет.
Ползван клубен инвентар: въже 40м Мие и 60м Сингинг рок, 10 карабинера, 10 удължителя, 10 планки, 4 таванни планки, един комплект джаджи.
!!! Два карабинера изпуснати от високо и съответно бракувани!!! (после сменени с нови)

24, 25 -06-2017. Церово
Мария
Мария Златкова, Димитър Ангелов
Крис, Голям Митак Движение по система, преодоляване на възел, пандюл. Разекипиране
1,2 -07-2017. Петранишки дол - голямата ниша
Мария
Димитър Кожухаров
Крис, Ду, Мушморок, Цецик екипиране, разекипиране, прихващане на пострадал

Дневник на курс Млад Пещерняк 2017 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
24, 25-06-2017. Кенова дупка, Душника
Веселка, Васил, Явор, Невена, Стоян
Никола Ланджев
Герасим, ? Проникване в хоризонтална пещера
1-07-2017. Петранишки дол - Голямата ниша
Васил, Явор, Невена, Стоян
Никола Ланджев, Диана Стефанова
Герасим, Цецик, Мушморок, Крис Ляпов, Крис Беделев Движение по система, смяна на посоката.
2-07-2017. Гара Лакатник - Темната дупка
Явор, Невена, Стоян
Никола Ланджев
Герасим, Крис Ляпов Проникване в пещера с преминаване на парапет
22-07-2017. с. Гинци - скалите до Кривата пещ
Александра, Васил, Веселка, Елица, Невена, Явор
Никола Ланджев, Цветан Остромски
Герасим, Гъбата, Док Движение по система, смяна на посоката, прехвърляне
23-07-2017. П. Кривата пещ, с. Гинци
Александра, Васил, Веселка, Елица, Невена, Явор
Цветан Остромски
Герасим, Гъбата, Док Проникване в хоризонтална пещера
29-07-2017. с. Церово - скалите над селото
Васил, Иван, Невена
Цветан Остромски, Кирил Иванов
Герасим, Крис Беделев Движение по система, преминаване на прехвърляне и възел
30-07-2017. П. Елата, с. Зимевица
Александра, Васил, Иван, Невена
Цветан Остромски, Кирил Иванов
Герасим, Гъбата, Док, Крис Ляпов, Крис Беделев Проникване в пропастна пещера (отвес и тесняци)
5, 6-08-2017. Враца - Вратцата ("Зъбът"),
п. Резньовете
Васил, Веселка, Иван, Невена, Явор
Никола Ланджев, Цветан Остромски
Герасим, Гогата, Кирил Иванов, Крис Беделев Изпит на курса,
Проникване в пропастна пещера (отвес с прехвърляния)

Приключи курс Пещерняк - 2017 в ПК Искър

Завърши поредният курс Пещерняк в ПК Искър. Тази година си имахме само един курсист - Мария, но тя показа мотивация като за няколко курсиста! Бореше се успешно с трудностите на практиките под земята и на скалните тренировки и учеше здраво! В резултат се представи добре на проведения на 9.07.2017г изпит на Лакатник.
Да и пожелаем много хубави емоции по пещери с клуба и приятелите. Както се казва - Равен брой влизания и излизания!

Приключи и курс Млад пещерняк - 2017 на ПК Искър

С изпит на Вратцата край Враца и проникване в още една красива пропаст - Резньовете край х. Леденика завърши тазгодишния курс "Млад пещерняк" на ПК Искър. Успешно издържаха изпита 5 от 7-те ни млади курсисти, останалите двама отсъстваха по уважителни причини. Пожелаваме им приятно лято и да се включат с показания вече хъс и ентусиазъм в дейността на клуба!

Дъпълнителен изпит МЛАД ПЕЩЕРНЯК 2017

Останаха 2 курсистки от курса МЛАД ПЕЩЕРНЯК 2017 готови да бъдат изпитани.
За следващата седмица 21.10 или 22.10 един от двата дни ще бъде проведен изпит.

В идната сряда 18.10. на сбирката в колежа ще бъде уточнено кой ден и къде ще се проведе изпита.

