Код на ЗТ - № в ДР

Наименование

Цел на обявяване

Дата на обявяване

Площ (ха)

Област

Община

Населено място

214

Петрова нива

Опазване на характерен ландшафт, местообитания на редки птици и застрашени растителни видове.

31.03.2003 г.

250,000

Бургас

Малко Търново

с. Стоилово

371

Казаков вир

Опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор. Опазване на естествени местообитания на редки растителни и животински видове.

04.08.2003 г.

35,300

Бургас

Созопол

с. Индже войвода

441

Голямо и малко було

Опазване на характерен ландшафт - варовикови скални венци и останки от древен скален манастир, на застрашени и редки растителни и животински видове, сред които египетски лешояд (Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), бухал (Bubo bubo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), козодой (Caprimulgus europaeus), борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), български сърпец (Serratula bulgarica), картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis), тънкожилест пелин (Аrtemisia lerchiana), както и на техните местообитания.

38821

197,480

Варна

Ветрино

с. Невша

162

Тулумовата пещера

Опазване на защитени видове прилепи и техните местообитания.

23.08.2002 г.

3,000

Варна

Дългопол

с. Партизани

208

Дервента

Опазване характерните гори в района на Преображенския манастир.

27.12.2002 г.

15,300

Велико Търново

Велико Търново

с. Самоводене

192

Преображенски манастир

Опазване на естествено находище на дървовидна /турска/ леска.

27.12.2002 г.

17,100

Велико Търново

Велико Търново

с. Самоводене

185

Комитските дупки

Опазване на характерна вековна габърова гора.

27.12.2002 г.

1,000

Велико Търново

Павликени

с. Мусина

296

Боров камък

Опазване на вековна букова гора със смесен произход на карстов терен при голям наклон.

26.05.2003 г.

164,600

Враца

Враца

гр. Враца

210

Веждата

Опазвяне на находище на растението келеров центрантус, български ендемит и реликт. Опазване на теретория с характерен ландшафт (скален венец и сипеи)

21.02.2003 г.

62,600

Враца

Враца

с. Челопек

293

Вола

Опазване на характерен ландшафт.

26.05.2003 г.

101,700

Враца

Враца

с. Челопек

209

Дряновски манастир

Опазване характерни гори в района на Дряновския манастир.

27.12.2002 г.

311,140

Габрово

Дряново

гр. Дряново

188

Мехченица - Йововци

Опазване на вековни букови гори.във вододайната зона на Трявна.

27.12.2002 г.

63,800

Габрово

Трявна

гр. Плачковци

172

Яйлата

Опазване на защитени видове растения и животни и техните местообитания.

23.08.2002 г.

45,300

Добрич

Каварна

с. Камен бряг

136

Орешари

Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум. Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. черен щъркел, египетски лешояд, белоопащат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и други. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт, включващ скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши.

23.08.1999 г.

55,000

Кърджали

Крумовград

с. Орешари

141

Рибино

Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели. Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч.трицветен нощник, голям нощник, пещерен прилеп, дългокрил прилеп и др. Опазване на карстов ландшафт, включващ скални масиви, извори и пещери.

02.11.2000 г.

66,300

Кърджали

Крумовград

с. Рибино, с. Самовила

138

Средна Арда

Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. египетски и белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка, си скален дрозд, тракийски кеклик, прилерни колонии. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт.

29.10.1999 г.

420,000

Кърджали

Кърджали

с. Звезделина, с. Висока поляна

335

Шумата

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

18,100

Ловеч

Летница

с. Крушуна

351

Люляката

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

3,000

Ловеч

Летница

с. Крушуна

341

Коджакуру

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

2,000

Ловеч

Ловеч

с. Александрово

346

Черковното бранище

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

6,200

Ловеч

Ловеч

с. Брестово

348

Батиловец

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

2,600

Ловеч

Ловеч

с. Брестово

347

Сопот

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

2,900

Ловеч

Ловеч

с. Брестово

352

Китката

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

5,000

Ловеч

Ловеч

с. Радювене

342

Парника

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

0,400

Ловеч

Луковит

с. Бежаново

332

Гурунчето

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

1,000

Ловеч

Тетевен

гр. Тетевен

355

Валога

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

6,000

Ловеч

Тетевен

с. Гложене

357

Лисец

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

3,000

Ловеч

Тетевен

с. Гложене

356

Драгово присое

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

1,500

Ловеч

Тетевен

с. Гложене

317

Черният рът

Опазване на първична предпланинска горска екосистема във Васильовска планина. Опазжане на местообитания на голям брой редки и застрашени от изчезване в страната животински видове.

