ПОКАНА за заседание на УС на ПК ИСКЪР (от 19:30 ч.) и предпразична клубна сбирка (от 19:00 ч.) - на 20.12.2023 г. (сряда) в гр. София, ул. Марин Дринов №1

Submitted by ceco on Пон., 12/18/2023 - 14:29

На 20.12.2023 г. (сряда) от 19:30 ч. в гр. София, ул. се проведе заседание на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ПЕЩЕРЕН КЛУБ ИСКЪР“ ЕИК 130467007,  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на решение за определяне на представител в Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“, ЕИК 121805883.
  2. Определяне на делегат за предстоящото на 13.01.2023 г. извънредно Общо събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“.
  3. Обсъждане на Календарен план за дейността на СНЦ ПЕЩЕРЕН КЛУБ ИСКЪР“ през 2024 г.
  4. Разни.

Заседанието е открито за всички клубни членове, които могат да участват с мнения и предложения по обсъжданите въпроси. Добре би било да обсъдим и предложенията за регулярни клубни сбирки. След заседанието ще се проведе една такава сбирка под знака на наближаващите коледни и новогодишни празници. Всички клубни членове са ДОБРЕ ДОШЛИ! Поканата е от името на УС и на любезния ни домакин Кристиян Ляпов (Крис).

Kris-Panega16