Новини 2002-2006 г.

ВЕСТИ - 2006

* * *

На 20.12.2006 г. се проведе Общо събрание на ПК "Искър", на което присъстваха 22 от общо 29-те членове на клуба. Събранието утвърди решенията на УС относно членския състав на клуба, прие отчети за дейността на УС и клуба (отчетния доклад на УС може да се види тук), направи промени в Устава на сдружението и избра нов Управителен съвет в състав: Иво Тачев, Венцислав Пенчовски (Бастуна), Цветан Остромски, Вихрен Петков и Калоян Първанов. За "нов" Председател бе избран "старият" - Иво Тачев. За отговорник по материалното осигуряване на експедиционната дейност бе определена Александра Стайчева. Като най-важно решение относно бъдещата дейност на ПК "Искър" единодушно бе поискано УС да направи всичко възможно за осигуряване на подходящо помещение, където при нормални условия да се провеждат седмичните сбирки на клуба и занятията с курса "Пещерняк", който ще продължи да се провежда редовно, както и досега.

* * *

Предколедно група пещерняци от ПК "Искър" извърши прониквания за разкършване в няколко пропасти в землището на с. Карлуково (С-20 и др.). Съботата и неделята бяха използвани по своето основно спелео предназначение, тъй като следващите уикенди са за празнуване.

* * *

В средата на м. ноември немалобройна група пещерняци от ПК "Искър" оползотвори съботния и неделния ден с прониквания за разкършване в пещери и пропасти в Стрешерския дял на Врачанския Балкан. В съботата бе обстойно проникнато в т. нар. "стари части" на пропастната пещера Беляр, а в неделята, докато наблизо врачанският клуб "Стрешеро" провеждаше изпита на курса си "Пещерняк", искърска група се спусна в красивата пропаст Резньовете над х. Леденика. Е, имаше и по-улегнали естети, които посетиха благоустроената пещера "Леденика". Накрая всички бяха доволни от постигнатото през 2-та дни, а това е най-важното!

* * *

Ето че дойде краят на месец октомври, а с него - и "вододелът" между летния и зимния период за пещерняците - традиционната Среща на ветераните. Въпреки липсата на разгласа за събитието и промененото място за провеждането му, и тази година във Врачанския Балкан (този път - на х. "Околчица") успяха да се съберат ветерани и кандидат-ветерани на пещерното движение от Враца, Монтана, София и Стара Загора. И участник от ПК "Искър", разбира се. В двата прекрасни есенни (почти летни) дни бяха не само обменени сладки приказки и пожелания "Наздраве!", но и (съвсем по ветерански) локализирани 4 пещери в района и беше открита и картирана една нова 20-метрова пропаст. Особено ценно бе локализирането на отдавна търсената пропаст Грамадата (прибл. -60 м), която тепърва предстои да бъде проучена.Трябва да си признаем, че никой пещерняк-ветеран нямаше да може да открие пропастта, ако не беше бай Найден от с. Челопек и неговото чувство за ориентация с точност, по-голяма от точността на GPS. Тази пропаст е мястото, даващо най-реални надежди за проникване в предполагаемата система на карстовия извор под Ключни дол с теоретична денивелация около 580 м. Бъдещото проучване и евентуално продължаване на Грамадата трябва да е дело не само на ветераните...

* * *

В почивните дни на 23 и 24 септември се проведе поредната експедиция на МОЕРПА за разчистване и проникване в Мижишница-2 и отново двама "искърци" се включиха в нея. Постигнат беше известен напредък в пробиването на мощната глинена тапа на пропастта, но все още има доста работа за отхвърляне, за да се стигне до така желаното влизане в очакваната същинска пещерна система.

* * *

Общо петима пещерняци от ПК "Искър" завършиха успешно тазгодишните национални курсове за квалификация, проведени от БФСп от 9 до 16 септември. Трима завършиха курса за техническо усъвършенстване, а двама - курса по картиране и научно-приложни методи. Така клубът засилва своя потенциал за проучване на подземните природни творения. На всички новодипломирани - честито и пожелания за успехи под и над земята и радост от нови пещерни открития и постижения!

* * *

Продължават експедициите на МОЕРПА и в тях продължава участието на пещерняци от ПК "Искър". В първите дни на м. септември двама "искърци" се включиха в поредната експедиция за разчистване и проникване в нови пещери в района на Мижишница и Барките. Работата бе съсредоточена в Мижишница-2 и в "отписаната" преди години тясна пропаст с временно име "Цецова дупка" (на СИ склон на Кьосов връх). В резултат стана ясно, че вероятно във втората ще се проникне още при следващата експедиция (името на пропастта трябва да е Барки-17), а в Мижишница-2 предстои още доста сериозна работа, която може да се оправдае с интересно откритие.

В неделния ден на 10.09.2006 г. продължи работата на МОЕРПА за разкопаването на сегашното дъно на пропастта Катя над гара Бов, отново с участник от "Искър". Кратката експедиция този път беше "късметлийска" - Катя се отвори! Отборът вече очаква с нетърпение следващите почивни дни, за да нарами инвентара и да проникне в новооткритите части. Не са безпочвени надеждите в скоро време Катя да се окаже поредната голяма пещера в близост до София!

* * *

Не мина без участник от ПК "Искър" и националната експедиция "Арбанаси 2006" край едноименното великотърновско село. Основната цел на експедицията беше Арбанашката пещера, в която за пръв път бе проникнато до вероятния й (засега) край. Формираните 3 картировачни екипа започнаха цялостно картиране на пещерата, като успяха да картират галерии с обща дължина между 550 и 600 м. По субективна преценка на групата, проникнала до сегашния край, това е вероятно по-малко от половината от дължината на обходените части, като остава възможност за бъдещо продължение на пещерата. Трасирано бе развитието на пещерата в местността по метода на биолокацията, но не бе установен краят на подземната хидросистема (евентуален карстов извор); потвърди се преценката, че потенциалът на пещерата е над 2000 м дължина. По време на експедицицията бяха локализирани и маркирани нови пещери и пропасти в района за бъдещо доизследване и картиране. Всичко това предопределя вероятното провеждане на следваща национална експедиция в този район през идната година (дано!). Благодарности за чудесната организация на "домакините" на експедицията - клубовете "Дервент" (В. Търново) и "Саламандър" (Ст. Загора)!

* * *

Едноседмична моерпенска експедиция в района на Барките и Мижишница се проведе от 22 до 30 юли. По здравословни причини не можа да участва Иво Тачев, а Цецо Остромски се включи "от движение" във втората половина на експедицията (от 26-ти) след участие в спасителското мероприятие в Монтана. Въпреки сравнително малкия си състав - трима постоянни участници (гладния за нови дупки ръководител Мария Златкова, майстор-готвача Марио Стоянов и техническия ръководител Стоян Петков), с подкрепата на двама като среден брой приходящи, резултатите са обнадеждаващи. Открита, проучена и картирана бе една напълно нова пропаст - "Мижишница 4" с дълбочина 41 м.. Продължихме работата в "Мижишница 2" и Цецовата дупка между Барките и Змейова. Разчовъркан бе и нов обект с работно име "Копривата". Има данни и за други обекти, но ... следващия път.

* * *

Тримата спасители от клуба (Георги Георгиев - Гогата, Жоро Стайчев и Цецо Остромски) взеха участие от 24 до 26 юли в международното учение на организациите за гражданска защита и спасяване от югоизточна европа "Защита 2006". Целта на учението бе отработване на съвместни действия при терористичен акт. Наред с регионалните звена на Гражданска защита, ДОТИ - МВР, Пожарна защита, Бърза помощ, ПСС и др., както и на сродни звена от Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Словения, участва и 10-членен екип от АСО към БФСп. Обектът на "терористичния акт", "хотел Интернационал", бе в същност запустелия строеж на хирургичното отделение на окръжната болница в Монтана. Способите за пещерно спасяване, практикувани в аварийно спасителния отряд, се оказаха доста ефективни при евакуацията на пострадали от високите етажи на сградата. Същинската част от учението започна на 25 юли в 9 сутринта. Кратки демонстрации бяха наблюдавани от министри и други официални лица на следващия ден.

* * *

Събирането на клуба при Марциганица много напомняше родова среща. Млади и стари, някои от които се запознаваха сега, но обединени от обща черта и заразени с ентусиазъм. Покрай суматохата и късното ни пристигане рожденият ден на любимия ни Жоро Стайчев бе попретупан. Докато „младежите” кротко буйстваха, по-улегналите философски наблегнаха на спомени, планове и бира. Изобилието на пещерняци и пещери предопредели разпределянено ни по различни обекти. Докато някои крояха амбициозни планове за Дружба, Иванова вода и Ледницата, основна част от клуба се понесе към Топчиика. Аз (Явор), Цецо Остромски и Уважаемия Председател на клуба Иво Тачев избахме „туристическите” Хралупа и Ямата. Не бяха изпуснати нито един от съпровождащите елементи. Лутане без пътека , губене, ориентиране, търсене, откриване, снимане, сладки приказки , зловещо усукване на коляното на нашия Председател, наслаждаване на подземните красоти, заснемане кратко филмче за Хралупата и прибиране по нощите под съпровода на гръмотевици. Неделният ден бе посветен от „младежите” на Иванова вода. Аз, Светльо, Диляна и Цецо Остромски насочихме интереса си към тракийското светилище Белинташ. След много снимки и коментари за многото посетители, залели светилището, успяхме да се приберем в София по светло (на същия ден), което е рядкост за „искърци”.

