Шаблони в помощ на документирането на пещери

Тампонна таблица (AutoCAD r.10 - CP1251), Тампонна таблица (QCad, AutoCAD 2000+ - Unicode). Начертал: Иво Тачев (по тампона на БФСп). За свободно ползване и модифициране.
Използвани от пишещия тези редове поради съществените пропуски и принципни недостатъци на въведената с актуалната инструкция нова таблица. За използването им ще е необходимо да смените името на шрифта в зависимост от ползвания софтуер, а вероятно и мащаба (ако работите с единица, различна от сантиметър).

Фишове "А" и "Б" (в XHTML формат). Начертал: Иво Тачев. За свободно ползване и модифициране.

Powered by Drupal - Design by artinet