Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2014 г.

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
11-12.01. 2 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 10 клубна проучв.
19.01. 1 Духлата (Мързела), с. Боснек 4 клубна проучв.
16.02. 1 Темната дупка, г. Лакатник 2 национална, "Хеликтит" проучв.
22.02. 1 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 4 клубна проучв.
23.02. 1 с. Боснек 1 МОЕРПА проучв.
03.03. 1 Ръжишка пещ., г. Лакатник 1 МОЕРПА проучв.
09.03. 1 Ръжишка пещ., г. Лакатник 3 клубна проучв.
22-23.03. 2 Ямата на Прявода и района, с. Черни Вит 5-6 клубна проучв.
29.03. 1 Темната дупка, г. Лакатник 2 клубна трен.
11-13.04. 3 Сбор "Орлова чука 2014", с. Пепелина 4 национална, "Приста" трен.
18-21.04. 4 м. Зелениче, гр. Котел 5-6 клубна трен.
21.04. 1 мина "Венеца", с. Лакатник 3 клубна обход
26.04. 1 пещ. Рушовата, с. Градешница 7 клубна обход
1-5.05. 5 Юбилей "85 г. ПД" и "40 г. АСО", с. Карлуково 6-7 нац.сбор трен.
23-25.05. 3 пещ. Шаралийската, с. Илинденци 7 клубна трен., фотогр.
25.05. 1 мина "Издремец", с. Бов 2 МОЕРПА обход
01.06. 1 мина "Издремец", с. Бов 4 МОЕРПА обход, фотогр.
7-8.06. 2 Ямата на Прявода, с. Черни Вит 5 клубна проучв.
18-22.06. 4 Сбор на АСО, гр. Котел 1 АСО трен.
26-27.06. 2 с. Боснек 1 МОЕРПА проучв.
06.07. 1 Торбова дупка, с. Миланово 1 МОЕРПА проучв.
12.07. 1 нова дупка, с. Бов 1 МОЕРПА обход, карт.
13.07. 1 Духлата, с. Боснек 1 МОЕРПА проучв.
18-20.07. 3 Експ. "Стенето - Чаушов дол 2014", с. Ч. Осъм 5 национална, "Ак.Русе","Приста","О.гнездо" проучв.
31.08. 1 Благова яма, гр. Етрополе 3 клубна трен.
06-24.09. 19 Експ. "Австрия - Тененгебирге 2014" 3 межд. календар БФСп, "София" проучв.
9-12.10. 4 Сбор на АСО, гр. Тетевен 4 АСО трен.
6-8.12. 3 Маноилова дупка, с. Рибново 8+курсисти клубна трен.
26.12. 1 Рушовата, с. Градешница 3 +1курсист клубна трен., фот.
26.12. 1 Розовата - Лабиринта, с. Драшан 1 ПК Мездра проучв., фот.