(Разказва: Явор Стоянов)

* * *

Двама членове на ПК "Искър" (Ц. Остромски и Г. Стайчев) взеха участие в експедицията в памет на трагично загиналия преди една година Венцислав Стоянов в пропастната пещера Камбанките над с. Мугла. При тазгодишните прониквания най-после бе преодолян теснякът на старото дъно и след дълги години на надежди бе достигнат краят на пропастта. Евентуални подробности за експедицията - на сайта на БФСп.

* * *

Поредни планински изстъпления на компанията Мишо, Верка, Явор и Сашка. Този път за жертва бе избран Мальовишкият дял на Рила, и по-точно маршрутът ЦПШ –з.БАК- з. Страшното езеро-Йончево езеро-ЦПШ.

Планината яростно се отбраняваше. Върху главите ни се стовари последователно суграшица, градушка и проливен дъжд. Всичко това - докато газехме из снежните преспи през мъглата. За десерт бяхме печени от Слънцето. Всичко накуп ни донесе много радост и мазохистична наслада. Все пак е девети юли!

(Разказва: Явор Стоянов)

* * *

Ново - 09.07.2006: Българската спелеология май започва да се изражда: изглежда, неоткритите пещери с дължина над 10 м попривършиха и затова за нови открития ще са нужни и малко изкопчийски усилия. Само че вече "смъкнахме летвата" и започнахме да картираме и дупчици от по 5-6 метра. Нещо такова бяха картираните на 9-ти юли от горе-долу същата героична група две нови пещери край с. Лютиброд (една с дължина 7 м и един карстов комплекс с обща дължина 19 м). И тези две пещерки ще тежат на сметката на ПК "Искър"...

* * *

Тазгодишният месец юли започна с нова пещера. При една целенасочена разходка на 01.07. по улеите около Ритлите край с. Лютиброд З. Илиев (ГКП-БФСп) и пишещият тези редове "искърец", заедно с един бъдещ пещерняк, картираха поредна "нова" пещерка в този район (дължина 47 м и денивелация +6 м). За картотеката пещерата е нова, въпреки че се намира не много високо над шосето и входът й се вижда от него. Недалеч от нея са набелязани и други нови пещери, но поради изсипалите се обилни дъждове те останаха за светлото бъдеще.

* * *

В съботния и неделния ден на 17-ти и 18-ти юни около десетина пещерняци от клуба, заедно с приятели, се поразходиха в района на с. Зимевица и проникнаха в някои от тамошните пещери и пропасти - Елата, Колкина дупка и Гивалака. Начинанието бе допълнено с празнуване на два рожденни дни, а в самия си край бе обилно полято от проливния летен дъжд.

Колкина 1 Колкина 2

Мария на входа на Колкина дупка             Екипиране на Колкина

* * *

Ето какво се случи на част от клуба в неделя , 18.06.06г. Ударна туристическа група "Искърци" в състав: Явор, Верка, Мишо и брат му, зарязахме земните недра и се отправихме към висините на Балкана. Минахме така наречения "алпийски траверс" от х. Добрила през околните върхове. След 9 часа усилено трамбоване се прибрахме доволни, получили физическо и морално удовлетворение, както и различни степени на слънчево изгаряне (нещо, което не можеш да получиш и в най-добре уредената пещера). Поздрави от висините! Очаквайте и снимки.

(Разказва: Явор Стоянов)

* * *

Имаше един участник от ПК "Искър" в проведената от 05.06. до 11.06. национална експедиция край х. "Околчица", организирана от клуб "Стрешеро" - Враца. В различни периоди в нея взеха участие пещерняци от Враца, Монтана, Русе, Сливен, Стара Загора и София. Въпреки изключително неблагоприятните климатични условия, целите на експедицията бяха донякъде постигнати - беше открита и картирана една нова малка пропаст, бяха прекартирани две от известните пещери, бяха локализирани 11 пещери и пропасти в Базовския дял на Врачанския Балкан и проверени координатите на още 4. Направени бяха снимки на входовете и бяха подновени маркировки. Извършени бяха и прониквания в Боркова дупка. В края на експедицията бе отпразнуван 60-годишният юбилей на зав. ГКП към БФСп Здравко Илиев.

* * *

В последната майска събота за пореден път мръднах до пещерите от комплекса Манастирище, с. Байлово. На Манастирище 1 се е отворил трети вход, с който пещерата има вече повече входове от размера си. Когато поизсъхне теренът, ще трябва да се драсне нова карта на дупката. Има и едно обектче, в което може да се покопка. Та някой, като ни идва на гости на вилата в с. Караполци, може да се включи в дейността.

(Разказва: Явор Стоянов)

* * *

На 21 май, неделя, докато курсът провеждаше редовните си занимания, Вихрен, Явор, Верка и Симона Яворова (1 година и шест месеца), направихме бърза инспекция на пещерите до махала Дреново. Установихме пропадане на входа на Голямата Темнота, разкопавана и култивирана с много любов от нас и други в предишни години. След екипиране на 5-метровия входен отвес установихме, че три големи скали, крепящи се една друга, пречат на достъпа. Някой старателно бе разчиствал ( предполагам, "Академици") , но за проникване са нужни умения в областта на взривовете. Е, който ходил... ходил. Раздолска яма съществува, но входът й – не. Склонът над него се е свлякъл и сега може да влезе само поточето. Тук положението не е толкова лошо. Необходимо е само да се отстранят три кубика пръст. Дано някои ентусиасти или водата ( което е по-вероятно) свършат това. Поне набрахме мащерка!
(Разказва: Явор Стоянов)

* * *

Ден след Гергьовден курсистите от ПК "Искър" и ПК "София" проведоха тренировъчно проникване в Темната дупка на Калотина – една относително мокра пещера. Въпреки сравнително краткото проникване мнозина от тях разбраха от опит, че екипировката има значение. На дъното нашия биоспелеолог Митко Кожухаров проведе нагледен урок по събиране на биологичен материал в подземни води.
Всичко тече...         Мефистофел
Всичко тече...                                                 Мефистофел злорадо наблюдава кой ще цопне в езерото

* * *

Не мина без "искърско" участие и на голямата гергьовденска експедиция в м. Злостен край гр. Котел, проведена от различни пещерни клубове и отделни пещерняци от цялата страна. С проникването си в новооткритата дълбока пропаст в района Алекс успя да изживее най-голямата радост на спелеолога - радостта на първооткривателя. Пожелаваме й още много такива моменти, а в най-скоро време - да успее да слезе и под кота -200 в новото откритие! Честита нова дълбока българска пропаст и дай Боже всекиму!

* * *

По случай Гергьовден спретната група "искърци" (Явор, Вихрен, Спартак и Лети) притичахме до Малката Балабанова (с. Комщица). Разбихме фирновата тапа на входа и след бърза разходка из пещерата излязохме да се насладим на последиците от разразилата се по време на проникването гръмотевична снежна буря. Бяха снети GPS координатите на двете Балалбанови пещери, както и на разкопавания от нас „обект” наблизо.

(Разказва: Явор Стоянов)

* * *

В дните около 1-ви май членове на ПК "Искър" се включиха и в пещерни прояви извън клуба. Ц. Остромски взе активно и ползотворно участие в проведената проучвателна експедиция на спелеообщество "МОЕРПА" в Стрешерския дял на Врачанска планина. При тази експедиция бе открита и картирана поредна нова пропаст във валога Влайне (Влайне-6), продължена бе работата по проучването на откритата преди месеци пропаст Влайне-5 и бяха започнати опити за разчистване на въртопи в м. Мижишница. В същото време И. Тачев, заедно със зав. ГКП Здравко Илиев, с кратък еднодневен набег продължиха локализирането и маркирането на пещери в района на гара Лакатник, при което бяха набелязани обекти за провеждане на предстоящото практическо занятие по картиране на курса "Пещерняк" на ПК "Искър".

* * *

Трите почивни дни около 1-ви май бяха оползотворени от част от членовете на ПК "Искър" и повечето курсисти в Челопешкия дял на Врачанска планина. Участниците в начинанието осъществиха прониквания с тренировъчна и опознавателна цел в пропастните пещери Въртешката (Номер 13) и Панчови грамади (-102 м). Последната за някои "искърци" беше "първи стотак". Да им е честито!

* * *

Хубавият пролетен празник Великден бе посрещнат от голяма част от членовете на ПК "Искър" и повечето от курсистите в Пещерния дом край с. Карлуково. Трите празнични дни (22-24.04) бяха изцяло посветени на практическата подготовка на курса "Пещерняк". Покрай интензивните занимания на курса на скалите до Пещерния дом и на входа на пещерата Проходна, курсистите се запознаха "при бойни условия" и с някои от най-забележителните пещери в района: Темната дупка с отвеса, Свирчовица - отвеса и основната пещера, и Банковица. Занятията, макар интензивни и уморителни, несъмнено бяха от голяма полза. Сега вече наближава практическият изпит на курса...

