Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2012 г.

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
5-12.02. 8 Банковица'2012, с. Карлуково 2 нац. експ. проучв.
9-11.03. 3 Беклемето-Стенето 2 АСО, БФСп трен. сбор
11.03. 1 р. Трескавец, г. Бов 1 МОЕРПА проучв.
17.03. 1 Попов извор, с. Боснек 1 МОЕРПА проучв.
23-25.03. 3 плато Стражата, с. Здравковец 8 нац. експ. проучв.
07.04. 1 мина "Хр. Ботев", с. Бов 4 клубна фотогр.
16.04. 1 мина "Хр. Ботев", с. Бов 1 МОЕРПА фотогр.
28.04-1.05 4 Сбор "Източни Родопи", с. Рибино 5 Аида - Хасково, нац. сбор - експ. сбор
5-6.05. 2 Билин дол, с. Гинци 1 междуклубна трен.
06.05. 1 с. Добри дол 4 клубна обход
12.05. 1 Бойчова скала, с. Логодаж 3 клубна фотогр.
20.05. 1 Бездънният пчелин, с. Гложене 4 клубна трен.
27.05. 1 Духлата 2 клубна фотогр.
03.06. 1 с. Добравица 4 клубна+МОЕРПА проучв.
9-10.06. 2 Соватя, с. Дружево 3 клубна проучв.
17.06. 1 с. Добравица 2 МОЕРПА проучв.
23-24.06. 2 Петрохан 4 клубна проучв.
01.07. 1 Големата темнота, с. Дреново 2 МОЕРПА проучв.
08.07. 1 с. Бов - Яворец - мина "Венец" 1 клубна обход
15.07. 1 гара Бов - Колибището 1 клубна обход
21.07. 1 Гинска река 4 клубна проучв.
22.07. 1 р. Трескавец, гара Бов 2 МОЕРПА проучв.
28-29.07. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 4 клубна проучв.
27-29.07. 3 с. Крушуна 1 АСО, БФСп трен. сбор
3-5.08. 3 Пещери-рудници в м. Разкола, с. Илинденци 4 клубна проучв.
11-19.08. 9 Пещери в СЗ България - палеонтология и палеоархеология 2 НАИМ-БАН проучв.
25-26.08. 1-2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 3 клубна проучв.
02.09. 1 Гинска река 3 клубна проучв.
08.09. 1 с. Миланово - р. Петренска 2 клубна обход
02-16.09. 15 Радоина, Албания 1 ПКСУ "София" межд. проучв.
14-16.09. 3 Ямата-3, с. Кипилово 1 АСО, БФСп трен. сбор
22-23.09. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 4 клубна проучв.
4-7.10. 2-4 Башовишки печ, гара Орешец 17 нац. експ. проучв.
20-21.10. 2 Птича дупка, с. Черни Осъм 3 клубна фотогр.
21.10. 1 р. Петренска, с. Миланово 2 МОЕРПА проучв.
17-18.11. 2 Барките, гр. Враца 2 МОЕРПА проучв.
1-2.12. 2 Башовишки печ, гара Орешец 3 клубна проучв.
09.12. 1 Духлата, с. Боснек 3 клубна фотогр.