Неделна копан с МОЕРПА на ПГТ

В неделния трети август двама души от "Искър" се присъединихме към започнатата след близо десетгодишно прекъсване трета поредица от опити на МОЕРПА за влизане в пещерната система По-големата темнота (ПГТ) между селата Цръклевци и Бучин проход, Софийско. Така дадохме нашия принос в досегашния резултат - третата ямка вече прерастна в ясно забележим трап, в който "климатикът" (студеното въздушно течение) заработи по-силно.
Снимки:
1. Понорът на ПГТ
2. Новият изкоп на ПГТ
3. Изворната пещера Пещта в с. Бучин проход

Powered by Drupal - Design by artinet