* * *

На 09.04.2006 г., предварително планирано като практическо занятие на курс "Пещерняк", от ПК "Искър" бе направено масово проникване в пропастта Пропасттъ над гара Лакатник. В пропастта проникнаха общо 15 човека, почти всички курсисти и почти всички - до дъното. За курсистите това бе първата "истинска" пропаст. При проникването бяха изпълнени от всички участници следните задължителни елементи: спускане по ед. въже, залюляване над умряла овца, газене през купчини боклуци, прескачане на умряла овца, изкачване по ед. въже (забележка: някои от елементите не бяха предварително предвидени).
Поради липса на подходящи конгреси масовото проникване бе посветено на пролетта и началото на активния пещерен сезон. Резултат от масовката бяха всеобщото задоволство, три нови спита в пропастта и две окаляни въжета.

* * *

Курсът "Пещерняк" - 2006 г. на ПК "Искър" започна с пълна сила практическите си занимания по Техника на единичното въже по скалите край г. Лакатник. Въпреки интензивността им, при едно от тях в края на м.март пишещият тези редове успя да се "скрие" из местността и да се разходи за припомняне на пейзажа на този интересен карстов район. Тук можете да видите резултата от разходката с размисли за бъдещи открития около Лакатник.

* * *

3 март

В тазгодишното издание на традиционния третомартенски пещерен сбор край Дряново отново имаше сравнително многобройно "искърско" участие. Групата на клуба този път включваше преобладаващо курсисти от курса "Пещерняк" и затова проникванията в пещерите "Андъка" и "Бачо Киро" имаха особена стойност като първи стъпки в пещерната практика и запознаване с този богат на пещери район. Някои от участниците дори се пробваха в професионалната област "ВиК".
По същото време почивните дни оползотвориха и други членове на ПК "Искър", най-вече като спелеоизкопчии: клубът помогна с един участник на експедицията на сдруж. "МОЕРПА" край х. "Орфей" (с. Борино) и с двама - на начинанието за разчистване на вход на нова пещера над Турски дол край гара Лакатник.

* * *

Част от членовете на ПК "Искър" не можаха да се отдалечат дори за малко от пещерите и посрещнаха новата 2006 г. в един от интересните пещерни райони - Синанишкия, над с. Илинденци. Покрай подобаващо веселото празнуване някои успяха да направят проникване в Шаралийската пещера, а други - да направят проучвателни обходи по склоновете на вр. Шаралия и в околностите на х. "Мура". За жалост, набелязаното локализиране на пещерите в м. Зандана над с. Илинденци не бе направено поради непрекъснатия силен дъжд.
За приятното и успешно начало на новата година дължим благодарности на "хижарката" - отдавнашната ни позната и пещерна съмишленичка Димитрина.

ВЕСТИ - 2005

* * *

Двама от членовете на ПК "Искър" се обучаваха в проведените в средата на м. септември 2005 г. национални курсове за пещерняци, организирани от БФСп. В резултат на усърдната работа на обучавани и на инструктори клубът разполага с още един спасител и един технически усъвършенстван пещерняк (Г. Георгиев - Гогата и Калоян Първанов). На двамата пожелаваме успехи и открития под и над земята, а на новия спасител - и още нещо: да не му се налага да участва в реални спасителни акции, а само в учебни!
Честито и наздраве!

И все пак те са три!

Компактна и лекопреносима група от трима "искърци" (Ц. Остромски, И. Георгиев, И. Тачев) осъществи в неделния 28-и август 2005 г. кратък набег до билото Глама над с. Дружево (Софийско). Целта беше локализиране и проверка на пещерите в районите на м. Драндарска кукла и венците на вр. Гарванец. Е, набелязаната програма беше изпълнена наполовина - за втория район така и не остана време. Първият район обаче се оказа достатъчен, за да задоволи глада на групата за нови впечатления, познания и ... открития. Освен локализирането и маркирането на пропастите "Драндарска-1" и "Драндарска-2", групата се натъкна (преоткри) и на "Драндарска-3", за която не е постъпвала информация в ГКП, но за нейното съществуване имаше мъгляви сведения от работилия през 70-те години в района ПК "Арго" - София (чийто бивш член е пишещият тези редове). Поради липса на съответна подготовка с материална база проучването и картирането на пропастта беше само започнато. Отсега е почти сигурно, че това е най-дълбоката (за съжаление, и най-тясната) от трите Драндарски дупки (а при късмет защо не и в цялото землище на с. Дружево...). Работата в района ще продължи с докартирането й - най-вероятно след средата на м. септември.
Като заключение препоръчваме на всички любители на природата да посетят тази местност и да видят с очите си забележителното геоложко явление Драндарска кукла!

* * *

Трима членове на ПК "Искър" участваха в злополучната национална експедиция "Мугла 2005" (от 02 до 09 юли) и последвалите я спасителни действия за изваждането на тялото на нашия колега от Русе Венцислав Стоянов, който загина в пропастната пещера "Камбанките" при поредното проникване за нейното допроучване и продължаване. Вечна му памет!
Информация за резултатите от експедицията очаквайте от сайта на организаторите от ПК "София", а за сполетялото ни нещастие и проведената спасителна акция - от БФСп.
Въпреки тежката загуба, работата в "Камбанките" и в района вероятно ще продължи в недалечно бъдеще.

* * *

В слънчево-дъждовната неделя на 29.05. курсистите от курс "Пещерняк"-2005 на ПК "Искър" направиха първия си принос към изучаването на българските пещери. При проведеното учебно практическо занятие по картиране двете групи картираха общо две нови малки пещери и една пропаст в м. Шишмановото кале над с. Лютиброд (пещерен подрайон Черепиш). Направена бе и повърхностна картировка между две от тях, която показа, че преполагаемата връзка между тях е малко вероятна. На последвалото теоретично занятие по картиране в София задружно бяха сглобени черновите на два от картираните обекти. Е, да се надяваме, че новокартираните пещери няма да са последните за участвалите в картирането курсисти...

* * *

Най-после Главната картотека на пещерите в България (ГКП) към БФСп има нова база данни и съответното софтуерно приложение за управлението й (ПП "PESTERI"). В сравнение със старата тя е значително разширена и предвижда съхранение на данни не само от постъпващите досега фишове "А" и "Б", карти, описания на достъпа и технически описания, а също: GPS-координати и фотографии на входовете, допълнителна научно-изследователска информация, данни и класификации относно опазването и юридическия им статут, както и систематизиране и управление на цялостната база от хартиени и електронни документи и съответните авторски права. Засега, макар и в работно състояние, софтуерната система има нужда от по-нататъшни допълнения и усъвършенстване, и най-вече от постъпване на по-пълна и систематизирана информация относно документираните пещери, което може да стане само с координираните усилия на всички български пещерняци. ПП "PESTERI" е уеб-базиран, а базата данни е SQL-съвместима, и съответно могат лесно да бъдат модифицирани.
С радост трябва да допълним, че системата е разработена от член на ПК "Искър". Предвижда се в скоро време кодът, документацията и изискванията към постъпващата в ГКП информация да бъдат предоставени публично за корекции и допълнения от страна на всички заинтересовани български пещерняци и БФСп, а вероятно след това - и на световната пещерняшка общност за адаптиране и развитие. Предстои изграждането на on-line клубна картотека на ПК "Искър" на нейна основа в този сайт.
Засега, можете да видите класацията на най-дългите (над 1000 м) и най-дълбоките (над 100 м) пещери в България, автоматично генерирана с ПП "PESTERI" от базата данни на ГКП.

* * *

Вече свикнахме месец май да има много празнични дни и съответно - много пещерни експедиции. Така започна и тазгодишният. В почивните дни около Великден и Гергьовден в самото начало на месеца ПК "Искър" проведе експедиции с познавателна и учебно-тренировъчна цел край с. Карлуково (30.04. - 02.05.) и в района на х. "Леденика" (06.05. - 08.05.). Бяха извършени прониквания в най-популярните пещери и пропасти около с. Карлуково и в м. Глигора, както и в пропастта Резньовете над х. "Леденика". В тях участваха не само много от членовете на клуба, но и голяма част от курсистите от курс "Пещерняк" - 2005 г. Все пак, практическите занятия на курса не трябва да прекъсват, а най-полезни са те в реални "бойни" условия, когато наблизо са повечето от опитните пещерняци и инструкторите от клуба. Така курсистите можаха да докажат, че "ще ги бъде" и скоро клубът ще има свежи и пълноценни попълнения. Ех, ако и времето беше малко по-благосклонно...
По същото време (от 01.05. до 08.05.) в района на гара Черепиш се проведе националната експедиция "Черепиш '05", организирана от ПК "Стрешеро" - гр. Враца и БФСп, в която, наред с пещерняци от Враца, с. Зверино, Монтана, Сливен, София и Хасково, взеха участие и двама "искърци". Безспорно, това беше една от най-плодовитите национални експедиции не само от последните години - за осемте дена бяха открити и картирани общо 35 (!) нови пещери и пропасти в района, а на горе-долу още толкова от известните вече пещери бяха снети GPS-координати и бяха маркирани, а базата от данни на ГКП към БФСп бе чувствително допълнена. Така районът с. Лютиброд - гара Черепиш се доказа като един от най-богатите по брой пещери в България и е на път да стане и един от най-добре проучените от спелеоложка гледна точка. В рамките на експедицията ПК "Искър" се "отчете" с десет картирани пещери. Но и за неуспелите да участват остана възможността за себедоказване в изследователското поприще - бяха набелязани още пещери за проучване и картиране при следващи експедиции. А такава на национално ниво явно ще трябва да има и догодина - поле за действие има, пък нали и вече стана традиционна!
Без преувеличение "Черепиш '05" бе една от онези експедиции, които запазват у пещерняка една трудно обяснима сладка тръпка на спомена години, години наред...

