Национален календар на проявите за 2013 г.

ДЪРЖАВЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ПРОЯВИТЕ НА БФСп ПРЕЗ 2013 г.


Име на прявата

Място и обект

Основни цели

Финан-сиране от
БФСп

Организатор

Време и
продължи-телност

Очакван брой
участници

Зимен лагер-сбор на спасителите

Мальовица

Тренировъчен сбор

да

БФСп - АСО

20-24.03

40 души

Експедиця “Стражата” –
етап 1

Плато “Стражата” и
пещ. Мачанов Трап

Проучване на пещерите, картиране
на нови части

да

ПК “Балкан Адвенчър”


29-31.03


3 дни

25 души

Експедиця


“Картал Су”

Търговище, м. „Картал Су“
и „Белият Кон“

Цялостно изследване на района,
откриване, картиране, сваляне на GPS координати

да

ПК “Луцифер” Търговище


03-06.04


4 дни

25 души

Пролетен
сбор и експедиця


“Орлова чука”

с. Пепелина, пещ. „Орлова
чука” и „Ал. Блажев”

Сбор,
състезание на въже за скорост, тренировъчна спасителна акция,
проучване на пещерите в района

не

СК “Приста” и СК
“Академик” Русе


11-14.04


4 дни

30 души

Общо събрание на БФСп

София, Национален природо-научен
музей

БФСп

20.04

60 души

Експедиця


Врачански
балкан

Враца, Врачански
балкан

Проучване на района

не

ПК “Стрешеро” Враца


2
5.05


4 дни

30 души

Експедиция “Шуменско плато”

Шумен,


Шуменско
плато,


х. Букаците

Локализиране, проучване и
картиране на пещери, скални църкви и килии в района на селата
Дивдядово, Хан Крум, Троица, Осмар и
Лозево.

не

СК “Хадес” Шумен


912.05


4 дни

15 души

Експедиция “Котел –
Сухи дял”

Котел, Сухи дял, м. Овчарски
ливади

Изследване на района; прекартиране
и преекипиране на п. Голямата Хумба, сваляне на GPS координати

да

ПК “Луцифер” Търговище


Май

4 дни

20 души

Пролетен лагер-сбор “Карлуково”

с. Карлуково

Сбор,
съчетан с проучване на пещерите в района

не

СК “Хеликтит” София


Май

4 дни

25 души

Експедиця “Елхово”

Района на Елхово

Маркиране, снемане на координати и
картиране на два нови обекта открити 2010 г., обход на района

да

ПК “Балкан Адвенчър”


05-08.06


4 дни

20 души

Експедиция “ППД”

Витоша,
с. Боснек,


пещ. ППД

Проучване и картиране на нови
части, изграждане на подземен лагер, телефон; довършване
екипирането с желязни степенки и изграждане на парапет

да

СПК“Академик” София


7-16.06


10 дни

20 души

Пролетен лагер-сбор на спасителите

Котел, Зеленич

Тренировъчен сбор

да

БФСп-АСО


20-23.06


4 дни

40 души

Експедиция “Стенето -
Сухата река”

Стенето, м. Сухата река, з.
„Орлово гнездо“

Проучване на района, изследване и
картиране на пещери

не

СК“Саламандър” Ст.
Загора, ПК “Орлово гнездо” Казнлък, СК “Приста“
Русе


26-30.06


5 дни


Експедеция “Централен
Балкан”

Средна Стара планина

Търсене, проучване и картиране на
нови пещери и пропасти

не

ПК “Дервент” –
В. Търрново


29.06-3.07


5 дни

15 души

Експедиция “Ермиловец”

с. Илинденци

Проучване на района, картиране на
новооткрити и некартирани части на Саксонската пещера

не

ПК “Искър” София


4-7.07


4 дни

12 души

Експедиция “Стенето -
Чаушов дол”

Стенето, м. Чаушов дол

Проучване, разкопаване, екипиране,
картиране в пещерите „Голямата яма” и „Райчова
дупка” и др.

да

СК “Академик” Русе


18-21.07


4 дни

30 души

Експедиция “Тюленово”

с. Тюленово

Проучване на водните пещери в
района, документиране на откритите нови части

не

СК “Варна”


12-18.08


7
дни


Експедиция “Бузлуджа”

Казнлък

Проучване на района, разкопаване
на Бузлуджанската пещера

не

ПК “Орлово гнездо”
Казнлък


22-25.08


4
дни


Експедиция “Лепеница”

гр. Ракитово

Проучване и картиране на
новооткрити и некартирани части на пещерата

да

ПК “Сюткя” Ракитово


23.08-01.09


10 дни

10 души

Експедиция “Бански суходол”

Пирин, циркус Бански суходол

Работа в Пропаст №9-11 и в други
преспективни дупки в района, картиране на откритите нови части

не

СК “Хеликтит” София


24.08-08.09


16 дни

30 души

Експедеция “Западна Стара
планина”

Стара планина

Търсене, проучване и картиране на
нови пещери и пропасти

да

БФСп


03-06.09


4 дни

30 души

Среща на ветераните

с. Карлуковоне

ПК “Стрешеро” Враца


14-15.09


2 дни

Национални курсове за подготовка
на кадри

Дряново

Обучение на кадри

да

БФСп


20-29.09


10 дни

35 души

Честване на 55-годишнината на СПК
“Академик”

с. Боснекне

СПК“Академик” София

21-22.09

50 души

Експедиция “Емен”

с. Емен

 Разкопаване, изследване и
документиране на пещери и въртопи в Еменския район, обход и
търсене на нови обекти

да

СК “Приста” Русе


28.09-02.10


5 дни

40 души

Национален лагер-сбор на
спасителите

Родопи, с. Добростан

Тренировъчен сбор

да

БФСп-АСО


03-06.10


4 дни

50 души

Скоростно изкачване на сградата на
обл. администрация в гр.
Стара Загора

Стара Загора,
сградата на областната администрация

Състезание
на въже за скорост

не

СК"Саламандър"
Ст. Загора

05.10

20 души

Експедиция “Башовишки печ”

г. Орешец, пещ. Башовишки печ

Проучване и картиране на нови и
некартирани части на пещерата

не

ПК “Искър” София


10-13.10


4 дни

15 души

Екседиция “Извора - х.
Плевен”

Стара планина, х. Плевен

Разкопаване, проникване и
картиране на пещ. „Извора“

да

ПК “Луцифер”, ПК“Черни
връх”

октомври

20 души

Експедиця “Стражата” –
етап 2

Плато “Стражата” и
пещ. Мачанов Трап

Проучване на пещерите, картиране,
подготовка на книжка за района

да

ПК “Балкан Адвенчър”


21-27.10


7 дни

25 души

Есенен лагер-сбор “Карлуково”

с. Карлуково

Сбор,
съчетан с проучване на пещерите в района

не

СК “Хеликтит” София


октомври - ноември

3 дни

25 души

Powered by Drupal - Design by artinet