Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2010 г.

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
2-10.01. 1-3 Мачанов трап 2+6 нац. експ. проучв.
януари 8 пещера Оптимистична (Украйна) 3 межд. проучв.
10.01. 1 Пропасттъ - Лакатник 3 клубна проучв.
януари 1 Ръжишката пещ. - Лакатник 4 МОЕРПА проучв.
януари 1 Ръжишката пещ. - Лакатник 2 клубна проучв.
февр. 1 Ръжишката пещ. - Лакатник 4 МОЕРПА проучв.
февр. 1 Ръжишката пещ. - Лакатник 3 МОЕРПА проучв.
февр. 1 Духлата 8 клубна трен.-уч.
21.02. 1 Парамунската пропаст 6 клубна трен.
27.02. 1 пещери в Стража пл. 4 клубна обход
03.03 1 Бездънния пчелин, Пещта 5 клубна трен.
02.03. 1 Пропасттъ - Лакатник 3 клубна проучв.
март 1 Ръжишката пещ. - Лакатник 1 МОЕРПА проучв.
март 1 Бездънния пчелин 5 клубна трен.
март 2 Дряново 4 сбор честване
20.03. 1 Черепиш (+Стойнината) 2 клубна обход
март 2 х. "Плевен" 3 сбор АСО
31.03. 1 Духлата 6 клубна трен.
3-5.04. 2 Чирен 3 клубна трен.+обход
1-5.04. 4 Ягодина - Смолян (Каранска, Санчова, Харамийската, Устовската) 5 клубна трен.
3-6.04. 4 Мачанов трап 4 междуклубна проучв.
17-18.04. 2 Мачанов трап 3 междуклубна проучв.
април 1 Партизанската пропаст 2 клубна трен.
17-18.04. 2 Бресте 6 клубна трен.
17.04. 1 Голямата Балабанова 5 клубна уч. карт.
18.04. 1 Темната дупка - Лакатник 7 клубна трен.
24-25.04. 2 Градски техн. преглед - Церово 4 отбора АСКС трен.
1-2.05. 2 Каците 5 клубна проучв.
1-6.05. 6 Леденишки валог 2 балканска експ. проучв.
1-9.05. 3 Мижишница+Барките 2-4 МОЕРПА проучв.
м. май 2х1 Безден 2+5 клубна обход
м. май 3 Мачанов трап 4 междуклубна проучв.
15.05. 1 Стара Загора 6 междуклубна състезание
22-24.05. 3 х. "Чудните скали" 3 БФСп нац. сбор
22-24.05. 3 Крушуна 7 клубна трен.
м. май 1 Драговищица 1 клубна обход
30.05. 1 Земенска планина 2 клубна обход
29-30.05. 2 Партизанската пропаст 2 клубна проучв.
06.06. 1 Филиповска пещера и каньона при с. Банкя 3 клубна обход
13.06. 1 Петрохан и Гинска река 2 клубна обход
18-20.06. 3 Каците (с. Зимевица) 12 клубна проучв.
27.06. 1 Земенски пролом 3 клубна обход
04.07. 1 Земенска планина (Сарая) 1 МОЕРПА проучв.
04.07. 1 Пропасттъ - Лакатник 4 клубна трен.
м. юли 2 + 2 Дружево (Соватя) 2 + 1 МОЕРПА проучв.
10-11.07. 2 Ямата-3 на Кипилово 14 клубна трен.
14-18.07. 4 Бихор (Румъния) 2 BSU, АСО межд. сбор
24-25.07. 2 гара Орешец 5 клубна орг.+трен.
29.07.-01.08. 4 Марина дупка (с. Генчовци) 1 нац. експ. проучв.
7-8.08. 2 Райчова дупка 3 клубна биоспел.
м. август 1 Духлата 7 клубна трен.
м. август 8-12 Мая Арапит (Албания) 5 нац. межд. проучв.
7-14.08. 8 Нац. курсове (Дряновски ман.) 1 БФСп уч.
15.08. 1 Гинска р. и ЮЗ Понор пл. 1 клубна обход
18-22.08. 5 м. Мижишница - м. Барките 1 МОЕРПА проучв.
29.08. 1 Хайдушкото кладенче (с. Дружево) 2 клубна проучв.
4-6.09. 3 гара Орешец и с. Гранитово 3 клубна проучв.
11-12.09. 2 Котля 2010 4 нац. експ. проучв.
18-19.09. 2 х. Леденика (Беляр, съперницата) 6 клубна трен.
18-19.09. 1-2 с. Боснек 2 МОЕРПА проучв.
26.09.-03.10. 8 Сакар - Странджа 3 НАИМ-БАН спелео-археол. експ.
7-10.10. 4 Мачанов трап и Янтра 4 АСО-БФСп трен. сбор
24.10. 1 Гинска река 2 клубна проучв.
30-31.10. 2 гара Орешец 3 клубна обход и п-ка на експ.
07.11. 1 Чавките (Соколец) (с. Миланово) 3+4 клубна обход
11-14.11. 3 Башовишки печ (с. гара Орешец, с. Гранитово) 6 нац. експ. проучв.