10.06.2003 г.

293,200

Ловеч

Тетевен

с. Рибарица

340

Костина

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

72,200

Ловеч

Тетевен

с. Рибарица

358

Десеткар

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

12,900

Ловеч

Тетевен

с. Черни Вит

338

Усойната

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

16,800

Ловеч

Троян

с. Борима

337

Микренска усойна

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

2,400

Ловеч

Троян

с. Голяма Желязна

353

Петко бунар

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

5,000

Ловеч

Угърчин

с. Голец

349

Бялка

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

104,400

Ловеч

Угърчин

с. Голец

354

Корлук

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

5,000

Ловеч

Угърчин

с. Голец

344

Аномир

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

3,000

Ловеч

Угърчин

с. Лесидрен

315

Шумнатица

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

27,400

Ловеч

Угърчин

с. Лесидрен

329

Драгоица

Опазване на характерен ландшафт.

10.06.2003 г.

89,900

Ловеч

Ябланица

гр. Ябланица

434

Сто овци

Опазване на местообитания на защитени видове растения (снежно кокиче, петров кръст) и животни (шипоопашата костенурка, скален орел и др.), скални съобщества и характерен ландшафт.

38649

289,840

Монтана

Чипровци Монтана

с. Превала с. Смоляновци

68

Тошков чарк

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

57,400

Пазарджик

Батак

гр. Батак

65

Кавал тепе

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

83,000

Пазарджик

Батак

гр. Батак

67

Слънчева поляна

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

69,300

Пазарджик

Батак

гр. Батак

66

Студена чучурка

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

73,100

Пазарджик

Батак

гр. Батак

71

Самодивска поляна

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

132,600

Пазарджик

Батак

гр. Батак

70

Батлъбоаз

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

154,000

Пазарджик

Батак

гр. Батак

64

Широка поляна

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

100,200

Пазарджик

Батак

гр. Батак

69

Чатъма

Опазване на красива местност за отдих и туризъм

25.04.1984 г.

27,300

Пазарджик

Батак

гр. Батак

35

Клептуза

Опазване на характерен ландшафт

09.02.1966 г.

412,000

Пазарджик

Велинград

гр. Велинград м. Чепино

249

Огняново - Синитиевски рид

Опазване на находище на ендемитни раститерни видове.

03.04.2003 г.

140,000

Пазарджик

Пазарджик

с. Синитово с. Огняново

257

Пашино бърдо

Опазване на характерен ландшафт.

03.04.2003 г.

7,000

Пазарджик

Ракитово

гр. Ракитово

246

Цигов чарк

Опазване на характерен ландшафт.

03.04.2003 г.

3,000

Пазарджик

Ракитово

гр. Ракитово

38

Карстова долина, м. Пещерите

Опазване на карстова долина на р. Петърнишка бара.

17.11.1975 г.

16,000

Плевен

Долни Дъбник

с. Петърница

24

Кайлъка

Опазване на каньоновидна долина на р. Тученица.

29.12.1972 г.

1000,000

Плевен

Плевен

Плевен

322

Орниците

Опазване на уязвими съобщества - вековна дъбова гора.

10.06.2003 г.

50,000

Плевен

Плевен

с. Бохот

327

Гущерът

Опазване на уязвими съобщества - вековна гора от цер и летен дъб.

10.06.2003 г.

6,400

Плевен

Плевен

с. Горталово

325

Щърка

Опазване на находище на уязвим вид - червен божур (Paeonia peregrina Mill.)

10.06.2003 г.

1,000

Плевен

Червен бряг

с. Реселец

52

Марциганица

Опазване на забележителен пейзаж

29.01.1980 г.

27,500

Пловдив

Асеновград

с. Добростан

237

Усойката

Опазване на вековна гора от черен бор.