* * *

Експедиционната 2005-та година на ПК "Искър" започна. И то от самото си начало - с участието на Жоро Стайчев в съвместната сръбско-българска експедиция за проучване на може би най-дългата пещера в Сърбия - Лазарева печиня (планина Кучай), в резултат на която бяха картирани над 1300 м нови галерии. В две от съботите и неделите на м. януари групи от по 3 - 4 пещерняци от клуба проникнаха в Духлата (с. Боснек), като целта беше да се "поддържа формата". Друга група от трима членове на клуба се включи на 09.01.2005 г. в координираното от ПК "Хеликтит" проучване и картиране на новооткритите части в една от най-дългите пещери в България - Темната дупка (г. Лакатник), в което участват повечето пещерни клубове от София.

* * *

ВЕСТИ - 2004

* * *
Зимата настъпва... Все пак експедиционната дейност на ПК "Искър" не секва. В две от съботите и неделите на м. ноември групи от по 3 - 4 пещерняци от клуба проникнаха в пропастните пещери "Пропасттъ" (с. Лактник) и "Елата" (с. Зимевица), като целта беше да се "поддържа формата" и да се разшири познанаването на пещерите в близките до София райони. Друга група от трима членове на клуба се включи на 21.11.2004 г. в организираното от ПК "Хеликтит" почистване на "Духлата (с. Боснек), в което взеха участие и пещерни клубове от София, Русе и Пловдив.

* * *
На 30 и 31 октомври 2004 г. край х. "Леденика" се проведе традиционната Среща на ветераните, на която ПК "Искър" отбеляза 25-годишнината си. Дойдоха много настоящи и бъдещи ветерани на пещерното дело от Ботевград, Враца, Монтана, София, Ст. Загора... На празненството, разбира се, бяхме и ние - "искърци" (седем "сегашни" и много от "предишните"). Имаше от всичко по много - хапване, пийване, разкази за пещерни "подвизи" и случки, прожекция на видеофилми и диапозитиви от национални и "искърски" експедиционни прояви. Клубът беше поздравен официално от БФСп по случай годишнината си - лично от председателя на федерацията д-р Петър Берон.
Хубавото време предразположи много от участниците към разходки и прониквания в близки и по-отдалечени пещери. Пещерняци от "Искър" бяха в Резньовете и Барките-8, като някои вече събираха филмов материал за прожектиране при бъдещи срещи и празненства.
Благодарим на домакините - Танци и Пламен Петков от Враца, които организираха събитието; също и на Стоян Петков (Таната) за подсигуряването на електричество.

* * *
На 03.10.2004 г. трима "искърци" посетиха пещерите "Свърдела" и "Пещерето" в района под вр. Яворец, с. Лакатник, както и други карстови обекти наоколо. Най-изненадващо се оказа, че пещерите са си на мястото и са си същите! По силно изострения интерес на участниците и неприкритата възбуда в разказите им може да се стигне до извода, че и добре забравените пещери могат да играят ролята на нови. Така че, да "уважаваме" отвреме-навреме и "старите" пещери с присъствието си!

* * *
Ето че след дълго колебание (почти две години) на 12.08.2004 г. двучленен отбор от ПК "Искър" отново посети "нивата" си на Петрохан - пещерата "Петрохан", намираща се между Историческия път и вр. Проденица. Този път целта бе тя да бъде картирана и да бъде определена съдбата й: да мине в архива на картотеката на българските пещери или пък опитите за проникване по-навътре да продължат. Е, задачата беше изпълнена - към списъка на картираните от "Искър" пещери бе добавена още една със скромни размери (обща дължина 48 м и денивелация -12,5 м). По-интересната част от изпълнението на набелязаните цели бе заключението, че пещерата може да продължи още, макар и с много усилия - все пак те си струват при перспективата за влизане в подземна водна система с теоретична денивелация над 800 м! Така най-вероятно през следващото лято "Петроханиите" ще продължат.

* * *

В края на август и началото на септември пещерняк от ПК "Искър" взе участие в няколко поредни експедиции на ПК "Стрешеро" (Враца) и спелеообщността "МОЕРПА" в района на х. "Леденика". В тази интересна и лесно достъпна част на Врачанския Балкан се оказа, че ни очакват още пещерни открития. Намерена беше красивата пропаст Съперницата (прибл. -70 м), за чието съществуване имаше сведения и която бе търсена от поколения пещерняци в продължение на близо 40 години! Разбира се, по-голямата част от участниците проникнаха в нея, за да се насладят на красотата й и да я запечатат за спомен - кой на филмова лента, кой на видеокасета. Търсенето на Съперницата донесе и нови открития - три нови пропасти: Козия трап (-50 м), Гарванец (-20 м) и Конорска дупка (-15 м), които бяха картирани и маркирани. Бяха набелязани и два перспективни обекта за разчистване и разширяване, които дават надежди за още открития. При обхожданията в района бяха снети координатите на още пет вече известни пещери.
Експедициите около х. "Леденика" ще продължат и в най-близко бъдеще, не само защото предстои картирането на Съперницата, а и защото настъпи сезонът за продължаване на картировката в новите части на Песопин камък. Дори и с това спелеоложката работа в Стрешерския дял на Стара планина няма да приключи. Затова не е случайно, че именно тук се предвижда в края на октомври ПК "Искър" да отбележи своята 25-годишнина.

* * *

Тримата пещерни спасители от ПК "Искър" (Ц. Остромски, Д. Кожухаров и Г. Стайчев) взеха участие в годишния сбор на аварийно-спасителните отряди от страната (х. "Околчица", 03-06.09.2004 г.). По време на сбора са проведени учебни спасителни акции в пропастите Яворец, Панчови грамади и Въртешката.

* * *

На 21 и 22 август ПК "Искър" проведе станалата вече традиционна ежегодна експедиция със спортно-тренировъчна цел за проникване в "Ямата-3" (-350 м) край с. Кипилово. Тази година в пропастта проникнаха общо седем пещерняци от клуба със сравнително малък сбор от годините си и пещерния стаж, като много от тях сега се запознаха с тази прекрасна и дълбока българска пещера. Затова групата се завърна с добро настроение и с желание за следващи прониквания в Кипиловската яма.

* * *

Имаше участник от ПК "Искър" в бългаския екип към експедицията в Еврен Гюнай Дудени в Турция, при която денивелацията на пропастта бе увеличена до -1428 м, с което тя стана най-дълбока в Азия и дванадесета в света. Експедицията се проведе от 15.07. до 10.08. 2004 г. В нея взеха участие осем български пещерняци, като от "Искър" беше Цветан Остромски. Очакваме подробен разказ с илюстрации за това начинание в сайта на БФСп.

* * *

На 25 юли ПК "Искър" се отчете с двама участници в бърза, лека и продуктивна сборна експедиция в района на гара Черепиш. След получени сведения за пещери от местни сподвижници четиричленната група успя за един ден да намери и картира три от тях, като "искърският" екип картира най-дългата от тях (около 85 м). Прибрахме се доволни от бързо свършената работа и чудесно оползотворената неделя. Толкоз.

* * *

Ето че увеселителните прояви продължават - на 17 и 18 юли ПК "Искър" и приятели отпразнувахме рожденния ден на Жоро Стайчев край Балабанов дол (с. Комщица). В тази прохладна местност се срещнаха млади и стари "искърци", колеги пещерняци от разни други софийски клубове - някои не се бяха виждали с години, други - от един-два дена. Покрай веселбата имаше прониквания в Голямата и Малката Балабанови дупки, както и "повърхностна спелеология" или просто разходки. А откритията идват неочаквано като приятните изненади - наши приятели се натъкнаха на тесен засега отвор със силно въздушно течение в горната част на Балабанов дол. Очевидно и тук предстои работа, защото може би ни чака нова интересна пещера в района.
Уикендът, освен приятен, май се оказа и полезен!