Дневник на курс Пещерняк 2018 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
28-03-2018 Встъпителна лекция
Димитър Кожухаров
Аделина, Валентин, Йоана, Юлиян, София, Цветелина, Стефани, Тамара, Васко
Невена е болна
04-04-2018 История на спелеологията по света и у нас; история на клуб "Искър"; организация на пещерното движение
Димитър Кожухаров
Невена, София, Цветелина, Тамара, Юлиян, Аделина
---
11-04-2018 Лична екипировка на пещерняка за проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери
Кирил Иванов
Йоана, София, Цветелина, Невена, Васил, Аделина, Валентин
---
18-04-2018 Видове въжета, сили и натоварване на въжето. Фактор на падане и ВДН. Фактори намаляващи здравината, грижа за въжетата
Димитър Петров
Йоана, София, Цветелина, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян
---
25-04-2018 Принципи на катеренето и осигуряване по скали и в пещери, опорни точки и закрепвания при катерене. Видове скални клинове и протриващи съоръжения,
Герасим Леков
София, Цветелина, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян, Васко
---
02-05-2018 Еволюция на методите за проникване в пропасти. Принципи на ТЕВ
Димитър Кожухаров
Валентин, Юлиян, Цветелина, София, Васил, Невена
---
09-05-2018 Видове опори, използване на естествените и създаване на изкуствени опори
Цветан Остромски
Аделина, Валентин, Васил, Невена, София, Цветелина
---
16-05-2018 Рискове и опасности в пещерите
Димитър Кожухаров
Васил, Невена, София, Цветелина, Юлиян
---
23-05-2018 Организация и тактика за проникване в непознати пещери и пропасти. Проникване във водни пещери
Диана Стефанова
Васил, Невена, София, Цветелина, Аделина, Валентин
---
30-05-2018 Карстов процес - 1 част: Типове карст и развитието му на повърхността и под земята. Първични карстови форми.
Цветан Остромски
Васил, Невена, София, Цветелина, Аделина, Валентин
Юли е болен
06-06-2018 Карстов процес - 2 част: Вторични карстови форми.
Цветан Остромски
Васил, Невена, София, Цветелина, Аделина, Валентин
---
13-06-2018 Биоспелеология
Димитър Кожухаров
Невена, София, Цветелина, Аделина
---
20-06-2018 решаване на примерен тест
Димитър Кожухаров
Невена, Юли
---
27-06-2018 Оказване на първа долекарска помощ
д-р Михаил Вулджев
Невена, Васил, Аделина, Валентин, Юлиян, София, Цветелина
---

