Проведено Общо събрание и отчет на ПК "Искър" за 2007 г.

На 23.01.2008 г. се проведе общо събрание на ПК "Искър". Присъстваха 26 от 35-имата членове на клуба. Събранието взе следните по-важни решения:
- утвърди решенията на УС относно приемане на нови членове и констатиране на отпаднали досегашни такива и прие заявленията за прекратяване на членството на още 2 от досегашните членове, като така понастоящем членският състав на клуба наброява 33 души;
- прие отчет за дейността на клуба и УС за периода 20.12.2006 г. - 31.12.2007 г., финансов отчет и бюджет за 2008 г.;
- избра Александра Стайчева (Сашка) за нов член на УС на клуба до изтичане на мандата му на мястото на отказалия се поради заетост Калоян Първанов;
- реши ПК "Искър" да стане съучредител на Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС) и определи представители на клуба за нейните учредително събрание и управително тяло;
- избра представител на ПК "Искър" за годишното общо събрание на БФСп;
- взе решения относно провеждането на курс "Пещерняк" през 2008 г. от средата на м. февруари и определи Г. Стайчев за отговарящ за обучението в ПК "Искър".

Powered by Drupal - Design by artinet