* * *

На 13 и 14 юни се проведе пещерен сбор край гр. Етрополе, организиран от тамошния пещерен клуб "Мрак". ПК "Искър" взе участие в него с шестима пещерняци. Основна цел на повечето участници и тази година беше проникването и продължаването на изследването на пропастната пещера Благова яма. В тази дейност се включиха в различна степен и повечето от участвалите в сбора "искърци" и клубна материална база. Друга група пещерняци от "Мрак" и "Искър" локализира и маркира четири пропастни пещери в м. Захлупените дупки, една от които бе нова и съответно - картирана. Набелязана беше необходимостта от провеждането на бъдещи експедиции в околностите на гр. Етрополе - поотделно за Благова яма и за м. Захлупените дупки.

* * *

ПК "Искър" регистрира скромно участие с един пещерняк в националната експедиция "Черепиш 2004", организирана от ПК "Стрешеро" - Враца и включена в календара на БФСп. За съжаление, цялостното участие в тази експедиция се оказа също толкова скромно - общо едва десетина пещерняци от Враца ("Стрешеро") и София ("Хеликтит", "Искър"), заедно с водачите и помощниците ни от с. Зверино. Радостно е, че резултатите от експедицията не са толкова скромни: за трите дни бяха картирани 8 пещери и пропасти, половината от тях са нови! Покрай проучвателната дейност по пещерите бе направен и опит за почистване на коритото на р. "Искър" в района. Поради липса на по-голям брой участници бе почистен само малък участък от поречието, но дори и с много хора реката покрай Черепиш няма да се почисти отведнъж, дори не и за година.

* * *

Част от по-младите и енергични членове на ПК "Искър", заедно с настървени курсисти, направи на 16.05.2004 г. полууспешен опит за проникване и разучаване на "Големата темнота". За жалост "Г.Т." прие през небезизвестния си тесняк "А4" само двама от шестимата поискали да влязат, но пък на тях им бе дадена възможността да обходят пещерата почти изцяло. За другите остана нарастналият ентусиазъм за следващи прониквания в "Г.Т.".

* * *

Трима членове на ПК "Искър" взеха участие в работата на националната пещерна експедиция "Славянка 2004", организирана от софийските клубове "Академик" и "Хеликтит" и с участието на пещерняци от спелеоклуб - гр. Солун (Гърция). С лагер над пътя с. Петрово - с. Голешово (под рида Шапатек) за десетина дни експедицията локализира и маркира почти всички пещери в района на Голешово, както и някои около Петрово. Няколко пещери и пропасти бяха прекартирани, открити бяха и две нови малки пещери - изключително красивата "Габатек" и тектонската "Сряда", но за сметка на това стана ясно, че две от документираните пропасти в района не съществуват (една дублирана и една унищожена от кариерите). След щателните обхождания на планината и подножието й вече може да се счита, че работата в тази част на Славянка е в общи линии приключена. Бяха осъществени и множество прониквания в по-забележителните известни пропасти в района. Общото мнение на участвалите в експедицията е, че бъдещи проучвателни експедиции в тази най-южна част на страната трябва да се проведат около с. Парил и планината Стъргач, както и по южните склонове на Славянка на територията на Гърция. Предвижда се в скоро време и по-малка експедиция за дообхождане и маркиране на останалите пещери около с. Петрово.
Повече информация за експедиция "Славянка 2004" очаквайте на сайта на клуб "Хеликтит".

* * *

ПК "Искър" взе участие в провелия се в началото на м. май юбилеен пещерен сбор край с. Карлуково със седем свои членове и петима курсисти. Централно събитие за клуба на тазгодишния национален пещерен сбор бе 70-годишният юбилей на Петко Недков (създател на ПК "Искър") и то бе отпразнувано заедно по подобаващ начин от "млади" (активно практикуващи) и "стари" (оттеглили се от активна проникваческа дейност) "искърци".
През трите дни на сбора бе проникнато (включително и от курсисти) в пропастите "Черни връх 86", "Разсоватата яма" и "Свирчовица". Тримата членове на АСО от клуба взеха участие в проведените демонстративни учебни спасителни акции на входовете на "Проходна" и "Банковица". Група от "Искър" взе участие и в проникването в една рядко посещавана пещера - "Сопотската пещера" между с. Сопот и гр. Угърчин - след което участниците в него са с убеждението да посетят отново изключително интересния район около тази пещера.

* * *

На връх Великден ПК "Искър" отбеляза началото на активния летен период с участие в масова експедиция с тренировъчна, опознавателна и увеселителна цел в района на с. Гложене. Заедно с пещерняци и курсисти от ПК "София" бяха осъществени прониквания в пропастите Джебин трап (с. Глогово), Бездънния пчелин (мах. Нановица) и Драганчовица (с. Гложене). Проникванията, проведени на групи, бяха с внушителен брой от по 8 - 10 участници. Заедно с това бе направен кратък обход в местността между Нановишкото блато и мах. Лозето, при който бе набелязан перспективен въртоп за разкопаване в м. Лочките. Бяха снети GPS-координати на някои от известните пещери в района.

В края на тридневната експедиция с нас бе и късметът - при кратък обход в местността над Драганчовица групата от "МОЕРПА" се натъкна на прясно срутване и голям отвор, който се оказа свързан с досега известния горен вход на Драганчовица. Предстои картиране на новооткритите нови части на пропастта, с които общата й денивелация ще надхвърли стоте метра.

* * *

ВЕСТИ - 2003
Зимата дойде. На Пирин и Родопите ...

Посрещнахме снега и зимата с експедиция до далечната и рядко посещавана дори през летния сезон Мануилова дупка край с. Рибново.
Пет човечета от клуба - Вихрен, Руми, Вера, Явор - е, и моя милост (Цецо) на Никулден се вдигнахме и към Рибново тръгнахме. Пътьом в Банско се отбихме и на Пирин се качихме, зимния сезон открихме. После, както се полага,топла минерална баня. Сутрин рано урагана връхлетя ни във балкана. Сняг палатките затрупа, вятър с леден дъх ги духна и като платна плющяха до зори ... но оцляхме. После малко поутихна и нагоре продължихме, неизменна бе целта - Мануиловата пещера. Пещерата посетихме, бързо я обиколихме, ала "сухия етаж" в кал удавен бе на края, трябваше да се откажем. И след тази кална баня се полага минерална, на открито, под небето - както беше на "Стенето"!
Мануилова дупка
Пред входа на Мануиловата

* * *

Нашите героични и титанични усилия и напъни (най-вече изразяващи се в люти закани на маса от рода на "айде, другата седмица вече отиваме и я оправяме!") най-после се увенчаха с успех! По-младите (поне като членство в клуба) успяха категорично да засрамят старите обръгнали в пещерното изкопчийство "къртици", като за два-три бързи набега в рамките на десетина дена отвориха срутения (не без човешка - и по-точно "пещерняшка" - помощ) вход на "Големата темнота" ("Г.Т.")! В резултат на ентусиазма на четирима "искърци" (да ги споменем все пак: Вихрен, Калоян, Руми и Явор) от първите дни на декември тази голяма, красива и близка до София пещера отново е достъпна за проникване. Входният конус и тесняк са поне засега достатъчно обезопасени след разчистване на опасно надвисналия блокаж. Е, остава да се работи за трайното укрепване на уязвимия вход, но за това трябва по-сериозна подготовка и организация, както и подходящи метеорологични условия.
Искрено се надяваме, че бъдещите посетители на пещерата няма да злоупотребяват с беззащитността й и ще влизат със съзнанието, че няма да са последните. Иска ни се всички колеги пещерняци да се постараят да не накърнят красотата й и да не смутят живота на естествените й обитатели. На тези, които още не познават "Г.Т.", припомняме, че това е едно от прекрасните и най-романтични пещерни открития в България през последните години (резултат на обединените и безкористни усилия на много пещерняци без оглед на клубна принадлежност) и трябва да е една от гордостите на българските любители на подземни красоти - запознайте се с нея, както бихте се запознали с красива жена! Колеги, молим ви, не водете в тази пещера случайни хора или курсисти, които не са достатъчно вътрешно убедени в каузата на опазването на пещерите!
Големата темнота

* * *

Изпитът

На 01 и 02 ноември оцелелите курсисти на ПК "Искър" за 2003 г. успешно достигнаха до явяване на практически изпит. Че даже го издържаха успешно (и тримата). Това стана край голямата пещера "Проходна" при с. Карлуково в отсъствието на представители на БФСп в изпитната комисия (по разни причини, независещи от нашето желание). Поради последния факт курсистите набързо изпълниха изискваните елементи по скалните отвеси и на следващия ден хукнаха из Карлуковските пропасти заедно с другите участници в проявата. Така "млади" и "стари" пещерняци се запознаха (или си припомниха) "Хубавицата", "Черни връх 86" и "Белите езера". Част от проникванията бяха надлежно филмирани.
Предстои обаче теоретичен изпит, а на него няма да е толкова лесно и приятно. Той поне няма да мине без сериозна изпитна комисия. Затова на кандидат-легалните-организирани пещерняци (от 2002 и 2003 г.) трябва да пожелаем яко седалище (за дълго седене и чепкане на дълбоко теоретичните въпроси)!
Изпит 2003