Дневник на курс Пещерняк 2018 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
01-04-2018 Лястовицата
Аделина, Валентин, Йоана, София
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Ду, Мария, Мушморок, Крис Първо запознанство с пещерите
06-04-2018 с. Боснек- пещерите "Академик" и "Пепелянка"
Йоана, Валентин, Юлиян, София, Цветелина
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Ду ---
09-04-2018 Петранишки дол - Малката ниша
Йоана, Валентин, Юлиян, София, Цветелина, Аделина, Невена
Димитър Кожухаров
Киро, Крис, Захари, Ду Първи стъпки в ТЕВ, движение по стълба
21-04-2018 Духлата
Валентин, Аделина, Юлиян, София, Цветелина
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Ду, Крис, Мушморок, Мария Придвижване на класика
22-04-2018 Петранишки дол - Малката ниша
Аделина, Юлиян, София, Цветелина, Невена
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Ду, Крис, Мушморок, Мария, Катя Движение по система, обръщане на посоката, преминаване на прехвърляне. Движение по стълба. Възли - 1 част.
28-04-2018 Петранишки дол - Малката ниша
София, Цветелина, Валентин, Аделина, Юлиян, Васил, Невена
Димитър Кожухаров
Ду, Крис, Мария, двама гости Движение по система, преминаване на прехвърляне. Възли - 2 част.
29-04-2018 Темната дупка при Беренде
София, Цветелина, Юлиян, Невена
Димитър Кожухаров
Крис, Мария, Мушморок, един гост Придвижване на камина
01-05-2018 Трети стълб на Княжевския лифт
София, Цветелина, Валентин, Аделина
Димитър Кожухаров
Ду Движение по система, преминаване на прехвърляне
05-07 май 2018 Карлуково
София, Цветелина, Васил, Невена
Димитър Кожухаров
Ду, Мария, Кирил, ??? Движение по система, преминаване на възел, движение по таванен парапет, проникване в пропастна пещера- Свирчовица
12 май 2018 пещера Елата над с. Зимевица
София, Цветелина, Васил, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян
Кирил Иванов
Ду, Митко Кожухаров, Мария, Мушморок Проникване в пропастна пещера, проучване на евентуално продължение
19 май 2018 Петранишки дол - Малката ниша
София, Цветелина, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян
Кирил Иванов
Ду, Митко Кожухаров, Мария, Мушморок Движение по система, пандюл, преминаване на възел, хоризонтален парапет
20 май 2018 Петранишки дол - Малката ниша
София, Цветелина, Невена, Аделина, Валентин, Юлиян
Димитър Кожухаров
Ду Движение по система, пандюл, преминаване на възел, хоризонтален парапет
26 май 2018 Петранишки дол - Голямата ниша
София, Цветелина, Аделина, Валентин, Юлиян
Димитър Кожухаров
Ду, + гост Теодор Движение по система,преминаване на възел, екипиране
27 май 2018 село Гинци - Кривата пещ
София, Цветелина, Аделина, Валентин, Невена, Васил, Юлиян
Димитър Кожухаров
Ду, Крис ---
2 юни 2018 край с. Комщица
София, Цветелина, Аделина, Васил, Юлиян + 2 гостенки
Кирил Иванов
Крис, Мушморок, Ду, Митко Кожухаров Учебемн поход, прихващане на пострадал
3 юни 2018 Малката Балабанова дупка
София, Цветелина, Аделина, Васил, Валентин
Кирил Иванов
Крис, Мушморок, Ду, Митко Кожухаров Проникване в пропастна пещера
9 юни 2018 Петранишки дол - голямата ниша
София, Цветелина, Аделина, Валентин, Невена, Васил, Юлиян
Кирил Иванов, Димитър Кожухаров
--- Екипиране, разекипиране, минаване на таванен парапет, прихващане на пострадал
10 юни 2018 Петранишки дол - Свинската дупка
София, Цветелина, Аделина, Валентин, Невена, Васил,
Димитър Кожухаров, Кирил Иванов
--- Картиране
16 юни 2018 Карлуково, входът на Свирчовица
София, Цветелина, Аделина, Невена, Васил, Юлиян
Кирил Иванов
Мария екипиране на отвеси и хоризонтален парапет; движение по система; преминаване на възел; прихващане на пострадал
17 юни 2018 Карлуково, входът на Свирчовица
София, Цветелина, Аделина, Невена, Васил, Юлиян, Вальо
Кирил Иванов
Мария, Митко Кожухаров, Ду разекипиране на отвеси и хоризонтален парапет; движение по система; преминаване на възел; прихващане на пострадал
30 юни 2018 Изпит на учебните скали край Церово
София, Цветелина, Аделина, Невена, Васил, Юлиян, Валентин
Изпитващи: Владимир Георгиев - ПКСУ "София", Никола Енев - ПК "Луцифер" - Търговище,
Димитър Кожухаров - ПК " Искър" - София Всички курсисти са издържали изпита

Успешно завърши курс Пещерняк 2018г. на ПК Искър

На 30.07.2018г. на учебните скали над с. Церово се проведе изпита на курс 2018г. на ПК Искър. Изпитът бе в две части теоретичен тест включващ 28 въпроса и практически изпит. Практическият изпит включваше елементите - движение по система нагоре и надолу, преминаване на прехвърляне и на възел, екипиране и разекипиране на система. В изпитната комисия участвах двама външни за клуба инструктори - Владимир Георгиев от ПКСУ София и Никола Енев от ПК Луцифер - Търговище. Явиха се и успешно положиха изпита седем курсисти. С най-висок успех от теоретичния и практическия изпит са Юлиан Димитров и Невена Ланджева.
След успешното завършване на курса, новите пещерняци могат да кандидатстват за членство в ПК Искър. Пожелаваме им много хубави преживявания с клуба по пещери и както се казва за - "равен брой".

