Кратък отчет за дейността на ПК "Искър" през 1994 г.

Кратък отчет за дейността на ПК "Искър" през 1994 г.

I. Организационно състояние: 2-ма нови членове, общата численост става 10 души.

II. Експедиционна дейност
1. Клубни експедиции:
- Нановица - 2 пъти, Пирин, Крушуна, Бистрец;
- в рамките на курс "Пещерняк" с участие на клубни членове: Голямото сагуаро, Темната дупка (Лакатник), Духлата, Пропасттъ (с. Лакатник);
- обходи на райони: Провалия понор (мах. Ранислав) - 3 пъти + открит 1 обект, Понор планина - открит 1 обект
2. Експедиции с МОЕРПА: Граничарската - 3 пъти, Духлата (Тесняка на Мързела), Дангалешката пропаст (Мугла), Извора на Кастракли (х. "Орфей") - 4 пъти, Големата темнота - 6 пъти, Гложенски манастир, Черния извор (с. Бели извор)

III. Учебна дейност
1. Курс "Пещерняк": започнали 5 курсисти, завършили успешно 2-ма.
2. Национален технически преглед: представен отбор, преминал всички елементи, крайно класиране 12-о място
3. Участие в състезания по приложни дисциплини: изкачване на х-л "България" (Бургас) - 3-о място жени, м. Германката, изкачване на х-л "Родина"

IV. Финанси и материална база: обновени са част от въжетата, касова наличност в края на годината = 0 лв.

Powered by Drupal - Design by artinet