Експедиции през 2007 г., проведени или с участието на членове на ПК "Искър"

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 2 Прониквания в пропасти край с. Карлуково 3 клубна тренировъчна
януари 1 Обход на район и проследяване на карстови води, с. Губеш 1 МОЕРПА проучвателна
януари 2 Пещери в м. Мижишница, Врачански Балкан 2 МОЕРПА проучвателна
януари 1 Поставяне на парапети в Темната дупка, гара Лакатник 2 клубове, София обезопасяване
януари 1 Поставяне на парапети в Темната дупка, гара Лакатник 2 клубове, София обезопасяване
януари 2 Прониквания в пропасти край с. Карлуково 4 клубна тренировъчна
януари 2 Еминова пещера, с. Борино 1 МОЕРПА проучвателна
февруари 3 Пещери в района на с. Чирен и с. Лиляче 1 национална проучвателна
февруари 1 Поставяне на парапети в Темната дупка, гара Лакатник 2 клубове, София обезопасяване
февруари 2 Пещери в м. Кастракли, с. Борино 1 МОЕРПА проучвателна
февруари 1 Поставяне на парапети в Темната дупка, гара Лакатник 3 клубове, София обезопасяване
февруари 2 х. "Леденика": пропаст Съперницата; обход и локализация в Стрешерския дял на Балкана 2 МОЕРПА проучвателна
февруари 1 Поставяне на парапети в Темната дупка, гара Лакатник 2 клубове, София обезопасяване
февруари 1 Пещера Духлата, с. Боснек 2 клубна тренировъчна
март 2 Пещери около Дряновския манастир 5 национална сбор
март 2 Пещери в м. Горни Варак и изворите на р. Златица, с. Зверино 1 МОЕРПА проучвателна
март 10 Международна: пещери в Западна Украйна 3 ПК "София" проучвателна
април 6 Пещери около с. Лютиброд и м. Черепиш 2 национална проучвателна
април 3 Прониквания в пропасти край с. Карлуково 8 клубна тренировъчна
април 4 "Смилян 2007": пещери около горното поречие на р. Арда 2 национална, PHARE проучвателна
април 4 Прониквания в пещери и пропасти в м. Злостен 9 клубна тренировъчна
април 2 Реставрация на ск. манастир "Св. Марина", с. Карлуково 3 Фл. Марков спелео-археол.
април 2 Реставрация на ск. манастир "Св. Марина", с. Карлуково 3 Фл. Марков спелео-археол.
май 2 Прониквания в пещери и пропасти в м. Злостен 4 СК "Непиаст" проучвателна
май, 12-13 2 Пещера Догласка, х. "Леденика" 1 МОЕРПА проучвателна
май, 24-27 4 "Крушуна 2007", с. Крушуна 6 национална сбор
май 7 Международен сбор на спасителите, п-в Крим 1 УСА трен. сбор
юни 1 Пещери около гара Лакатник 1 ГКП проучвателна
юни 1 Пещери около гара Лакатник 1 ГКП проучвателна
юни 2 Реставрация на ск. манастир "Св. Марина", с. Карлуково ? Фл. Марков спелео-археол.
юни 3 "Смилян 2007" (продължение): пещери около горното поречие на р. Арда 2 "Мурсалица", PHARE проучвателна
юни 3 Балкански сбор на пещерняците, с. Тешел 14 BSU сбор
юли 1 Пещера Катя и обход на района, р. Трескавец, гара Бов 2 МОЕРПА проучвателна
юли 2 Проникване в Ямата, с. Кипилово 7 клубна тренировъчна
юли 2 Пещера Дотрафка 1 МОЕРПА проучвателна
юли 2 "Яворец 2007" 5 национална проучвателна
юли 3 Пещери около м. Мижишница, Врачански Балкан 1 МОЕРПА проучвателна
август 1 Обход на район, р. Трескавец, гара Бов 1 клубна проучвателна
август 1 Обход на район, с. Заноге 1 МОЕРПА проучвателна
август 3 "Арбанаси 2007", с. Арбанаси 4 национална проучвателна
септември 9 Национални курсове за обучение (1 инструктор, 6 - картиране) 7 нац., БФСп обучение
септември 2 Пещери около х. "Леденика" 1 МОЕРПА проучвателна
септември 1 Разкопаване на губилище, с. Комщица 1 МОЕРПА проучвателна
септември 3 Пещери в циркус Бански Суходол 3 "Хеликтит" проучвателна
септември 1 Разкопаване на губилище, с. Комщица 1 МОЕРПА проучвателна
септември 1 Пещера Проденица, х. "Петрохан" 1 МОЕРПА проучвателна
септември 1 Проникване в Духлата, с. Боснек 3 клубна тренировъчна
октомври 1 Проникване в Духлата, с. Боснек 4 клубна тренировъчна
октомври 2 Национален сбор на спасителите 3 нац.,АСО-БФСп трен. сбор
октомври 1 Проникване в Духлата, с. Боснек 2 клубна тренировъчна
ноември 1 Проникване в Ямката, с. Трекляно 2 "Искър", фотоклуб тренировъчна
ноември 1 Проникване в Темната дупка, гара Лакатник 3 клубна тренировъчна
ноември 1 Разкопаване на периодичен извор, гара Бов 1 МОЕРПА проучвателна
ноември 2 Прониквания в пропасти край с. Карлуково 5 клубна тренировъчна
декември 1 Прониквания в пещери, мах. Полатен, мах. Асен 1 фотоклуб тренировъчна
декември 10 Международна: пещери в Западна Украйна 3 ПК "София", ПК "Искър" проучвателна
декември 1 Проникване в Кривата пещ, с. Гинци 4 клубна тренировъчна
декември 6 "Празнична експедиция": Пещери и карст, м. Кастракли, х. "Орфей", с. Борино 2 МОЕРПА проучвателна

*Не са включени експедиционни прояви, проведени в рамките на програмата на курс "Пещерняк". Не са включени и участията на спасителите от клуба в спасителни акции и други непланови прояви на АСО.

Изготвил: Иво Тачев

Powered by Drupal - Design by artinet