* * *

На 21 и 22 септември 2003 г. ПК "Искър" отново се "отчете" в Стрешерския дял на Врачанския Балкан. Този път експедицията бе самостоятелна, с участници от ПК "София" и приятели. От клуба бяха 8 души, включително курсисти. Този път програмата беше разнообразна - основният състав извърши прониквания в "Змейова дупка", "Резньовете" и старите части на "Барки-14". В резултат на това има нов снимков и видео материал, който предстои да го видим всички от клуба на някоя неформална сбирка. Пътьом бяха снети координатите на две пещери в района, пропуснати при предишни експедиции. Успоредно с това продължи одисеята в мазохизма наречен "Песопин камък". Сега обаче пещерната система, която с нетърпение очакваме да достигне заветните 1000 м дължина, не бе никак благосклонна към нас. При неотдавнашните дъждове водата бързо е дошла в дупката, но след това не си отива толкова бързо. В мокрите и студени тесняци след внезапно заболяване на единия от двамата картировачи проникването бе прекратено след прибавени около 20 м нови галерии. Остана разочарованието от отдалечаването на момента на приключване на картировката на цялата система, но и оптимистичното ни убеждение, че 1000-та метра дължина ще бъдат надхвърлени, след като бе открита нова галерия в права посока (с "традиционните" за пещерата размери като за манекени на "Освиенцим"). С една дума - предстоят скоро още ходения натам (но ще ни потрябват и още гащиризони).
Змейова дупка
Змейова дупка

* * *

"Песопин камък" - новата голяма пещера на Барките

п. Песопин камък - старият вход п. Песопин камък - новият вход (Водопада)През последните два уикенда на август продължи проучването на новите части и започна картирането на ситемата "Песопин (или Цопин) камък" - "Водопада", която се очаква в скоро време да надхвърли 1000 м. дължина и да се нареди сред най-дългите във Врачанска планина. С тази нелека задача се занимават Ц. Остромски и И. Тачев от ПК "Искър", С. Петков от "Урвич", Д. Ангелов от "Академик", Игор от "Саламандър" - Ст.Загора и небезизвестния В. Гогов. Двата входа, връзката между които бе установена в последния "работен" ден на републиканския сбор на Барките (9-17 август), са периодични извори - най-вероятно преливници на постоянна подземна река, до която за сега не ни се отдава да достигнем. След няколко часа обработка с чук и шило на тесняка в края на основната галерия, той бе преодолян, но не за дълго. След 20 метра Танта и В. Гогов се сблъскаха с ново препятствие - пресъхнал сифон, запълнен почти до горе с речен чакъл. От просвета му силно духа, както и в почти цялата пещера, студен въздух с температура 9°C (при външна 25 - 30°). Няма удобно място за изгребване на чакъла, а не се знае и кога ще излезе водата...
Паралелно с опитите за продължение върви и картирането на дупката. На двете миниекспедиции до сега са картирани общо над 700 м. и ако времето е благосклонно към нас и през септември ще имаме още доста работа в тази пещера.
Старият вход Новият вход (водопада)

(Разказва: Цецо Остромски)

* * *

На Пирин - "K-19" се оказа костелив орех

Двама "искърци" (Г. Георгиев и Г. Стайчев) участваха в поредната атака на дъното на пропастта K-19 в циркус Каменитица (БФБ). Пропастта бе открита миналата година на международната младежка експедиция "Пирин 2002" и проучена до -112 м., където вертикално стеснение се оказа непреодолимо за участващите българи, французи и белгийци. Облагородяването на пещерата започна още миналата есен, когато бе разбит тесняка по средата на пропастта, с което пътят към дъното й стана по-достъпен. Това лято бяха проведени няколко стегнати експедиции ръководени от М. Трантеев за разширяване на дънния тесняк. С малко хора, много техника (агрегат, къртач и необходимите консумативи) и перфектна организация на експедицията от 28 до 31 август целта бе постигната и тесняка - преминат. Но ентусиазма от успеха бе бързо попарен от разочарование от това, което следва - един голям кумин, зала с блокаж и ... край!?! (поне за сега).

(Разказва: Цецо Остромски)

* * *

Голямата Балабанова

На 24.08.2003 г. ПК "Искър" се включи с трима участници в поредната (за съжаление кратка) експедиция за продължаване на проучването на пещерната система "Голяма Балабанова" - "Малка Балабанова" (с. Комщица), организирана от група независими пещерняци. Общо десетината участници в проникването в "Голямата Балабанова" бяха разделени на две групи. Едната от тях екипира парапет (забити 4 СПИТ-а) за заобикалянето на първия водопад във възходящите части (зала "Средец"), а другата продължи работата по разширяването на теснината по пътя на връзката между двете пещери. При предстоящите следващи експедиции се предвижда отново да се работи и в двете направления едновременно, като във възходящите части е необходимо преоборудването на стария парапет за изкачване на втория водопад. Надяваме се, че участието на "искърци" в тази и евентуалните бъдещи експедиции ще е от полза както за допроучването на пещерата, така и за запознаването на повече пещерняци от клуба с тази голяма и сложна пещерна система.

* * *

Карлуково, пещерният дом

От 9 до 17 август се проведе тазгодишният национален курс за подготовка на спасители в пещери и пропасти, организиран от БФСп, който по мнение на участници в него е бил с голяма интензивност и ползотворност на занятията. Курсът бе завършен успешно и от участника от страна на ПК "Искър" Жоро Стайчев, който става вторият спасител измежду сегашните членове на клуба. Да му е честито новото признание и призвание! Ура, спасени сме!

* * *

Двама "искърци" успяха да се включат в последните два дни на организираната от ПК "Стрешеро" - гр. Враца национална експедиция в Стрешерския дял на Врачанския Балкан (08-17.08.2003 г.). През първия ден двучленната група направи проникване в новооткритата през предходните дни на експедицията пещера "Водопада" в м. Цопин камък, където след няколкочасово солово проникване Ц. Остромски обходи около 1000 м галерии и доказа връзката на пещерата със съседната недопроучена "Песопин камък". Така бяха потвърдени очакванията, че периодично наводнената система на "Песопин камък" е с обща дължина над 1000 м и ще бъде голямото откритие на тазгодишните експедиции във Врачанския Балкан. Предвижда се в скоро време да се организират прониквания през уикендите в новооткритите галерии с цел продължаване на картирането им (по време на нац. експедиция са картирани около 100 м), както и евентуално продължаване в основната посока на развитие на системата.
През втория ден "искърската" група, както и други участници в експедицията, направи спортно-опознавателно проникване във водната "Гърдьова дупка" над с. Згориград.

* * *

На 2-ри и 3-ти август десетчленна група от ПК "Искър" и ПК "София"(включваща и курсисти) проведе експедиция с тренировъчна цел в района на х. "Марциганица". Бяха извършени прониквания в две от най-популярните пропасти в района. В "Иванова вода" (-131 м) проникна група от седем души с помощта на лодка поради наличието на много вода в периодичното езеро. В "Дружба" (-130 м, P117) проникнаха общо пет души. Разгледана бе и малката, но красива полу-благоустроена "Ахметьова дупка". Доволни от двудневното ходене по пещери в Добростанския район, повечето хора от "искърската" част на групата продължиха пещерните си занимания и на морския бряг, където направиха няколкодневна почивка.
Пропастта Дружба         Тюленово
Спускане в "Дружба"                Занимания по ТЕВ от скалния мост край с. Тюленово

* * *

На 26 и 27 юли ПК"Искър" проведе експедиция в района на вр. Яворец във Врачанския Балкан. Десетчленната група, включваща също курсисти и участници от ПК "София", имаше за цел да повиши практическата си подготовка като направи прониквания в пропастите "Яворец" и "Панчови грамади". Така и стана. След установяването на мястото на лагера край пътя от с. Челопек за х. "Околчица" намеренията за паралелно екипиране на двете пропасти бързо се изпариха поради необходимостта от качване на гръб на значително количество инвентар. През първия ден бе проникнато в "Яворец" (-147 м), като дъното на пропастта достигнаха четирима. Не се размина станалият вече традиционен внезапен дъжд точно пред входа на пещерата преди влизането в нея, но този път имаше подготовка и последствията бяха незначителни, а и времето като цяло беше сравнително благосклонно към начинанията на групата. Следващият ден съответно бе отреден на "Панчови грамади" (-104 м), където петима видяха дъното на пропастта. Общо през двата дни в пропастите се "разписаха" всички участници в проявата - всеки според възможностите и желанието си. Проникванията бяха най-полезни и запомнящи се за участвалите курсисти, които успяха да подушат миризмата на големите пропасти като достигнаха до различни дълбочини в тези две популярни български пещери. Незабравимо ще остане за двама от участниците проникването до дъното на "Панчови грамади", след което те бяха ритуално калопомазани по случай техния "първи стотак". Неочаквано полезно се оказа и загубването на двама от отбора при внезапно паднала мъгла - при завръщането си в лагера те донесоха сведения от овчари за наличието на непроучвани пропасти в района на мина "Плакалница".

