ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПК "ИСКЪР" ПРЕЗ 1996 Г.

През 1996 г. ПК "Искър" продължи дейността си в следните направления:

I. Експедиционна дейност

Проведените експедиции могат да се разпределят в три групи, както следва:

1. Самостоятелни експедиции и проучвания
- район Гинска река - Годеч: 1 еднодневнa с 2 участници, при което е завършено обхождането на карстовия масив, заключен между р. Гинска, м. Зли дол и масива Сухая; с това обхождане работата в този масив приключи, тъй като няма интересни за клуба обекти и карстови явления;
- с. Бучин проход - с. Василовци ("ПГТ"): 1 еднодневна, при която е проследен пътят на подземната река, захранваща големия карстов извор край с. Бучин проход, от водосбора до "ПГТ".

2. Експедиции в рамките на курса "Пещерняк"
- пропастта "Ямата" над гара Лакатник: 1 еднодневна с 3 курсисти и 1 от членовете на клуба;
- "Духлата": 1 еднодневна с 3 курсисти и 1 от членовете на клуба;

3. Участие в експедиции съвместно с МОЕРПА
- с. Бучин проход ("ПГТ"): 3 еднодневни с общо 4 участници;
- Гинска река: 1 еднодневна с 2 участници, при която бе преодолян входния блокаж на Духащата пещера;
- Перачката бара на Понор планина: 1 еднодневна с 1 участник;
- Триград, м. Чаирите: 1 петдневна с 1 участник;
- Духлата: 3 еднодневни с по 1 участник;
- гр. Пещера: 1 двудневна с 2 участници, с тренировъчна цел.

4. Участие в други експедиционни прояви
- Нац. пещерен сбор "Шуменско плато '96": четиридневна с 1 участник;
- Нац. пещерна експедиция "Шуменско плато '96": шестдневна с 1 участник.

Като цяло експедиционната дейност на клуба може да се оцени като незадоволителна, тъй като не отговаря на планираното на ОС. Поради малкия брой курсисти в занятията на курса "Пещерняк" и съкратения период на провеждането му, учебните прониквания бяха по-малко от предвиденото. Прекъсната бе и поредицата от ежегодни неколкодневни експедиции на Пирин. Причините за това състояние са изцяло в личния състав на клуба: неучасие в експедиционни прояви поради заетост и по здравословни причини. Все пак, ако тези сериозни спънки се преодолеят, малкото постигнато през 1996 г. е предпоставка за една по-успешна като резултати експедиционна дейност през 1997 г.

II. Учебна дейност

1. Отново бе провеждан курсът "Пещерняк", ръководен от Венци Пенчовски и Иво Тачев. За съжаление, тази година нито един от курсистите не достигна дори до явяване на изпит. Така клубът този път не получи нови попълнения и не можа да се задържи сред активно развиващите учебна дейност клубове.
2. Участие в националните курсове на БФС за подготовка на спелеолози с 1 участник, успешно завършил курса за стажант-инструктори (Юлиян Филипов).

Като цяло в направлението "учебна дейност" може да се каже, че клубът е изпълнил наполовина набелязаните си цели, като се е опитал за поредна година да докаже способността си да обучава пещерняци, но се е провалил при осигуряването на начинаещите пещерняци на достатъчно активен и интересен експедиционен живот, с което да ги привлече към членство в клуба..

III. Друга дейност

1. Картиране: няма изобщо дейност по този показател, въпреки че през годината бе разпространен списъка на пещерите в България, които се нуждаят от изработване на картна документация, някои от които са известни на клуба и лесно достъпни.

2. Участие в други експедиции и състезания
- Нац. сбор на спасителите - 1 участник (Никола Кавалджиев);
- състезание за купа "Ст. Загора" - 1 участник (Златина Костадинова).

3. Организационна дейност: числеността на клуба бе запазена като бройка (девет редовни членове на клуба).

IV. Финанси и материална база

1. Финанси: отразени в отчета на касата на клуба. На практика клубът вече оперира без никакви финансови средства, тъй като няма източник на постъпления. Причините за това положение са до голяма степен извън клуба.

2. Каса: не е прехвърлена на ковчежника поради ненавременно издължаване на членския внос от страна на повечето от членовете на клуба; касата се води все още от председателя на клуба, като касовата документация се води образцово.

3. Екипировка и съоръжения:
- не са изпълнени набелязаните мерки за решаване на проблема с осветленията за курсистите в курса "Пещерняк";
- ушити са прониквачни торби, но те все още не са окончателно готови.

Независимо от малката численост и крайно недостатъчните финансови средства, можем да оценим дейността на ПК "Искър" през 1996 г. по всички изброени направления като незадоволителна дори за малък и беден клуб като нашия и крещящо недостатъчна от гледна точка на традициите и стремежите на клуба ни. От това състояние може да се излезе само с активизиране и съпричастност на всеки един от нас, членовете на ПК "Искър".

Председател:
/ Иво Тачев /

Powered by Drupal - Design by artinet