ЗА ПРАКТИКУВАЩИ КАРТИРОВАЧИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ КУРСИСТИ:

Това са няколко документа, отнасящи се до дейностите по документиране на пещери, писани преди години. Много от нас понастоящем дори не подозират за съществуването им. В тях откриваме полезни напътствия и дори изисквания, които са в сила и днес! Можем да добием представа как се е развивала с годините българската практика в тази област. Ако активно практикувате тази привидно досадна и трудоемка, но изключително полезна дейност - документиране на пещерите в България, ще разберете кое от изискванията в тях е актуално и днес и кое е обезсилено от следващи наредби и правилници. Надявам се, ще съумеете да прецените качествата и полезността им спрямо сега действащите.
Извинявам се за неподходящия формат, дължащ се на лошото качество на хартиените оригинали. Все пак, най-важното е така да успеят да стигнат до повече български пещерняци.

Ето какво има тук:

1. Принципи за описанието и картотекирането на подземни карстови форми. По В. Н. Дублянски. Превод от руски: Д. Събев

2. Въпросник за описание на пещери. По чуждестранни източници. Съставил: П. Трантеев

3. Указание за единна стандартна система за обработката и съхраняването на картния фонд на БФПД и на пещерните клубове. Проект на Бюрото на БФПД
Дефинира и сега действащи вътрешни норми като напр. класове на точност по БФСп.

4. Инструкция за попълването и поддържането на фишовете от "обменната картотека" на българските пещери. БФПД

5. Геоложка характеристика на пещерите и пропастите. Автор: не е посочен

6. (Инструкция за документиране на пещери и пропасти). Комисия по координация на експедиционната дейност към БФСп, 1995 г. (първата страница липсва)

7. (Описание и инструкции за работа с ПП и БД "PEST"). С по-късни допълнения и препоръки. Автор: не е посочен, 199? г.
"PEST" е програмен продукт за управление на базата данни за българските пещери от фишове "А" и "Б", работещ под ОС DOS. В употреба в ГКП към БФСп от началото на 90-те години до м. май 2005 г.

8. Терминология на карста и спелеологията в България. под ред. П. Трантеев, БФПД, 1977 г.

Правата върху горните материали принадлежат на съответните им автори. Надявам се, те нямат нищо против публикуването им тук, тъй като предназначението им е било да стигнат до всички български пещерняци.

(Материалите са от личния архив на Здравко Илиев. Събрал и оформил: Иво Тачев)

Powered by Drupal - Design by artinet