* * *

"Големата темнота" - здраво затрупана

На 20.07. малка, лекопреносима и ентусиазирана група от ПК "Искър" и ПК "София" извърши набег към с. Дреново (Софийско) с намерения и подготовка да продължи започнатото през м. март разчистване на срутените камъни във входа и входния тесняк на "Големата темнота". На входа на пещерата обаче я посрещна поредна неприятна изненада - прясно срутване на кубици пръст в самото начало, вероятно в резултат на извадените неизвестно от кого няколко от крепежните дървета, които през март все още удържаха пръстта. Нямаше как - трябваше веднага само с наличната кофа да започне разчистването на рохкавата пръст и камъни, които заплашително се готвеха да се втурнат надолу към входния тесняк. Изкаран беше около един кубик от срутената пръст, но остана още много, а и неизвестно колко още бе вече пропаднало надолу към тесняка. С няколко клона и камъка бе направена импровизирана тапа, която да пречи (доколкото е възможно) на пропадането на още пръст навътре. Необходимо е в скоро време да се изкара останалото количество пръст, преди да е пропаднало и слегнало надолу във входа, а след това да се укрепи новия по-широк вход. Това двата пещерни клуба възнамеряват да сторят в някой от следващите уикенди.

* * *

Нова пещера на Понор планина

На 12 и 13 юли пещерняци и курсисти от ПК "Искър" и ПК "София" и приятели (Батето и Вл. Гогов) отбелязаха масирано присъствие (общо 15 души) в Понор планина край с. Зимевица. Беше разгледана и филмирана с видеокамери пропастната пещера "Елата", а на другия ден бе направено първо влизане и разчистване в новоотворилата се пропастна пещера "Пропадналото" в м. Широки валог.
Входният 6-метров отвес е пропаднал през 2002 г. и е забелязан от бай Петър от с. Церово, който се занимава с животновъдство около с. Зимевица. Пещерата е дълга приблизително 30 м и е с около 12 м денивелация. При следваща експедиция в района предстои картирането й, както и опит за евентуално продължение чрез разкъртване на теснина в края. Обходена бе и част от района западно от "Елата", където бяха набелязани перспективни за разкопаване въртоп и губилище на периодична река.
Експедицията бе полезна за участниците от двата клуба, тъй като повечето от тях сега откриха привлекателността на Понор планина за спелеолога, а останалите се убедиха, че работата по търсене и проучване на нови пещери никога не приключва, дори в най-посещаваните и "изръчкани метър по метър" райони.
п. Елата         п. Пропадналото
Пред входа на Елата                Първо спускане в новото откритие

* * *

В дните от 27 до 29 юни двама "искърци" (Ц. Остромски и Г. Стайчев) участваха в експедиция на старозагорския спелеоклуб "Саламандър" в района на х. "Буковец" в Твърдишкия дял на Стара планина. Те се включиха в поредното проникване в пропастната пещера "Мъгливия сняг" с цел преоборудване на опасния входен отвес с анкерни болтове и търсене на евентуални нови галерии. Освен това експедицията продължи търсенето и проучванията на други пещери в района. Надяваме се още подробности и обобщение на резултатите от проведената експедиция да бъдат публикувани от колегите от Стара Загора.

* * *
На 21 и 22 юни бе проведена съвместна експедиция на СК "Протей" - Сливен и ПК "Искър" със спортно-тренировъчна цел в района на с. Боснек (Пернишко). Участваха 9 души от Сливен и 7 - от "Искър", в това число и курсисти от двата клуба. Разделени на две групи - "курсисти" и "печени пещерняци" - участниците добре се поразходиха из красивите галерии на "Духлата"; беше проникнато и в една от новооткритите пещери в района. Съботната вечер в лагера беше идеалното място за обмен на информация и планове за нови експедиции между настоящите и бъдещите членове на двата клуба. Надяваме се, че пълноценният уикенд заедно е допринесъл не само за запознаването на сливенските пещерняци с този богат на разнообразни по характер пещери район и за укрепването на традиционните добри връзки между двата клуба, но и за пълноценното обучение на новите пещерняци по невписания в конспекти въпрос за взаимодействие и приятелски отношения между колеги.

* * *

Юбилей
Поздравления за юбилея Врачанският пещерен клуб "Стрешеро" навърши пет години!
На 24 и 25 май на х. "Околчица" клубът организира скромно и стегнато честване на този си първи юбилей. Тържеството бе уважено и от ПК "Искър" - трима от клуба поднесохме подаръче и нашите пожелания за бъдещи успехи на "Стрешеро", а после ядохме и пихме до зори. Покрай празнуването, с "искърско" участие беше проникнато в пропастта "Боркова дупка" и бяха снети координатите на три от известните пещери в района.
Честит рожден ден, колеги! Желаем ви още повече нови открития и подземни красоти!

* * *

Тазгодишното издание на националния сбор и състезание в памет на В. Недков и В. Чапанов край с. Крушуна отново се проведе в дните 23-25 май и в сбора отново имаше "искърско" участие. Макар и за кратко (само на 24 и 25 май), петчленна група от ПК "Искър" извърши прониквания във водните пещери "Водопада" и "Урушка маара", както и във входните части на "Деветашката пещера". Така и тази възможност за срещи с други клубове и повишаване на подготовката за прониквания в пещери бе оползотворена от клуба.

* * *
В началото на м. май приключи няколкодневното посещение в България на Харолд ван Инген - представител на спелеоклуб "Speleo Limburg" - Холандия. Основна цел на проведените дълги и интересни разговори и на множеството изпити бири с госта беше възможността за експедиционна дейност на холандския клуб в български пещери съвместно с ПК "Искър". Гостът посети експедицията край Черепиш, а също и любимото място за упражнения на софийските пещерняци - Лакатник. Резултатът от разходката е многостранен - холандската страна се обогати с едночасов видеофилм за Искърското дефиле и българските пещерняци и с много преки впечатления за природните красоти в България, гостът проведе разговори с пещерняци от различни български пещерни клубове и най-вече с някои от влиятелните ръководни личности на БФСп. От наша страна с радост бяха приети уверенията на холандския представител, че що се отнася до материална част, специализирана екипировка и др. технически средства (изобщо неща, които се набавят с пари) - грижата е тяхна. Грижата на ПК "Искър" ще е да набележи районите и обектите за работа и ще организира експедицията (с подсигуряване на предварителна информация и тактически план, водачи и участници в проникванията). Набелязана бе една от насоките на бъдещата холандска експедиция в България - подпомагане на проучването на сифоните - дейност, за която холандците декларират, че притежават достатъчно материални и човешки ресурси. Направена бе предварителна договорка за приблизителния период за провеждане на съвместната експедиция в България (м. август) и за по-нататъшните действия за реализация на идеята. Приятна изненада за нас бе принципът, върху който холандският клуб поставя провеждането на тазгодишната експедиция и бъдещото ни сътрудничество - "идваме, за да помогнем с каквото можем за проучването на българските пещери - кажете от какво имате нужда". Така мотото на евентуалната скорошна съвместна експедиция идва от само-себе си: "Да помогнем с каквото можем за по-нататъшните проучвания на българските пещери".
Така след това посещение взаимните впечатления и от двете страни са чудесни, а летните начинания се очакват с нетърпение.

* * *

Докато голяма част от клуба се вреше из дупките около гр. Котел, малка групичка ентусиасти направихме шеметно 4-дневно турне из Родопите. Проучихме разположението и входовете на пропастите около х. Марциганица, в Добростанския район. Посетихме за пореден път малката, но красива пропастна пещера “Добростански бисер” (Ахметьова дупка) и се прехвърлихме в Пещерския район. След посещения на култивираната прелест “Снежанка” се запознахме и с разположението на други дупки в района. Преситихме се от красотите в “Юбилейна”, посетихме и “Старата нова”, но за по-дългата “Водна” не остана време. И така пробавихме към актива си нови 2 км пещери, няколко литра тежко пещерско вино и много незабравими спомени!
(пише Вера Гочева)

* * *

Дойдат ли празници, знае се - пещерняците се напъхват под земята. Та така и тази година в началото на май - от 1-ви до 6-ти (цели шест дена!), от празника на труда до празника на агнето - група от шестима "искърци" (воглаве с "началниците" Венци Бастуна и Цецо Остромски) и две-три сродни млади души от ПК "София" беше в околностите на гр. Котел - из пещерите в м. Зеленич. Поотделно и заедно с колегите от сливенския спелеоклуб "Протей" групата проникна в по-големите пещери около горския дом Зеленич - "Луцифер", "Кървавата локва", "Приказна", "Билярника". Някои от участниците даже са се отчели с проникване и в пещера около м. Злостен. По-дълъг разказ от първа ръка за това начинание можете да прочетете тук.

