Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2013 г.

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
12.01. 1 Духлата, с. Боснек 5 клубна трен.
16-17.02. 2 Колкина дупка, с. Зимевица 1 междуклубна проучв.+карт.
20-24.03. 5 Зимен сбор, Рила 2 БФСп сбор АСО
05.04. 1 Пропасттъ, гара Лакатник 3 клубна трен.
12-14.04. 3 Пролетен сбор "Орлова чука", с. Пепелина 2 "Приста"-Русе и "Академик"-Русе нац. сбор - експедиция
13-14.04. 2 Попов извор, с. Боснек 1 МОЕРПА проучв.
26-30.04. 5 Зеленич, Злостен, гр. Котел 7 клубна трен.
27-28.04. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 4 клубна проучв.
2-6.05. 5 Сбор-експ. "15 г. ПК "Стрешеро", Леденишки валог 3 "Стрешеро" - Враца нац. сбор - експедиция
24-26.05. 3 Експедиция "Шуменско плато - скални църкви, манастири и килии" 7 "Хадес" - Шумен нац. експ.
29.06. 1 Гинска река 4 клубна проучв.
5-7.07. 3 Експедиция "Стенето - Сухата река", НП Централен Балкан 2 "Саламандър"-Ст.З., "О.гнездо"-К-к, "Приста"-Русе национална експедиция
7.07. 1 Духлата, с. Боснек 4 клубна трен.
13-14.07. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 3 клубна проучв.
18-21.07. 4 Летен сбор, с. Карлуково 2 БФСп сбор АСО
20.07. 1 с. Бов, вр. Колибището 2 клубна обход
26-28.07. 3 "Ермиловец 2013", м. Разкола, Пирин 4 клубна проучв.
3-4.08. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 4 клубна проучв.
7-11.08. 4-5 Експ. "Летен Беляр 2013", м. Барките, Г. Озирово 3 МОЕРПА проучв.
18.08. 1 Заселе-Церово 1 клубна обход
24-25.08. 2 Боров дол, с. Ч. Осъм 3 МОЕРПА проучв.
31.8-01.9. 2 Боров дол, с. Ч. Осъм 4 МОЕРПА проучв.
6-8.09. 3 м. Беляр, Г. Озирово 2 МОЕРПА проучв.
14-15.09. 2 Беляр, Г. Озирово 1 МОЕРПА проучв.
7-22.09 14 Радоина, Албания 2 ПКСУ "София" межд. проучв.
21-22.09 1-2 Духлата, с. Боснек 4-7 СПК "Академик" честване
29.09 1 Торбова дупка, р. Петренска 3 клубна проучв.
5-6.10. 2 с. Черни Вит 1 клубна обход
06.10. 1 Гинска река 2 клубна проучв.
окт. 2 водни пещери, с. Крушуна 3 клубна трен.
10-13.10. 4 Есенен сбор, х. "Марциганица" 2 БФСп сбор АСО
19-20.10. 2 с. Черни Вит 7 клубна проучв.
25-27.10. 3 плато Стражата, с. Здравковец 3 "Балкан адвенчър" нац. експ.
1-3.11. 2-3 Башовишки печ, гара Орешец 6 междуклубна с "Бонония" проучв.
9-10.11. 2 с. Черни Вит 6 клубна проучв.
30.11. 1 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 3 клубна проучв.
15.12. 1 Духлата, с. Боснек 1 МОЕРПА проучв.
22-23.12. 2 Извора, с. Борино 1 МОЕРПА проучв.
28-29.12. 2 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 4 клубна проучв.