Експедиционен дневник на ПК "Искър" (2001-2006 г.)

През този период ПК "Искър" е самостоятелно юридическо лице с нестопански цели и лицензирана спортна организация.

* Не са включени участията в експедиционни прояви на сдружение МОЕРПА, както и учебните в рамките на курс "Пещерняк", провеждан от ПК "Искър".
Участията в експедиционни прояви на сдружение МОЕРПА са отразени на отделна страница.

2006 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
май 3 Панчови грамади и Въртешката 11 клубна трен.
май 2х1 г. Лакатник 2х1 ГКПБ проучв.
май 3 Котел, м. Злостен 1 междуклубна проучв.
юни 2 Парниците (Бежаново) 11 клубна трен.
юни 2 Зимевица 10 клубна трен.
юни 1 г. Лакатник 1 ГКПБ проучв.
юни 8 Славянка 1 нац. експ. проучв.
юли 2х1 Лютиброд 2х1 ГКПБ проучв.
юли 2 Добростан 10 клубна трен.
юли 2 Карлуково 3 клубна трен.
юли 2 Камбанките (с. Мугла) 2 с Русе и "София" проучв.
юли 2 Невестина пропаст (Враца) 3 клубна трен.
август 5 Румъния 2 межд. сбор АСО
август 4 Котел, м. Злостен 2 сбор АСО
август 4 Арбанаси 1 нац. експ. проучв.
септември 3 м. Барките 2 клубна трен.
септември 9 Нац. курсове, Карлуково 6 БФСп учебна
септември 2 Карлуково 5 клубна трен.
септември 2 Гложене 6 клубна трен.
октомври 2 Брестница 5 клубна трен.
октомври 3 х. "Леденика" 2 сбор АСО
октомври 1 Елата 4 клубна трен.
октомври 2 Боров дол (Беклемето) 1 ПК "София" проучв.
октомври 1 Лакатник 1 клубна обход
октомври 2 х. "Околчица" 1 ветерански сбор сбор+проучв.
ноември 2 Беляр и Резньовете (Враца) 6 клубна трен.
ноември 3 Карлуково 2 сбор АСО
ноември 1 Ръжишката пещ. 4 клубна проучв.
декември 3 Карлуково 6 клубна трен.
декември 1 Темната дупка (Лакатник) 3 клубна трен.


2005 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 7 Лазарева печиня 1 межд. експ. проучв.
януари 1 Темната дупка (Лакатник) 3 междуклубна проучв.
януари 1 Духлата 2 клубна трен.
януари 1 Темната дупка (Лакатник) 2 междуклубна проучв.
февруари 1 Темната дупка (Лакатник) 2 междуклубна проучв.
март 2 Андъка (Дряново) 2 нац. сбор трен.
април 1 Зимевица 3 клубна обход
април 6 Турция 2 межд. сбор АСО
май 7 Черепиш 2 нац. експ. проучв.
май 3 Котел 3 сбор АСО
май 3 Крушуна 9 нац. сбор трен.
май 10 Славянка - Гърция 1 межд. експ. проучв.
юни 1 Падеш (Брезе) 3 клубна трен.
юни 1 Дружево 1 ГКПБ обход
юли 7 Камбанките (с. Мугла) 3 нац. експ. проучв.
юли 2 Моровица (Гложене) 6 клубна трен.
юли 1 Духлата 2 клубна трен.
юли 1 Лакатник 1 ГКПБ проучв.
юли 2 Панчови грамади, Яворец 4 клубна трен.
юли 1 Духлата 3 клубна трен.
август 1 Духлата 5 клубна трен.
август 1 Дружево 3 клубна проучв.
септември 10 Кастракли 2 арх. експ. проучв.
септември 2 Гинци 4 клубна трен.
септември 3 Райчова дупка 6 клубна трен.
септември 8 Нац. курсове, Карлуково 2 БФСп учебна
септември 4 Карлуково 3 сбор АСО
септември 3 Карлуково 5 клубна трен.
септември 1 Лакатник 3 клубна трен.
октомври 2 Пършевишка яма 5 клубна трен.
ноември 1 Пропасттъ (с. Лакатник) 4 клубна трен.
ноември 1 Духлата 5 клубна трен.
ноември 2 Карлуково 4 клубна трен.
декември 1 Темната дупка (Лакатник) 7 клубна трен.
декември 1 Духлата 7 клубна трен.


2004 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Темната дупка (Беренде извор) 5 с ПК "София" трен.
февруари 2 Партизанската (мах. Каменна могила) 2 с ПК "София" трен.
февруари 2 Ямата (Кипилово) 2 с "Приста" - Русе трен.
февруари 6 Чехи-2 (Словения) 1 межд. трен.
февруари 1 Духлата 3 клубна трен.
март 2 Дряново 3 нац. сбор трен.
март 2 Лепеница 5 клубна трен.
април 3 Змеева дупка и Околчица 5 клубна трен.
април 3 Гложене 8 с ПК "София" трен.
април 1 Лакатник 3 сбор АСО
май 3 Карлуково (прониквания + Сопотска пещ.) 7 нац. сбор трен.
май 2 Крушуна 8 нац. сбор трен.
май 2 Черепиш 1 нац. експ. проучв.
май 5 Славянка 3 нац. експ. проучв.
май 1 Големата темнота 4 клубна трен.
юни 2 Етрополе 5 нац. експ. проучв.
юли 7 Мадарско плато 1 нац. експ. проучв.
юли 2 Балабанови дупки 9 клубна трен.
юли 1 Черепиш 2 ГКПБ проучв.
юли 2 Карлуково 1 сбор АСО
юли 8 ЕГМА (Турция) 1 межд. експ. проучв.
август 3 Ямата (Кипилово) 6 клубна трен.
септември 3 х. "Околчица" 3 сбор АСО
септември 2 Петрохан 2 клубна проучв.
октомври 1 вр. Издримец 3 клубна обход
октомври 2 Честване 25 г. + Резньовете, Барки-8 8 клубна трен.
ноември 1 Елата 3 клубна трен.
ноември 1 Пропасттъ (с. Лакатник) 4 клубна трен.
ноември 1 Духлата 3 нац. акция трен.
ноември 2 Моровица (Гложене) 4 клубна трен.
декември 2 Лепеница и Юбилейна 4 клубна трен.


