Инструкция за опазване на прилепите

 • : Function split() is deprecated in /home/iskarspe/public_html/drupal/modules/filter/filter.module on line 1200.
 • : Function split() is deprecated in /home/iskarspe/public_html/drupal/modules/filter/filter.module on line 1200.

Списък на подземни местообитания на прилепи в България с

национална, европейска и международна значимост


Име на обект

Селище

Област

Ограничение за проникване

Значимост

 1. Айна ини

Рибино

Кърджали

Зима/лято

eвропейска

 1. Андъка

Дряново

Габрово

Зима

национална

 1. Бачо Киро

Дряново

Габрово

Зима

национална

 1. Билерниците

Ботуня

Враца

Лято

национална

 1. Божият мост

Лиляче

Враца

Лято

национална

 1. Водната Дрънчи дупка

Мелница

Ямбол

Лято

национална

 1. Водни Печ

Горна Лука

Монтана

Зима

национална

 1. Въркан

Цар Петрово

Видин

Зима/лято

eвропейска

 1. Гаргина дупка

Мостово

Пловдив

Зима/лято

национална

 1. Голашка минна галерия

Голак

София

Зима/лято

eвропейска

 1. Голямата Микренска пещера

Микре

Ловеч

Зима/лято

национална

 1. Гъбарника

Красен

Русе

Зима/лято

eвропейска

 1. Деветашката пещера

Деветаки

Ловеч

Зима/лято

международна

 1. Дервентската пещера

Пролаз

Търговище

Зима/лято

национална

 1. Диневата пещера

Гинци

София

Зима

национална

 1. Дяволското гърло

Триград

Смолян

Зима

международна

 1. Еменската пещера

Емен

Велико Търново

Зима/лято

eвропейска

 1. Зандана

Шумен

Шумен

Зима/лято

национална

 1. Зандана (Дивдядовският зандан)

Дивдядово

Шумен

Лято

национална

 1. Зоровица

Червен

Русе

Лято

eвропейска

 1. Иванова вода

Добростан

Пловдив

Зима/лято

международна

 1. Каленската пещера

Кален

Враца

Лято

национална

 1. Кална Мътница

Бели Извор

Враца

Зима/лято

eвропейска

 1. Карангин

Орешари

Хасково

Лято

национална

 1. Козарника

Липница

София

Лято

национална

 1. Водната

Липница

София

Зима/лято

национална

 1. Ледницата

Котел

Сливен

Зима/лято

национална

 1. Лястовицата

Гложене

Ловеч

Зима/лято

национална

 1. Магурата

Рабиша

Монтана

Зима/лято

национална

 1. Мандрата

Чавдарци

Ловеч

Зима/лято

национална

 1. Марина дупка

Търговище

Търговище

Лято

национална

 1. Маслен нос

Приморско

Бургас

Лято

национална

 1. Мишин камък

Горна Лука

Монтана

Зима

национална

 1. Моровица

Гложене

Ловеч

Зима/лято

национална

 1. Нанин камък

Муселиево

Плевен

Зима/лято

национална

 1. Орлова чука

Пепелина

Русе

Зима/лято

международна

 1. Орловата пещера

Котел

Сливен

Зима/лято

национална

 1. Парниците

Бежаново

Ловеч

Зима/лято

международна

 1. Понора

Чирен

Враца

Зима/лято

национална

 1. Прилепната пещера

Янтра

Габрово

Лято

национална

 1. Седларката

Ракита

Ловеч

Лято

национална

 1. Серапионовата пещера

Черепиш

Враца

Зима/лято

национална

 1. Суббаттъ

Котел

Сливен

Зима

национална

 1. Сухи Печ

Орешец

Видин

Зима/лято

национална

 1. Троевратица

Карлуково

Ловеч

Зима/лято

национална

 1. Тюленовата пещера

Българево

Варна

Лято

национална

 1. Урушка Маара

Крушуна

Ловеч

Зима/лято

национална

 1. Хайдушката пещера

Девенци

Плевен

Зима/лято

национална

 1. Хилядите очички

Мадара

Шумен

Лято

национална

 1. Человечата

Кунино

Ловеч

Лято

национална

 1. Яраса Ини

Висока
поляна

Кърджали

лято

eвропейска

Ограничение за проникване: указан е периодът, съответно зима (1 декември- 30 март) и лято (15 май- 30 юли), когато проникването не е желателно, а в пещерите обявени като природни забележителности или защитени местности по Закона за защитените територии е забраненосъс заповедта им за обявяване. Незнанието не ви оправдава при установяване на нарушението от компетентния орган или след подаден сигнал.

Забележки:
1) по различни причини, в някои пещери е възможно прилепите да са били прогонени временно или постояно, което не означава, че те губят статута си на значими убежища. Дългогодишният мониторинг на колониите показва, че след отстраняване на прогонващите фактори или намаляване на тяхната сила, прилепите обикновено се завръщат и ги заселват отново.

2) Напълно възможно е да съществуват пещери, които се обитават от големи колонии, но причината да не фигурират в таблицата е единствено липсата на данни. Списъкът е динамичен и се актуализира след постъпване на сигнал и теренна проверка от специалист-прилепар.

3) Значимостта е определена по критериите на EUROBATSи включва показатели като общ брой видове установени в пещерата, обща численост, сезонно или постоянно се обитава от прилепи и други фактори.

Списък на някои от по-значимите НАТУРА 2000 зони

обявени за опазване на прилепите
НАТУРА
2000
ID

ИМЕ

1

BG0000266

Мандрата
(Микре)

2

BG0000269

Лястовицата
(Гложене)

3

BG0000304

Голак
(Голак)

4

BG0000587

Варкан
(Цар Петрово)

5

BG0000589

Марина
дупка (Търговище)

6

BG0000591

Седларката
(Ракита)

7

BG0000593

Билерниците
(Ботуня

8

BG0000594

Божият
мост- Понора (Лиляче-Чирен)

9

BG0000601

Каленската
пещера (Кален)

10

BG0000605

Божкова
дупка (Кривня)

11

BG0000615

Деветашко
плато (Деветаки)

Powered by Drupal - Design by artinet