31.03.2003 г.

4,000

Пловдив

Асеновград

с. Добростан

372

Скалния комплекс "Караджов камък"

Опазване на местообитания на защитени и редки видове животни.

06.08.2003 г.

133,100

Пловдив

Асеновград

с. Мостово с. Сини връх

132

Меандри на река Рибна

Опазване на естествения ландшафт и уникалните местообитаниа в местността Кара тепе

14.11.1995 г.

24,500

Пловдив

Велинград

с. Чехльово, с. Рибино

140

Кричим

Опазване на местообитанията на популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. ветрушка, обикновен мишелов, ястреб, малък корморан, бял щъркел, черенщъркел, голяма бяла чапла, сива чапла. Опазване на местообитанията на популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. представи тели на разред пойни птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка, видра, обикновена блатна костенурка. Опазване на местообитанията на популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. крастава жаба, жаба дървесница, малък тритон. Съхраняване на уникална лонгозна гора и забележителен лансшафт.

01.11.2000 г.

1734,700

Пловдив

Стамболийски

с. Куртово Конаре

439

Естествено находище на Кримска какула (Salvia scabiosifolia)

Опазване на единственото в страната находище на защитения растителен вид Кримска какула (Salvia scabiosifolia), както и съхраняването на уникален ландшафт, включващ характерни варовикови форми с хазмофитна растителност и типични крайречни растителни съобщества.

38764

3,500

Русе

Бяла

с. Полско Косово

216

Хърсов град

Опазване на характерен ландшафт.

31.03.2003 г.

3,000

Сливен

Котел

с. Кипилово

187

Поречието на река Девинска

Опазване местообитания на защитени и редки растителни и животински видове. Опазване на забележителни скални форми и образувания.

08.07.2002 г.

50,200

Смолян

Девин

гр. Девин

3

Триградско ждрело

Запазване красотата на природния териториален комплекс.

06.12.1963 г.

314,000

Смолян

Девин

с. Триград

29

Чаирите

Опазване на вековна гора, характерен ландшафт.

30.11.1973 г.

300,000

Смолян

Девин

с. Триград

217

Калето

Опазване на територии с забележителен ландшафт.

31.03.2003 г.

3,000

Смолян

Смолян

с. Могилица

48

Падала

Опазване на характерен пейзаж

06.08.1979

33,600

Смолян

Смолян

с. Могилица Смилян

220

Момина вода-Ахматица

Опазване на територии с характерен ландшафт и естествени смърчови гори.

31.03.2003 г.

34,500

Смолян

Смолян

с. Момчиловци

219

Връх Средногорец

Опазване на територии с характерен ландшафт.

31.03.2003 г.

134,900

Смолян

Смолян

с. Полковник Серафимово

23

Средните ливади

Опазване на борови гори и живописен ландшафт

29.12.1972 г.

70,400

Смолян

Чепеларе

с. Орехово

83

Алдомировско блато

Опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и растителните асоциации на 40 вида висши растения

09.05.1989 г.

129,400

Софийска

Сливница

с. Алдомировци

376

Бенковската пещера

Опазване на вековна букова гора.

18.08.2003 г.

4,100

София

Етрополе

с. Ямна

40

Трескавец

Образец на перфектно проведено противоерозионно мероприятие

17.11.1975 г.

1097,300

София

Своге

гара Бов

5

Лакатнишките скали

Опазване на скални образувания

09.02.1966 г.

83,600

София

Своге

с. Миланово

101

Дупката

Опазване находище на редки и защитени диворастящи орхидеи и пещерата "Дупката"

08.05.1992 г.

6,500

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

151

Меандри на Бяла река

Опазване местообитанията и популациите на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. източен чинар, сераделовидно клеоме, петоъгълна орница, родопски щипок, каспийска блатна костенурка, жълтокоремник, шилоопашата и шипобедрена костенурка, змия червейница,змиеок гущер,черен щъркел, египетски лешояд, скален орел,видра, няколко вида прилепи и др. Опазване на забележителни източнородопски крайречни местообитания.

11.07.2001 г.

1531,979

Хасково

Ивайловград

с. Меден бук, с. Железари