Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2011 г.

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
7-11.01. 3-5 с. Здравковец, Мачанов трап 4 нац. експ. к-р проучване
м. януари 1 р. Трескавец (гара Бов) 1 МОЕРПА проучване
23.01. 1 Меча дупка (мах. Меча поляна) 7 клубна трен., фото
30.01. 1 Духлата (с. Боснек) 3 клубна фото, проучв.
9-13.02. 5 Зимен сбор на АСО, Семково 2 АСО на БФСп трен. на АСО
13.02. 1 Попов извор (с. Боснек) 1 МОЕРПА проучв.
19-20.02. 2 Шаралийската пещера, х. "Мура", с. Илинденци 5 клубна орг. - проучв.
27.02. 1 Попов извор (с. Боснек) 1 МОЕРПА проучв.
3-6.03. 4 Вишовград - Емен 2 МОЕРПА проучв.
13.03. 1 мина "Хр. Ботев", с. Бов 1 МОЕРПА проучв.
1-3.04. 3 Орлова чука 3 нац. експ. кал. проучв.
17.04. 1 Ръжишката пещера, Лакатник 1 МОЕРПА проучв.
22-25.04. 4 гара Орешец - с. Бела 3 клубна проучв.
01.05. 1 мина "Венец", г. Лакатник 2 клубна, МОЕРПА фотогр.
6-8.05. 3 Врачанска планина 9 + курсисти МОЕРПА/клубна проучв., трен.
9-13.05. 5 12-та световна конференция по пещерно спасяване, Дряново 2 АСО на БФСп спас. конф-я
13-15.05. 4 Археологическа експедиция "Горна Арда" 1 НАИМ - БАН арх. проучв.
14-15.05. 2 Камено поле - Реселец 6 клубна обход
21-24.05. 4 Сбор и ОС на БФСп, Ракитово 3 БФСп нац. сбор
29.05. 1 Петрохан 3 клубна проучв.
07.06. 1 Понор планина (Препасница) 4 клубна обход+трен.
11-12.06. 2 х. "Мура", Илинденци 8 клубна проучв.
19.06. 1 Добравица 1 МОЕРПА обход
25-26.06. 2 Експедиция "Котля", с. Бели извор 3 "Стрешеро", нац. кал. проучв.
03.07. 1 Шаралийската пещ., Илинденци 7 клубна трен.
3-10.07. 4-8 Експедиция "Ермиловец 2011", с. Илинденци 4 ПК "Искър", нац. кал. проучв.
15-17.07. 3 пещери в Зеленич, гр. Котел 6 клубна трен.
17.07. 1 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 4 клубна проучв.
23-24.07. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 4 клубна проучв.
30.07. 1 Хайдушкото кладенче, с. Дружево 3 клубна проучв.
30.07-07.08 9 Курс за техн. усъвършенстване, х. "Провъртеника" 1 нац. курс учебна
5-8.08. 3 Стенето (Голямата гърловина) 5 клубна проучв.
14.08. 1 Проденица, Петрохан 3 клубна проучв.
20-21.08. 2 мина "Герана" (с. Миланово) 3 клубна проучв.
28.08. 1 вр. Соколец - мина "Герана" 1 МОЕРПА обход
3-6.09. 4 Башовишки печ и Врелото на Долни Лом 5 междуклубна проучв.
10-11.09. 2 експедиция "Черепиш 2011" 1 нац. кал. проучв.
23-25.09. 3 Башовишки печ и Сифона на Долни Лом 2 междуклубна проучв.
1-8.10. 3-8 Башовишки печ 3 междуклубна проучв.
15-16.10. 2 Бели извор (Пишурата) 3 клубна проучв.
22.10. 1 р. Сирищна, с. Искрец (минни галерии) 2 клубна обход
5-6.11. 2 Пролазка пещера 3 ОС на БФСп трен., фото
13.11. 1 Еловица (с. Еловица) 3 клубна трен., фото
4.12. 1 Голямата темнота (с. Дреново) - Душника (с. Искрец) 3 клубна фотогр.
11.12. 1 Ластовица (с. Гложене) 3 клубна фотогр.