Допълнителна информация за курс Пещерняк - 2019г. на ПК Искър

Курсът Пещерняк ще започне на 13.03.2019г. и ще е с продължителност три месеца. Курсът включва теоретични и практически занятия. Теоретичните занятия ще се провеждат в рамките на два учебни часа всяка сряда от 19ч. в 166 лаборатория на Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Те ще са с продължителност от два учебни часа - 90 мин. Практическите занятия ще се провеждат всеки уикенд - събота и неделя за по два или по един ден. Те ще се провеждат в съответни пещери и/или пропасти както и на скали - за отработване на елементите на движение във вертикални пасажи на пещери. За времето на курса ПК Искър осигурява на курсистите - предпазни каски и лични комплекти за вертикално движение по отвеси. ПК Искър осигурява и общата материална база - въжета, карабинери, клинове, планки, удължители и др.
Цената на курса е 130 лв. Тя е изцяло за застраховки на курсистите за времето на провеждане на курса и подмяна на амортизирана екипировка от курсистите.
За повече информация може да се обадите на телефон - 0887/38-80-63 - Герасим Леков - председател на ПК Искър или на телефон 0898/29-71-77 - Димитър Кожухаров касиер на ПК Искър.

Дневник на курс Пещерняк 2019 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
13-03-2019 Встъпителна лекция - запознанство с пещерен клуб "Искър"
Герасим Леков, Димитър Кожухаров, Цветан Остромски, Диана Стефанова и др.
Цветелина
Първо практическо занятие: на 16 март пещера Лястовица
20-03-2019 История на спелеологията по света и у нас, история на пещерен клуб "Искър", организация на пещерното движение
Димитър Кожухаров
Цветелина
---
27-03-2019 Лична екипировка на пещерняка
Димитър Петров
Цветелина, Ана
---
03-04-2019 Видове въжета, сили и натоварване на въжето. Фактор на падане и ВДН. Фактори намаляващи здравината, грижа за въжетата
Димитър Петров
Цветелина, Ана
---
10-04-2019 Еволюция на методите за проникване в пропасти, техника на единичното въже
Кирил Иванов
Цветелина, Ана
---
17-04-2019 Принципи на катеренето и осигуряване по скали и в пещери, опорни точки и закрепвания при катерене. Видове скални клинове и протриващи съоръжения.
Димитър Кожухаров
Цветелина, Ана
---
24-04-2019 Видове опори, използване на естествените и създаване на изкуствени опори
Цветан Остромски
Ана
---
08-05-2019 Организация и тактика за проникване в непознати пещери и пропасти. Проникване във водни пещери
Диана Стефанова
Ана, Цветелина
---
15-05-2019 Опасности в пещерите и предпоставки за възникване на инциденти под земята
Димитър Кожухаров
Ана, Цветелина
---
22-05-2019 Карстов процес - 1 част: Типове карст и развитието му на повърхността и под земята. Първични карстови форми.Карстов процес - 2 част: Вторични карстови форми, редки образувания.
Цветан остромски
Ана, Цветелина
Двете лекции за карста в една вечер.
29-05-2019 Биоспелеология
Димитър Кожухаров Ана, Цветелина
---
05-06-2019 Оказване на първа долекарска помощ
д-р Михаил Вулджев Ана, Цветелина (+ част от клубните членове)
---
12-06-2019 Опазване на пещерите и пещерните екосистеми
Цветелина, Ана Кирил Иванов + част от клубните членове
Тази лекция бе подготвена и изнесена от курсистите