2003 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Пропасттъ (с. Лакатник) 3 клубна трен.
март 3 Дряново 9 нац. сбор трен.
март 1 Големата темнота 6 клубна трен.
май 2 Черепиш 1 нац. експ. проучв.
май 6 м. Зеленич, Котел 6 междуклубна трен.
май 7 Славянка 2 нац. експ. проучв.
май 2 Крушуна 7 нац. сбор трен.
май 2 х. "Околчица" 3 нац. сбор честване
юни 7 Мадарско плато 1 нац. експ. проучв.
юни 2 Боснек 4 с "Протей" (Сл) трен.
юни 3 Мъгливия сняг 2 "Саламандър" трен.
юли 2 Пършевишка яма 4 с ПК "София" трен.
юли 2 Зимевица 6 с ПК "София" трен.
юли 1 Големата темнота 1 с ПК "София" трен.
юли 2 Панчови грамади и Яворец 6 с ПК "София" трен.
август 2 Добростан 7 с ПК "София" трен.
август 3 Тюленово 3 клубна трен.
август 8 Нац. курсове, Карлуково 1 БФСп учебна
август 2 Враца 2 нац. експ. проучв.
август 2 Гол. Балабанова 3 с ПК "София" трен.
август 2 Карлуково 5 клубна трен.
септември 3 Ямата (Кипилово) 5 клубна трен.
септември 2 Песопин камък + Барките 6 клубна трен.
октомври 2 х. "Леденика" 1 сбор честване
октомври 3 Беклемето 2 сбор АСО
ноември 2 Карлуково 5 клубна трен.
ноември 2 Моровица (Гложене) 3 клубна трен.
ноември 2 Мъгливия сняг 5 клубна трен.
ноември 1 Раздолци 4 клубна трен.
ноември 1 Големата темнота 3 клубна трен.
декември 2х1 Големата темнота 4 клубна проучв.
декември 2 Мануиловата (Рибново) 5 клубна трен.
декември 1 Духлата 6 клубна трен.


2002 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Ръжишката пещ. 3 клубна трен.
февруари 2 Балабанови дупки 3 клубна трен.
март 3 Дряново 3 нац. експ. проучв.
март 1 Духлата 3 клубна трен.
април 1 Пропасттъ (с. Лакатник) 3 клубна трен.
май 4 м. Злостен (Котел) 6 междуклубна трен.
май 6 х. "Околчица" 1 нац. експ. проучв.
май 3 Крушуна 9 нац. сбор трен.
май 2 Партизанската (мах. Каменна могила) 2 клубна трен.
юни 2 Паволче 1 ГКПБ проучв.
юни 3 Мъгливия сняг 3 нац. експ. проучв.
юни 2 Добростан 3 клубна трен.
юни 1 Пропасттъ (с. Лакатник) 4 клубна трен.
юли 2 х. "Пършевица" 4 клубна трен.
юли 2 Гложене 7 клубна трен.
август 2 Ямата (Кипилово) 6 клубна трен.
август 1 Темната дупка (Беренде извор) 4 клубна трен.
септември 2 Балабанови дупки 4 клубна трен.
септември 2 Панчови грамади 6 клубна трен.
октомври 2 Стара Загора 1 нац. конф. научна
октомври 2 Гърция 1 с "Витоша" проучв.
октомври 1 Духлата 4 клубна трен.
ноември 3 Карлуково 10 клубна трен.
декември 2 х. "Околчица" 4 клубна трен.
декември 1 Духлата 3 клубна проучв.
декември 2 Карлуково 2 клубна трен.


2001 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 2 гр. Пещера 3 междуклубна проучв.
януари 1 Боснек 2 клубна трен.
февруари 2 х. "Леденика"; Чирен 2 клубна трен.
април 2 Бели извор 3 нац. експ. проучв.
април 2 Гинци 3 клубна трен.
април 3 Мадара + Беклемето 3 нац. сбор трен.
май 1 Колкина дупка 3 клубна трен.
май 1 Врелото (Боснек) 2 клубна трен.
юни 2 х. "Леденика" 1 ГКПБ проучв.
юни 3 Мъгливия сняг 2 нац. експ. проучв.
юни 2 Комщица, Гинска река 3 клубна проучв.
юни 2 Петрохан 2 междуклубна проучв.
юли 1 Петрохан 3 клубна проучв.
юли 2 Петрохан 4 клубна проучв.
юли 1 Големата темнота 2 клубна трен.
август 1 Искрец 2 клубна обход
август 8 нац. курсове, Дряново 1 БФСп учебна
септември 1 Джераница (Боснек) 3 клубна трен.
ноември 2 Карлуково 2 клубна трен.
ноември 1 Темната дупка (Беренде извор) 3 клубна трен.
ноември 2 Дряново 4 клубна трен.
декември 1 Мечата дупка (Бов) 3 клубна трен.

Powered by Drupal - Design by artinet