Експедиционен дневник на ПК "Искър" (1992-2000 г.)

През този период ПК "Искър" е със статут на секция към Българската федерация по спелеология (БФСп).

* Не са включени участията в експедиционни прояви на сдружение МОЕРПА, както и учебните в рамките на курс "Пещерняк", провеждан от ПК "Искър".
Участията в експедиционни прояви на сдружение МОЕРПА са отразени на отделна страница.


2000 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 2 Снежанка (гр. Пещера) 1 "Бесапара" честване
януари 1 Лакатник 2 клубна проучв.
февруари 1 Лакатник 3 клубна трен.
февруари 1 Бов 3 клубна трен.
февруари 1 Лакатник 3 клубна трен.
април 3 гр. Пещера + Лепеница 2 клубна трен.
април 2 Карлуково 4 клубна трен.
май 1 Големата темнота 3 клубна трен.
май 3 Крушуна 4 нац. сбор трен.
юли 2 Петрохан 4 клубна проучв.
юли 1 Духлата 3 клубна трен.
август 1 Колкина дупка 2 клубна проучв.
август 2 Ямата (Кипилово) 5 клубна трен.
август 2 Беклемето 2 клубна трен.
септември 1 Гургулят 1 клубна обход
септември 6 Триград 2 нац. експ. проучв.
септември 1 Ропот 2 с ПК "София" проучв.
октомври 1 Нановица 3 клубна трен.
октомври 1 Гургулят 1 клубна обход
октомври 2 х. "Леденика" 2 клубна трен.
ноември 2 Карлуково (Задъненка) 2 клубна трен.
ноември 1 Кривата пещ 2 клубна трен.


1999 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Беледие хан 3 клубна проучв.
януари 1 Бов 5 клубна трен.
февруари 2 гр. Пещера 6 клубна трен.
април 1 Духлата 4 клубна трен.
май 2 Добростан 5 клубна трен.
май 3 Крушуна 4 нац. сбор трен.
юни 1 Искрец 2 клубна трен.
юни 2 Понор планина 3 клубна обход
юли 1 Понор планина 1 клубна обход
юли 2 х. "Околчица" 4 клубна трен.
юли 1 Елата 3 клубна трен.
август 1 П.Г.Т. 3 клубна проучв.
септември 7 Каурчан (Триград) 1 нац. експ. проучв.
септември 2 Барките 1 междуклубна трен.
октомври 2 Петрохан + П.Г.Т. 4 клубна проучв.
декември 1 Заселе 3 ГКПБ проучв.
декември 1 Големата темнота 3 клубна трен.
декември 1 Беледие хан 3 клубна проучв.


1998 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
? 2х1 Темната дупка (Лакатник) 3 клубна трен.
февруари 1 Големата темнота 2 клубна трен.
март 4 х. "Околчица" - Панчови грамади 1 ГКПБ обход
май 3 Крушуна 1 нац. сбор трен.
? 3 ? 2 нац. сбор трен.
юни 3 Барките 4 клубна трен.
юли 1 Колкина дупка 3 клубна проучв.
септември 8 Триград 1 нац. експ. проучв.
октомври 2 х. "Леденика" 1 междуклубна трен.
декември 1 Беледие хан 3 клубна проучв.


1997 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Боснек 1 междуклубна трен.
януари 1 Темната дупка (Лакатник) 1 междуклубна трен.
май 3 Крушуна 3 нац. сбор трен.
юни 1 Клокотиш 2 клубна обход
юли 6 Паволче - х. "Околчица" 1 нац. експ. проучв.
септември 7 Триград 1 нац. експ. проучв.


1996 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
май 2 Стара Загора 1 състезание трен.
юли 15 нац. курсове, х. "Марциганица" 1 БФСп учебна
август 1 Зли дол - Гинска река 2 клубна обход
септември 5 Триград 1 нац. експ. проучв.
октомври 3 Шуменско плато 1 нац. сбор трен.
октомври 4 Шуменско плато 1 нац. експ. проучв.


1995 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Годеч 2 клубна обход
април 1 Искрец (мина "Отечество") 2 клубна проучв.
юли 3 техн. преглед, Плевен 5 БФСп трен.
август 6 Голям казан (Пирин) 3 клубна проучв.
август 1 Гинска река 3 клубна проучв.


1994 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
юни 1 х-л "Родина" 1 състезание трен.
юли 3 техн. преглед, Карлуково 5 БФСп трен.
юли 3 Крушуна 3 клубна трен.
август 7 Голям казан (Пирин) 4 клубна проучв.
август 3 Германката (Созопол) 1 състезание трен.
септември 2 Барките - Бистрец 3 клубна проучв.
септември 1 Понор планина 2 клубна обход
декември 2 Нановица 3 клубна проучв.


1993 г. (по спомени, дневник не е воден):

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 2 Нановица 3 клубна проучв.
януари 2 Балабанови дупки 1 междуклубна проучв.
февруари 2 Нановица 3 клубна проучв.
април 4 с. Мостово 2 междуклубна, ГКПБ проучв.
май 2 Нановица 3 клубна проучв.
май 1 Гинска река 1 междуклубна проучв.
юли-август 2х1 Гинска река 2х1 междуклубна проучв.
август 5 Голям казан (Пирин) 3 клубна проучв.
август 3 Шуменско плато 1 нац. експ. проучв.
юни-септември 3х1 Провалия понор 3х2 клубна проучв.
септември 2 Камбанките (с. Мугла) 1 междуклубна проучв.
октомври 5 м. Зеленич, Котел 3 нац. сбор трен.
октомври 2 Гинска река 2 клубна проучв.


1992 г. (по спомени, дневник не е воден):

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
януари 1 Петренски дол (Миланово) 4 клубна обход
май 2 Централна стена, Вратцата 2 със "Средец" трен.
юни 2 х. "Марциганица" 2 с "Алеко" трен.
юли 2 Каците (Зимевица) 3 с "Планинец" трен.
септември 3 х. "Малина" (Гинци) 2 нац. експ. трен.
октомври 2 Панчови грамади 3 клубна обход
октомври 2х1 Гинска река 2х1 междуклубна проучв.
ноември 2 Балабанови дупки 1 междуклубна трен.
декември 2 Нановица 2 с "Нар. армия" проучв.

Powered by Drupal - Design by artinet