Дневник на курс Пещерняк 2019 - практически занятия

дата занятие (обект) курсисти инструктор клубни членове бележки
16-03-2019 Ластовица
Цветелина
Димитър Кожухаров
Ду, Мария, Цецо, Крис, Стефан, Цвети, Невена Л. Първо запознанство с пещерите
24-03-2019 с. Боснек - Академик и Пепелянка
Цветелина
Димитър Кожухаров
Ду, Мария, Стефан, Цвети, Софи. ---
30-03-2019 с. Боснек - Духлата от вход "Б" до вход "А"
Цветелина, Ана
Кирил Иванов, Димитър Кожухаров
Ду, Цвети, Софи, Мушморок. Теснотии, лабиринти, каминки и прочие духленски забавления
31-03-2019 Петранишки дол - малката ниша
Цветелина, Ана
Кирил Иванов, Димитър Кожухаров
Ду, Мария, Цвети, Софи, Мушморок, Захари, Аделина, Вальо, Невенче Движение по система за ТЕВ. Обръщане на посоката, преминаване на прехвърляне
06-04-2019 Темната дупка на Беренде
Цветелина, Ана
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Ду, Цвети, Мушморок, Захари, Калоян, Стефан, Цецо Движение на камина
07-04-2019 Голямата ниша на Петранишки дол
Цветелина, Ана
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Ду, Цвети, Мария, Захари, Калоян, Стефан, Невенче, Камен Движение по система за ТЕВ. Обръщане на посоката, преминаване на прехвърляне
12-14-04-2019 пещера Орлова чука край с. Пепелина
Цветелина
Димитър Кожухаров
Виж експедиционния дневник Участие в национална експедиция "Орлова чука 2019", проучване и разкопаване на тесняк
20-04-2019 Елата
Цветелина, Ана
Кирил Иванов
Митко Кожухаров, Мушморок, Мария, Захари, Юли, Невенче Първа пропастна пещера. Вземане на хидробиологични проби с мрежа на Цветков
01-05-2019 Малката ниша на Петранишки дол
Ана
Димитър Кожухаров
Ду Движение по система, преминаване на ръб, преминаване на възел
04-05-2019 Малката вратца
Ана, Цветелина
Кирил Иванов
Ду, Захари, Митко Кожухаров, Цвети Движение по система, преминаване на ръб, преминаване на възел
05-05-2019 Барки-8
Ана, Цветелина
Кирил Иванов
Ду, Захари, Митко Кожухаров, Цвети, Захари, Герасим, Гогата Движение в тесняк, събиране на биологичен материал
11-05-2019 Гара лакатник - Алпийска поляна
Ана, Цветелина
Кирил Иванов
Камен, Захари, Герасим, Мушморок, Мария, Рен, Юли, Стефан (+ Владо, Рая и Стефани) Практикуване на ТЕВ, екипиране и разекипиране
18,19-05-2019 Скалите над Комщица
Ана, Цветелина
Кирил Иванов
Захари, Мушморок, Мария, Ду, Митко Кожухаров Екипиране и разекипиране
24,25,26-05-2019 Карлуково - Свирчовица, Темната, Проходна
Ана, Цветелина
Димитър Кожухаров
виж експедиционния дневник Проникване в пропасти, минаване на парапет, екипиране и разекипиране,
01-06-2019 Гара лакатник - скалите пред Темната дупка
Ана, Цветелина
Кирил Иванов
Екипиране, разекипиране, преминаване на възел, движение по стълба, прихващане на пострадал.
02-06-2019 Гара лакатник - Темната дупка
Ана, Цветелина
Кирил Иванов, Димитър Кожухаров
Ду Картиране
08-06-2019 Скалите над Комщица
Ана, Цветелина
Кирил Иванов
Захари, Ду, Митко Кожухаров Екипиране "on-sight"
15-06-2019 Изпит на учебните скали над Церово
Ана, Цветелина
Изпитващ: Никола Енев от ПК "Луцифер" - Търговище
Киро, Крис, Цвети, Гъбата Всички са издържали изпита

Лекция - Опасности в пещерите и причини за възникване на инциден

Тази сряда - 15.05.19г. лекцията на курса ще е на тема Опасности в пещерите и причини за възникване на инциденти под земята. Освен с курсистите ще е добре да се видим и с клубните членове за да си поговорим на тези теми и да си припомним някои важни неща за личната и колективната ни безопасност. Заповядайте от 19ч в 166 лаборатория на Биологически Факултет.

Практика на 18 и 19 май

Практиката ще се проведе за два дена на скалите над Комщица.

Практиката на 24, 25 и 26 май

Ще се проведе край Карлуково. Всички клубари са поканени да участавт и в състезанията по пещерно-приложни дисциплини.
Спане на палатки.

Powered by Drupal - Design by artinet