* * *

След зимните тренировки на скали и в пещерите в района на гара Лакатник дойде ред и на други обекти в близост до София.
Тренировка на Лакатник
Тренировка на Алпийска поляна

На 23 март почти целият клуб с все курсистите плюс Таната от "Урвич" проникна до новите части на Духлата и поработи 3 часа на Тесняка на Мързела.
На 20 април - Цветница - посетихме Темната дупка над с. Беренде Извор. Знайно е, че при повечко вода и в тази пещера става веселба, така бе и сега. После, както подобава, отпразнувахме Цветница - някои имахме имен ден!

(Разказва: Цецо Остромски)

* * *

След веселото посрещане на 2003 година (х. "Провъртеник" - гара Карлуково) и еднодневни прониквания и излети в близост до София - ето че за ПК "Искър" имаше и по-сериозна експедиция. От 01 до 03 март 2003 г. клубът се включи в организирания от п.к. "Стринава" - Дряново сбор-експедиция край Дряновския манастир. През трите дни участниците от клуба (пещерняци и курсисти), заедно с другите участници от гр. София - ПК "София", проникнаха в пещерите "Андъка" и "Бачо Киро". Особено интересни и емоционално освежителни за групата се оказаха красивите образувания в "Бачо Киро", пълните с вода и кал теснини в "Андъка", както и близката околност на двете пещери, осеяна с много природни и исторически забележителности и питейни заведения.

* * *

ВЕСТИ - 2002

И тази година практическата част на курса "Пещерняк" - 2002 г. успя да приключи в последния възможен момент преди настъпването на зимното време. На 3-ти ноември ПК "Искър" проведе практическия изпит на курса, като се явиха и успешно го издържаха трима курсисти. Сега иде ред на теорията...

Практическият изпит на курс "Пещерняк" всъщност бе реализиран в рамките на тридневна експедиция около с. Карлуково (от 01 до 03 ноември 2002 г.) с участието на 6 членове на "Искър" и 4 курсисти, а също и на гости на експедицията. С учебно-тренировъчна цел бяха осъществени прониквания в пропастните пещери "S-20", "Белите езера", "Хубавицата" и "Банковица" - всяко с участието на почти всички присъстващи от ПК "Искър" (вкл. курсистите!). Проникванията бяха отчетени като успешни, трима курсисти са радостни от успешно взетия изпит, а вечерите в х. "Провъртеник" допринасяха за "заздравяване на колектива" (тук не можем да пропуснем да изразим благодарността си към хижарите Любен и Васко за топлото отношение и грижите за нас!).

* * *

Я, напоследък са се появили разни работи из пресата - ето например във в. "Сега" от 28.09.2002 (събота) пише за тежкия героичен труд на пещерняците, а в. "Стандарт" на 04.10.2002 (петък) взел, че публикувал нещо от колегата Н. Генов за тазгодишната експедиция на Пирин (само дето тя е на клуб "Витоша", а не на "Академик", както пише там). Гледай ти, гледай ти, какви времена - пишат и не им мигва окото, а ние - мързи ни дори в Интернета да пишем и само четем ли, четем вестници...

* * *

Ето че ПК "Искър" успя и тази година да проведе замислената като традиционна ежегодна експедиция за проникване в пропастта Ямата-3 (- 350 м) край с. Кипилово! Шестима "искърци", заедно с пещерняци от Стара Загора, СПК "Академик" и "Хеликтит" - София, проникнаха в тази уникално красива и вероятно най-голяма пропаст в България. На 10 и 11 август 2002 г. с лагер на традиционното за целта място край селото, разпределени в смесени прониквачни групи от 3 - 4 души, участниците проникнаха в Ямата до зала "Темерут" (прибл. -300 м) поради липса на въжета за оставащите до самото дъно на пропастта отвеси. Ползата от това начинание за клуба е очевидна: повечето от включилите се в него пещерняци посетиха пропастта за първи път - момент, в който естетическата, опознавателната и спортно-техническата стойност на проникването се усещат най-силно.

* * *

Пещерняци от ПК "Искър" се включиха в поредната експедиция на спелеосдружение МОЕРПА в м. Стенето в Троянския Балкан на 3 и 4 август 2002 г. Двама от тях направиха прониквания в пропастната пещера Райчова дупка (най-дълбока в България) и в пропастта Голямата гърловина (с 83-метров чист отвес). Експедицията продължи търсенето на нови пещери в м. Боров дол и в резултат бяха набелязани като най-перспективни два пещерни отвора за разчистване - един новооткрит и един започнат от СПК "Академик" - София. Разчистено бе и едно старо губилище край коритото на реката, но това не доведе до откриване на нова пещера. Надеждите са, че скоро ще се намери време за провеждане на следваща експедиция в района.

* * *

На 13 и 14 юли 2002 г. задружна група пещерняци от ПК "Искър", ПК "София" и МОЕРПА бе в района на с. Гложене, където осъществи прониквания в пещерите "Моровица" и "Лястовицата", а също и във внушителната светла пропаст "Драганджовица". На 100% бе изпълнена и основната програма-минимум на експедицията - отпразнувани бяха, както трябва, два рожденни дни наведнъж.

* * *

ПК "Искър" се включи с трима участници в организираната от старозагорския спелеоклуб "Саламандър" експедиция за допроучване на пропастта "Мъгливия сняг" в Еленско-Твърдишкия Балкан в периода от 6 до 9 юни 2002 г.

* * *

На 8 и 9 юни 2002 г. край с. Паволче (Врачанско) се проведе кратка експедиция за търсене на нови пещери по скалните венци над селото, в района на пропастта "Пукоя". В резултат на двудневните обиколки по стръмнините покрай скалните отвеси и висене на въже по тях бяха картирани и маркирани осем нови малки пещери (с дълж. до 30 м) и бе проникнато в нова изворна пещера с перспективи за продължение - познатата на всички запознати с района пещерняци "Шопка" на средата на скалния венец.

Експедицията бе по идея на Здравко Илиев и врачанския клуб "Стрешеро", а участници бяха пещерняци от София ("Академик", "Витоша", МОЕРПА), както и местни ентусиасти. Участието от страна на ПК "Искър" бе повече от символично.

* * *

Отмина и тазгодишния традиционен национален пещерен сбор край с. Крушуна и комплексното състезание за купата "В. Недков и В. Чапанов" от 23 до 26 май. За разлика от предни години сега ПК "Искър" взе участие с многобройна група (10 души!) и за първи път се включи в състезанието, при това с два отбора. В състезанието (с трасе в пещерата "Урушка маара", по скалните венци и водопадите около пещерата "Водопада" и по местността около двете пещери) участваха 17 отбора от пещерни клубове от цялата страна, като купата тази година отиде в гр. Етрополе, заслужено спечелена от отбора на наскоро възстановения тамошен пещерен клуб. За радост на целия ни клуб наш човек (Светослав Савчев) имаше късмета да се "окомплектова" в отбор със силен партньор (Сайзела) от клуб "Луцифер" - гр. Търговище, с когото спечелиха трето място и съответните награди - пещерни съоръжения. Пожелаваме му наградата да му служи вярно дълги години под земята и да му носи пещерни открития!

Другите два отбора на клуба, макар и успешно преминали трасето и всички състезателни елементи, бяха декласирани заедно с повечето участвали отбори за нарушения на регламента. Въпреки това участието на ПК "Искър" в сбора беше пълноценно: освен участниците в състезанието прониквания във водните пещери в района ("Урушка маара" и "Водопада") направиха и други от групата, включително една курсистка, като за повечето от тях това беше първо боравене с лодка в пещера.

* * *

Шестима пещерняци от ПК "Искър" прекараха великденските празници в клубна експедиция в м. Злостен край гр. Котел, проведена съвместно със СПК "Академик" - София и с колегите от Стара Загора. Бяха осъществени прониквания в пропастните пещери "Ледника", "Академик" и "Ужасът на иманярите", които с големите си речни дебити се оказаха негостоприемни през този сезон. За експедицията се очакват повече подробности и снимки.

* * *

От 1-ви до 6-ти май се проведе национална пещерна експедиция "Околчица 2002", организирана от ПК "Стрешеро" - Враца. Открити бяха четири нови малки пропасти в района, а много от досега известните пещери бяха локализирани и нанесени на топографската карта. Осъществени бяха прониквания в някои от най-популярните пещери в района - "Въртешката", "Боркова дупка", "Пукоя", "Дядовата", "Празна воденица". В останалото време се "заздравяваше колектива" и се обменяше опит между клубовете (празници за целта имаше достатъчно). Сред включилите се в експедицията пещерняци от Враца, Монтана, София, Казанлък, Сливен и Шумен скромно участие регистрира и ПК "Искър".

* * *

Петима "искърци" участваха в третомартенската национална експедиция край гр. Дряново (1-3 март 2002 г.) Групите проникнаха в пещерите "Андъка" и "Бачо Киро", като за почти всички от групата това бе първо запознаване с тях. Освен видяното в тези пещери, за участниците от клуба бе интересно и полезно наученото на импровизирания семинар по приложение на GPS-технологии и високотехнологични съоръжения в картирането на пещери, на който своя опит в тази област споделиха Ал. Жалов и Морския от ПК "Хеликтит" - София.

* * *

Страницата подготвят: Иво Тачев, Цветан Остромски

Powered by Drupal - Design by artinet