Соло багети през ЮЗ Понор планина

Пак в ЮЗ Понор пл.

(обединен към статията в "Проучвания, техники, решения > Пещери и пещерни райони")

На Брезе, 27.09.

Ето че тази неделя с Роси и Мърми от МОЕРПА довършихме останалото от миналото ходене и започнахме новия обект.
След щателно обикаляне по ронливите етажирани венци над пътеката за мах. Бърдо накрая успях да намеря и маркирам двете известни пещери там (Окото и Тупанете). Те се оказаха истински пещери - ходи се прав и със светлина, като са на най-горната тераса на венците и подходът е само отгоре. Както винаги става, проверих това място последно. Но не е беда, защото сега е сигурно, че в Брезенските венци ЮЗ от селото откъм пътя за мах. Бърдо, освен споменатите две пещери, има само още две петметровки, които представляват интерес единствено за четириногите ни колеги.
На карстовото изворче отхвърлихме над 1 кубик и сега е до положение "иманярски изкоп". Очаквахме, че ще е вадене на камъни в блокаж, но се оказа, че са редени заради водата камъни от различни времена, обилно затрупани с пръст. След още 2-3 кубика ще се разбере има ли наистина пещера или не. Решихме, че многото стара керамика по повърхността и надолу в пръстта е косвен признак, че водата е излизала от пещерен отвор - светилище.
В района наблюдавах много нагледна вторично окарстена гравитационна дислокация на варовиков масив, лежащ върху пласт въглищни шисти, която отначало помислихме за карстово дере. По нея не открих признаци за пропастни обекти.
Денят беше приятен, а и посвършихме добра работа. Ако се бяха присъединили още хора от клуба, сигурно щяхме да локализираме и пещери по масива на вр. Градо, но сега това остава задача за по-нататък.

Окото      Тупанете
Снимки:       Окото;                Тупанете                          

Powered by Drupal - Design by artinet