Нова Година с МОЕРПА - х. "Орфей"

Между Коледа и първите дни на Новата 2008 г. двама членове на ПК "Искър" се включиха в традиционната празнична експедиция на сдруж. МОЕРПА в района на х. "Орфей" (с. Борино). При експедицията бяха картирани две нови малки пещери, открити отворени и затрупани древни подземни рудници, бяха локализирани и снети координатите на пещери и интересни карстови и други обекти за бъдещо проучване, като беше обходен сравнително голям ареал около Кастраклийско дере, Еминов дол, както и около двата клона на Свински дол и източно от него. Беше започнато разчистване на един перспективен периодичен понор на билото между хижата и Еминов дол. През вечерите в хижата бяха обобщени резултатите от участието на хора от сдружението в палеоархеологически експедиции в пещери и около тях в Източните Родопи през 2007 г. и бе представен предварителният вариант на "Годишник за спелеология и пещерно дело за 2007 г." на МОЕРПА.

Powered by Drupal - Design by artinet